grand prix
indywidualne mistrzostwa świata (IMŚ GP)


    
Wprowadzony w 1995 roku system wyłaniania Indywidualnego Mistrza Świata (IMŚ). Rozgrywane wcześniej decydujące o mistrzowskim tytule jednodniowe finały zastąpiono cyklem turniejów pod nazwą Grand Prix Indywidualne Mistrzostwa Świata (GP IMŚ). Pierwsze turnieje przeprowadzano systemem sześciu turniejów na sześciu różnych torach, a o końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów zebrana we wszystkich potyczkach.
Początkowo (1995-1997) każda z rund składała się z turnieju zasadniczego dwudziestobiegowego z udziałem szesnastu zawodników oraz serii finałowej na którą składały się cztery wyścigi D, C, B, A w których startowali odpowiedni zawodnicy sklasyfikowani po turnieju zasadniczym na miejscach 13-16 finał D ... 1-4 finał A. Za każde miejsce zajęte w finałowych biegach przyznawano odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji GP na dany rok, a także przewidzianą dla każdego miejsca premię finansową. W każdym turnieju startowało piętnastu zawodników i obowiązywał system rotacyjny w którym dwóch ostatnich w klasyfikacji po poprzednim turnieju zajmowało pozycję rezerwowych, ich miejsce zajmowali zawodnicy oczekujący oraz jeden zawodnik nominowany z tzw. "dziką kartą", najczęściej reprezentujący barwy kraju organizatora GP.
Pierwszy turniej z nowego cyklu odbył się 20 maja 1995 roku we Wrocławiu, a pierwszym tryumfatorem został Polak Tomasz Gollob, który pozostawił w pokonanym polu tryumfatora całego cyklu za rok 1995 Hansa Nielsena z Danii.

W 1998 roku zasady rozgrywania GP zostały zmienione. Dotychczasowy system został zastąpiony nową tabelą wyścigów, składającą się z dziesięciu biegów kwalifikacyjnych, dziesięciobiegowego turnieju głównego oraz czterech wyścigów finałowych. W turnieju głównym rozstawiana była czołowa ósemka poprzedniego turnieju GP (w przypadku pierwszej rundy w danym roku rozstawiona była najlepsza ósemka z poprzedniego cyklu), pozostałych czternastu zawodników plus dwóch nominowanych z dziką kartą występowało w bigach kwalifikacyjnych. Obowiązywał system nokautowy tzn. zawodnik który przyjechał dwukrotnie z rzędu na trzeciej lub czwartej pozycji odpadał z turnieju, natomiast pierwsza lub druga lokata premiowała awansem do dalszych biegów. Rozgrywano wówczas dwa finały - finał pocieszenia i wielki finał na zakończenie zawodów.
Podobnie jak w poprzedniej formule GP do każdego zajętego miejsca została przypisana odpowiednia liczba punktów GP zaliczana do klasyfikacji generalnej oraz premia finansowa. Odstąpiono od systemu rotacji zawodników, a stałe numery na dany rok otrzymywało dwudziestu dwóch zawodników wśród których było dziesięciu najlepszych z poprzedniego roku oraz tryumfatorzy finałów Kontynentalnego i Interkontynentalnego oraz dziesięciu najlepszych z GP Challenge. Równolegle z cyklem GP toczyła się rywalizacja o prawo startu w GP w roku następnym, poprzez eliminacje w strefie Inter i Kontynentalnej, aż po GP Challenge.

W roku 2002 nastąpiła kolejna reorganizacja turniejów Grand Prix. Zrezygnowano z finału pocieszenia, wprowadzając jako biegi zapoznawcze dwa wyścigi Xi I XII dla czołowej ósemki rozstawionej po poprzednim turnieju GP (dla inaugurującego turnieju w cyklu - pierwsza ósemka z poprzedniej edycji GP).
Obok zmian regulaminowych zmieniała się też liczba turniejów. Do cyklu awansowało dziesięciu najlepszych zawodników z poprzedniego roku oraz sześciu najlepszych z Wielkiego Finału Eliminacji IMŚ (poprzedzonego czterema ćwierćfinałami, dwoma półfinałami, bez podziału na strefy) tę stawkę uzupełniło sześciu zawodników zaproszonych do cyklu przez organizatorów i dwóch z tzw. "stałymi dzikimi kartami".

Rok 2005 to kolejne zmiany. Nastąpił powrót do starej sprawdzonej tabeli dwudziestobiegowej wg której startowało w turnieju szesnastu zawodników. Zawodnicy po rozegraniu dwudziestu wyścigów rozstawiani byli w tzw. biegach półfinałowych (ośmiu zawodników) i rywalizowali o prawo startu w finale. Punkty zdobyte na torze w turnieju głównym jak i dalszej rywalizacji były sumowane i na ich podstawie wyłaniano tryumfatora turnieju, który otrzymywał z kolej punkty GP.

Bardzo głośno o Grand Prix zrobiło się po tym jak na rynku pojawiła się firma One Sport Marketing, która w opinii organizatorów cyklu wyłaniającego mistrza świata stworzyła produkt konkurencyjny w postaci Indywidualnych Mistrzostw Europy. W 2012 IME pod mienioną nazwą na SEC stało się europejską wizytówką żużla. Niestety jak to przy sukcesach bywa, pojawili się ludzie, którzy próbowali zablokować sukces One Sport Marketing. Była to firma BSI zarządzająca cyklem wyłaniającym mistrza świata, która lobbowała w FIM, aby zablokować jednoczesne starty zawodników w Indywidualnych Mistrzostwach Świata i w Indywidualnych Mistrzostwach Europy. Vincenzo Mazzi, w piśmie skierowanym do firmy One Sport, zajmującej się organizacją Speedway European Championships tłumaczył, że FIM oraz FIM CONUs (włączając FIM Europe - organ z którym OSM podpisał umowę na organizację SEC) podzielały wizję, że w mistrzostwach kontynentu, powinni  startować zawodnicy zmierzający do światowej elity. W związku z tym zdaniem FIM nie ma sensu, aby zawodnicy startujący w Grand Prix, brali udział w Mistrzostwach Europy, bowiem powinno to być miejsce dla młodszych i nowych zawodników, w których powinni sprawdzić się przed dostaniem się do IMŚ. Stwierdzenie to było wierutną bzdurą, bowiem w wielu dyscyplinach sportu zawodnicy walczą zarówno o prymat na świecie jak na kontynentach europejskich, afrykańskich czy amerykańskich. Vincenzo Mazzi uważał, jednak że decyzja ta jest słuszna, bowiem w sportach gdzie ogólna liczba zawodników jest uboga i należy walczyć o rozwój dyscypliny, poprzez zachętę dla młodych i nowych zawodników do osiągnięcia najwyższego poziomu. Dlatego FIM i FIM Europe zgodzili na utworzenie przejrzystej struktury od poziomu europejskiego do poziomu mistrzostw świata i postanowili że:
- W SEC mogą jeździć wszyscy zawodnicy, za wyjątkiem stałych uczestników cyklu Grand Prix
- ze względu na promocję mistrzostw Europy, dozwolone jest przyznanie na dany turniej jednej dzikiej karty dla lokalnego zawodnika, będącego stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix
- trzech czołowych zawodników SEC otrzyma automatyczną kwalifikację do występu w turnieju Grand Prix Challenge.
Co dziwne zakaz ten został wprowadzony i podtrzymany przez FIM Europe - europejską federację, z którą One Sport ma podpisaną umowę na prawa do organizacji zawodów w latach 2013-2015. Nieoficjalnie mówiło się, że organizacja ta zrobiła to po naciskach ze strony FIM i organizatora Grand Prix.

Decyzja FIM zakazująca startów uczestnikom cyklu Grand Prix w SEC nie spodobała się zawodnikom. Czterech żużlowców ze światowej czołówki podpisało się pod pismem, które przesłano do FIM Europe.
Poniżej treść pisma przesłanego do FIM Europe:
My, jako zawodnicy, którzy dostali już zaproszenie do startu w Speedway European Championships 2014, oświadczamy, że będziemy nalegać aby pozwolono nam wziąć udział w tych zawodach, mimo iż jesteśmy także stałymi uczestnikami FIM Speedway Grand Prix
Traktujemy zakaz dla kogokolwiek, aby uczestniczyć w kontynentalnych mistrzostwach, jako bardzo złą decyzję, która zmniejsza popularność naszego sportu i marnuje okazję która powstała aby promować go, głównie za sprawą transmisji telewizyjnych, docierających do 71 krajów. Uważamy, że taka decyzja jest ograniczeniem naszej wolności.
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, swoboda zawierania umów jest jednym z podstawowym praw i nie zaakceptujemy sytuacji, kiedy jesteśmy ograniczeni w tak sztuczny i niesprawiedliwy sposób.
Jako doświadczeni żużlowcy, którzy włożyli wiele pracy aby zbudować wizerunek światowego żużla, oczekujemy więcej szacunku i wzajemnego poszanowania praw ze strony zarządców światowego i europejskiego żużla.
Czekamy na sprawiedliwe rozwiązanie tej sytuacji i natychmiastową odpowiedź ze strony zarządu FIM-Europe.
Podpisano:
Tomasz Gollob
Andreas Jonsson
Nicki Pedersen
Emil Sajfutdinow

Gruszek w popiele nie zasypywali również organizatorzy i prawnicy One Sport Marketing i oprócz rozmów ze strukturami FIM wydali oficjalne oświadczenie, w którym wyraźnie podkreślali niezgodność owego zapisu z prawem europejskim.

Działania te i wywołana burza w przeddzień skandalu na skalę światową spowodowała, że FIM wycofał się ze swojej nieuzasadnionej decyzji, dzięki czemu działacze One Sport Marketing mogli przystąpić do ogłoszenia kolejnych zmian, które miały uatrakcyjnić SEC. Jedną z takich zmian było to, że od sezonu 2014, żużlowcy wzorem innych dyscyplin motorowych jak Moto GP jak i F1, mogli sami wybierać numer, który pojawi się na ich plastronie. Do tej pory zawodnicy startowali z góry przyznanymi numerami. Po takiej decyzji pewnym było zatem jedynie to , że numer jeden może wybrać mistrz Europy, a więc Martin Vaculik. Słowak jako najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu otrzymał na pierwsze zawody żółty plastron z numerem jeden. Po każdych kolejnych zawodach żółty plastron otrzymywać miał lider klasyfikacji generalnej SEC. Pozostali zawodnicy mieli dowolność wyboru w zakresie numeru na plastronie, pod warunkiem, że będą to liczby z zakresu 2-999. Żużlowcy o swoich numerach startowych decydowali w kolejności, zgodnie z klasyfikacją SEC poprzedniego sezonu. Zmiana choć wydawała się kosmetyczna z pewnością była ciekawym pomysłem zarówno dla samych żużlowców, jak i kibiców, którzy będą mogli rozpoznać swojego ulubieńca po charakterystycznym, wybranym przez niego numerze nie tylko w tym, ale i w kolejnych latach.

Niestety nikt nie spodziewał się, że w lutym Międzynarodowa Federacja Motocyklowa podjęła uchwałę, która zakazywała przedstawicielom wszystkich dyscyplin (w tym żużlowcom) startującym w imprezach rangi MŚ, udziału w turniejach kontynentalnych! Oznaczało to, że zawodnicy musieli wybrać, czy wezmą udział w Grand Prix czy Speedway European Championships. Co ciekawe, w piśmie Sekretarz Generalny FIM Europe wspominał jedynie o zakazie łączenia startów SGP i SEC, a nie wspominał o łączeniu występów w IMŚJ i IMEJ. Alessandro Sambuco informował także, że FIM "wspaniałomyślnie" zezwala na jednorazowy udział uczestnika cyklu SGP na zasadzie dzikiej karty w zawodach SEC odbywających się w jego ojczyźnie.

Oto treść tej jakże absurdalnej, irracjonalnej i nieodpowiedzialnej decyzji FIM:

"Szanowni Państwo,
informujemy, że 7 lutego na posiedzeniu w Genewie Rada Nadzorcza FIM podjęła istotną decyzję w odniesieniu do zawodów Mistrzostw Świata FIM oraz korespondujących z nimi zmagań kontynentalnych.

FIM "po cichu" ograniczyła żużlowców! Jest zakaz startów dla zawodników z SGP w SEC!
Międzynarodowa Federacja Motocyklowa podjęła uchwałę, która zakazuje przedstawicielom wszystkich dyscyplin (w tym żużlowcom) startującym w imprezach rangi MŚ, udziału w turniejach kontynentalnych! Więcej
Żużel 600 12 lutego, 23:41 |
FIM Europe, będące częścią Unii Kontynentalnej, jest zobowiązane do przestrzegania niniejszej decyzji oraz zmodyfikowania własnych przepisów sportowych. Wyżej wymieniona decyzja przewiduje również zmianę zasad rozgrywania Speedway European Championship (SEC). Zostaną one zaprezentowane tak szybko jak to tylko możliwe. Główne zagadnienia przedstawiamy poniżej:
a) żaden zawodnik, który jest uprawniony do startu w FIM Speedway Grand Prix World Championship (SGP), nie może w tym samym roku uczestniczyć jako stały jeździec w zawodach Speedway European Championship (SEC).
b) na zasadzie wyjątku, wynikającego z dbania o dobro lokalne, jeden spośród 15 uczestników SGP może otrzymać dziką kartę na pojedyncze zawody SEC, organizowane przez jego własną Federację. Jednakże wyniki tego zawodnika nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej cyklu SEC.
Uprzejmie prosimy, aby przestrzegać tych zasad oraz zmian, jakie wejdą w życie przed najbliższym sezonem. Z niecierpliwością wyczekujemy na dalszą owocną i wzajemną współpracę, życząc wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym sportowym sezonie.
Z poważaniem,
Alessandro SAMBUCO
Sekretarz Generalny FIM Europe"

Jak nie trudno się domyśleć, decyzja ta miała kluczowe znaczenie dla polskiej firmy One Sport, która była organizatorem SEC i Speedway Best Pairs Cup. Oto bowiem, żużlowcy na mocy tej decyzji ponownie musieli opowiedzieć się, w jakich imprezach będą startowali. Stawiano w związku z tym pytanie, co z zawodnikami, którzy już potwierdzili swój udział w imprezach organizowanych przez One Sport (między innymi Emil Sajfutdinow czy Nicki Pedersen), a mieli również zamiar startować w SGP. Ponadto uchwała FIM miała także opłakane skutki dla takich dyscyplin jak Longtrack czy Żużel na trawie, gdyż liczba startujących w tych imprezach zawodników była znikoma. Decyzja ta stawiała również pod znakiem zapytania sens funkcjonowania FIM Europe, gdyż w praktyce oznaczała całkowitą rezygnację z organizacji dużej części imprez rangi Mistrzostw Europy! O ile zawody typu SEC i SBP mogły obronić się ze względu na odpowiednią pulę nagród finansowych, o tyle imprezy w innych dyscyplinach, gdzie liczy się bardziej tytuł niż nagrody finansowe, oznaczała wybór przez zawodników imprez rangi MŚ. 

Po zapoznaniu się z orzeczeniem FIM natychmiast zareagował najlepszy polski żużlowiec Tomasz Gollob i tak komentował ów absurd "Jestem zbulwersowany postawą FIM w kwestii ograniczenia możliwości startów zawodników w imprezach mistrzowskich na szczeblu kontynentalnym i światowym. Żużel to nie jest sport na tyle masowy, by mógł pozwolić sobie na tego typu sztuczne ograniczenia. To uderza bezpośrednio w interes zawodników i tego typu pomysłom trzeba przeciwstawiać się w zdecydowany sposób. Chciałbym wezwać wszystkich zawodników do tego, by jawnie przeciwstawili się tej kuriozalnej decyzji FIM. Nie możemy pozwolić sobie na takie traktowanie przez najwyższe władze światowego żużla, ja się z tym kategorycznie nie zgadzam. Ciągłe przesuwanie granicy tolerancji dla zachowań działaczy, którzy nie mają pojęcia o tym co robią, to olbrzymi skandal i nie można przejść obok tego obojętnie. W zaistniałej sytuacji nie wyobrażam sobie jak, jako stały uczestnik cyklu SEC, miałbym przyjąć zaproszenie do startu w Grand Prix w Bydgoszczy - jeżeli taką propozycję oficjalnie dostanę. Nie mogę zgodzić się na to, by zawodnicy i osoby, którym zależy na promocji speedwaya, były traktowane w ten sposób. Apeluję do najwyższych władz FIM o rozsądek i wycofanie się z tej decyzji, którą traktuję jako wielką pomyłkę godzącą w sport, któremu poświęciłem całą swoją karierę".

O ile Tomasz Gollob mógł sobie pozwolić jedynie na komentowanie i apelowania o rozsądek o tyle zawodnicy startujący w GP uważali, że zostali wprowadzeni przez FIM w błąd,  bowiem w momencie, gdy podpisywali formularz zgłoszeniowy  w IMŚ GP tzw. "Entry Form" nie wiedzieli, że nie będą mogli występować w takich imprezach SEC. Do końca listopada roku poprzedzającego sezon, w którym zawodnik jest pełnoprawnym uczestnikiem cyklu Grand Prix, żużlowcy musieli przesłać ów dokument do organizatora mistrzostw świata.

Decyzji FIM nie rozumieli również przedstawiciele środowiska prawniczego "Taki przepis wprowadza się z odpowiednim vacatio legis, czyli dajemy czas od momentu pojawienia się przepisu, do jego wejścia w życie. Ta decyzja została wprowadzona na krótko przed rozpoczęciem sezonu. Gdyby vacatio legis zakładał, że przepis wchodzi w życie od sezonu 2015, to nie byłoby problemu. Jednak w tej sytuacji uważam to za barbarzyństwo prawne.
Orzeczenie FIM wnikliwej analizie poddał menedżer i prawnik Przemysław Nasiukiewicz i wnioski były jeszcze bardziej absurdalne! Oto bowiem, Uchwała FIM Board of Directors nie dopuszczała wybierania przez zawodników pomiędzy SGP a SEC. Jak czytamy w tłumaczeniu na język polski pisma Sekretarza Generalnego FIM Europe, które skierowane zostało do firmy One Sport, "żaden zawodnik, który jest uprawniony do startu w FIM Speedway Grand Prix World Championship (SGP), nie może w tym samym roku uczestniczyć jako stały jeździec w zawodach Speedway European Championship (SEC)." Według interpretacji Nasiukiewicza, sam fakt nominowania zawodników do cyklu SGP stanowi zamknięcie furtki dla startów w SEC. Nie muszą oni podpisywać żadnych dokumentów. Przemysław Nasiukiewicz uważa, że każdy z żużlowców, który znajduje się na liście startowej SGP na sezon 2014, nie może wziąć udziału w SEC. Zatem FIM wprowadzając zakaz dla zawodników z cyklu Grand Prix na zasadach określonych w uchwale z 9 lutego, otworzyło sobie furtkę do "podbierania" zawodników z SEC!

Ostro zareagowali też polscy sponsorzy cyklu GP i firmy Fogo oraz NICE po wprowadzeniu przepisu zakazującego zawodnikom z cyklu Grand Prix startów w SEC postanowiły zakończyć współpracę z BSI i wycofały się ze sponsorowania cyklu.

Ostatecznie po ostrym ataku całego środowiska żużlowego, sponsorów, krajowych federacji w tym polskiego PZM z końcem lutego FIM poinformowała, że zakaz dotyczący występów zawodników SGP w SEC zostanie zawieszony do 1 stycznia 2015 roku! Światowa federacja motocyklowa zawiesiła wykonanie uchwały z dwóch powodów. Pierwszy dotyczy troski o "dobro sportu". Drugi natomiast podyktowany był faktem, że pod względem organizacyjnym sezon 2014 został rozpoczęty i wprowadzanie zmian na tym etapie nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Zatem wykonanie uchwały Board of Directors FIM z 7 lutego zostało przełożone do 1 stycznia 2015 roku.
Organizatorzy SEC mogli więc odetchnąć z ulgą, bowiem mieli czas na poukładanie wielu spraw i być może dojście do porozumienia z FIM oraz BSI, o którym mówiło się w kuluarach, że zawieszenie wykonania uchwały FIM zostało wprowadzone właśnie na prośbę, organizatora cyklu Grand Prix! Zatem było jasne czyich interesów broni FIM i kto kieruje decyzjami światowych władz żużlowych.

W kolejnych latach "mała wojenka" BSI z innymi pretendentami do organizacji indywidualnych mistrzostw świata zaczynała odbijać się czkawką światowemu speedwayowi. Oto bowiem, gdy w roku 1995 organizowano po raz pierwszy w historii cykl Speedway Grand Prix, liczył on sześć turniejów. Wszystkie miały miejsce w Europie. Z czasem cykl rozrósł się do dwunastu rundd i był rozgrywany również poza Europą na kontynencie Australijskimi i Amerykańskim. W roku 2018 cykl zawęził się jednak do dziesięciu rund i powrócił tylko na tory europejskie, z czego aż trzy rundy były organizowane w Polsce, bowiem BSI nie potrafiło dotrzeć do nowych kibiców w innych zakątkach świata, a tylko Polacy byli w stanie sprostać absurdalnym wymaganiom i zyskom angielskiego organizatora cyklu.
W tym miejscu warto porównać żużlowe SGP do nieco starszej i bardziej doświadczonej konkurencji pod postacią Formuły 1 czy MotoGP. Wprawdzie z punktu widzenia speedwaya to dwa odległe świata, ale Brytyjczycy często podawali F1 jako przykład, który chcą naśladować. W roku 1995, gdy rodził się cykl SGP, kierowcy z F1 rywalizowali w siedemnastu wyścigach. Jedenaście z nich odbywało się w Europie. Po latach dało się dostrzec znaczne zmiany w tej kwestii, bowiem kalendarz królowej motorsportu liczył, aż dwadzieścia jeden imprez. Na Starym Kontynencie rozgrywano jednak zaledwie dziewięć z nich czyli niemal tyle ile Grand Prix na żużlu w trakcie sezonu. Podobnie było w przypadku motocyklistów. W roku 1995 motocyklowe mistrzostwa świata składały się z trzynastu wyścigów. Osiem było organizowane przez miasta w Europie. Po latach zawodnicy z królewskiej kategorii motocyklowej rywalizowali o punkty w dziewiętnastu Grand Prix, pośród których za dwanaście odpowiadali Europejczycy.
Ponadto promocja sportów motorowych przez inne dyscypliny była iście prokibicowaska i tak np. w roku 2017 Formuła 1 po raz pierwszy zorganizowała e-mistrzostwa dla swoich fanów. Zgłosiło się do nich 60 tys. kibiców. Najlepsi gracze otrzymali zaproszenie na finałową rundę w Abu Zabi, gdzie mogli poznać kierowców i otoczkę towarzyszącą F1. Swoją drużynę e-sportową założył też Fernando Alonso. Podobnie było w MotoGP, gdzie też odbyły się pierwsze mistrzostwa dla graczy. Zwycięzca całej serii otrzymał... BMW M2.
BSI oraz żużel światowy zostały w tyle również jeśli chodzi o media społecznościowe. Jedyną atrakcją dla kibiców pozostaje konkurs, w którym do wygrania był program z Grand Prix. Pod tym względem wzorem dla Brytyjczyków powinno być ponownie MotoGP. Organizatorzy tych mistrzostw rozwinęli akcję #MotoGPBuzz. Fani mogą dyskutować pod tym hashtagiem, a ci najbardziej aktywni otrzymywali zaproszenia na wyścigi. Mogli też zajrzeć za kulisy, wejść do padoku, porozmawiać z zawodnikami. Kibic, w trakcie wyścigu, otrzymywał na bieżąco krótkie filmiki przedstawiające wydarzenia z toru. Fanom SGP pozostawała ... relacja tekstowa. Brytyjczycy z BSI nie pomyśleli nawet o tym, że żużel nie posiada porządnego symulatora czy też gry, przy której fani mogliby się rozluźnić. To Polacy tworzyli różnego rodzaju gry, menadżerskie symulatory itd. Tworzyli nowe trendy i wyznaczali nowe kierunki speedwaya nad Wisłą. Ale niestety światowym żużlem zarządzali .... nie Polacy.

Rok 2019 był dla polskiego żużla szczególny, bowiem na najwyższym stopniu podium IMŚ stanął Polak, a był nim Bartosz Zmarzlik. Gorzowski wychowanek musiał walczyć jednak do przedostatniego wyścigu w całym cyklu, aby wywalczyć upragniony tytuł. Wytrzymał jednak presję Leona Madsena i Emila Sajfutdinowa i po Jerzym Szczakielu oraz Tomaszu Gollobie jako trzeci żużlowiec w historii mistrzostw stanął na najwyższym stopniu podium.
Zanim jednak doszło do koronacji Bartka Zmarzlika, wprowadzono kolejne zmiany w całym cyklu i Grand Prix na żużlu wyglądało jak Formuła 1, bowiem o rozstawieniu zawodników na liście startowej poszczególnych turniejów decydowały czasy uzyskane podczas sesji kwalifikacyjnych. Była to nowość, bo na dobrą sprawę rywalizacja w każdym turnieju Grand Prix rozpoczynała się nie w sobotę, a dzień wcześniej. W piątki, oprócz treningów, rozgrywano także kwalifikacje, podczas których mierzono czasy i ten z zawodników, który przejechał najszybciej dwa okrążenia, jako pierwszy wybierał numery startowe. Czasy mierzono przetestowanymi w minionym sezonie transponderami zainstalowanymi na maszynach najlepszych żużlowców świata.
Sam system kwalifikacji wyglądał następująco. Każdy zawodnik mógł wyjechać na cztery sesje treningowe (w grupach trzyosobowych). Wykręcony przez nich czas wpływał na kolejność wyjazdu na sesję kwalifikacyjną, przy czym najwolniejszy jeździec podczas treningu startował jako pierwszy, zaś najszybszy jako ostatni. W samej sesji kwalifikacyjnej zawodnicy jeździli indywidualnie. Liczba okrążeń była ograniczona - ważne było tylko to, aby zawodnik zmieścił się w czasie 60 sekund, przy czym nawet po upływie tego czasu mona było dokończyć okrążenie, jeśli pokonano już połowę dystansu. Podczas kwalifikacji żaden z członków teamu żużlowca nie był wpuszczany na murawę, zaś zawodnicy, po wyjeździe na tor, będą mogli zmienić swojego motocykla. Jeśli maszyna zdefektowała, jeździec nie otrzymywał kolejnej szansy. Zawodnicy, którzy nie brali udziału w kwalifikacjach lub nie zdołali ich ukończyć, byli rozstawiani w turnieju głównym poprzez losowanie numerów startowych, nie wybranych wcześniej przez uczestników kwalifikacji.
Przepis ten miał grono zwolenników jak i przeciwników. Za kwalifikacjami byli głównie organizatorzy, którym zależało na celebrowaniu rundy GP jeszcze przed turniejem głównym. Przeciwnicy zaś narzekali na kolizję terminów z piątkowymi meczami w polskiej lidze.
Ostatecznie wprowadzone zasady się sprawdziły i organizatorzy cyklu planowali kontynuować tę inicjatywę. Musieli jednak mocno się starać, by nie stracić prawa do organizacji do cyklu w kolejnych latach, bo wyrosła im konkurencja w postaci toruńskiej firmy One Sport organizującej mistrzostwa Europy oraz firma Discovery, korporacja której programy są oglądane w ponad 180 krajach świata i posiada 100 stacji telewizyjnych. Obie firmy miały połączyć siły o od 2022 roku przejąć prawa do cyklu

Czy w zaistniałej sytuacji One Sport z Discovery ma szansę zmienić nieco wypaloną BSI w cyklu i nadać Grand Prox nową jakość, uznanie kibiców, zawodników, sponsorów? Z odpowiedzią na to pytanie należało poczekać, bo BSI ciągle posiadało prawo do GP i w sezonie 2020 organizatorzy cyklu zafundowali kibicom i zawodnikom zmiany w postaci "odgrzewanego sprzed lat kotleta". O zmianach w regulaminie mówiło się od dawna, bo angielscy decydenci chcieli nieco ożywić mistrzowski cykl i zwiększyć emocje. I zapowiedzi nowych rozwiązań stały się faktem, a polegały na tym, że:
- starty w mistrzostwach zagwarantowana miała mieć tylko czołowa szóstka zawodników,
- zmieniono system punktacji w którym zwycięzca rundy Grand Prix otrzymywał 20 punktów, a kolejni zawodnicy odpowiednio 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- awans do cyklu GP otrzymywał zwycięzca SEC, czyli żużlowy mistrz Europy
- promotor cyklu miał prawo wręczenia pięciu stałych "dzikich kart",
- kwalifikacje do mistrzostw świata nadal wiodły przez Grand Prix Challenge i z tego turnieju nadal do elitarnego grona awansowało trzech żużlowców,

Zmiany były zatem były spore, ale organizator chciał większej rotacji zawodników w cyklu, a nowy system punktacji miał za zadanie wykluczyć sytuacje w których zawodnik z drugiego, a czasem nawet, trzeciego i czwartego miejsca w finale, miał więcej punktów niż triumfator całej imprezy. Bowiem czy sprawiedliwie będzie, gdy rundę zasadniczą wygra zawodnik z kompletem 15 punktów, a w półfinale zanotuje np. defekt, albo przyjedzie do mety trzeci? Do klasyfikacji otrzyma mniej punktów niż wywalczył na torze. Oczywiście sprawiedliwego systemu, który uwzględniałby wszystkie sytuacje nie da się wymyślić, ale ten, który obowiązywał w ostatnich latach wydawał się optymalny. Liczył się każdy wyścig, bez względu na to, czy to był pierwszy start rundy zasadniczej, czy wielki finał. Od sezonu 2020 waga poszczególnych biegów ulegała zmianie. Zawodnicy mogli być zainteresowani dostaniem się do półfinału, choćby z 8 punktami, a w nim wystarczyło przyjechać do mety na drugim miejscu, w finale powtórzyć wynik z półfinału i do klasyfikacji generalnej dopisać 18 punktów. Nic więc dziwnego, ze nowy system punktacji nie spodobał się wielu dziennikarzom czy nawet kibicom. Ale nie tylko oni musieli oswoić się ze zmianą. Przede wszystkim żużlowcy musieli zmienić nastawienie do startów w cyklu. Dotąd większość powtarzała, że nie liczy się zwycięstwo w turnieju, ale suma punktów na koniec cyklu. I co ciekawe według nowej punktacji, po sezonie 2019 Bartosz Zmarzlik nie byłby mistrzem świata, a Leon Madsen. Dlatego pojawiły się głosy, że FIM dokonało zmian wymierzonych w Polaków. I choć było w tym twierdzeniu zapewne spore nadużycie, to jeśli tak było w istocie to światowe władze działali nie przeciwko polakom, a przeciwko sobie, bo już w przeszłości udowodnili, że ich decyzje były delikatnie mówiąc słabe. Bo rezygnacja z Drużynowego Pucharu Świata, który seryjnie wygrywali Polacy pokazała, że nowy twór pod nazwą Speedway of Nations, w którym po dwóch dniach rywalizacji, o wszystkim decyduje jeden wyścig, był po prostu parodią sportowej rywalizacji. Po prostu takie wyłanianie mistrzów było niesprawiedliwe, bez względu na to, kto i z kim wygrywa. Skoro zawodnicy jechali w 42 wyścigach w ciągu dwóch dni, a do zdobycia było 60 punktów, nie można było mistrza wyłaniać w jednym biegu. Speedway of Nations sam w sobie nie był jednak zły, ale reguły były zdecydowanie do udoskonalenia, bo w takiej formie jak podawali sportową rywalizację między bajki można włożyć opinię, że SoN zastąpił DPŚ, by poszerzyć geografię żużla i dać szanse innym nacjom. Przecież SoN nie uzdrowił nagle sytuacji żużla w Słowenii, Słowacji w Czechach czy Włoszech. I nie zrobi tego, choćby obowiązywał przez kolejną dekadę. Jedynymi wygranymi SoN są, póki co, Rosjanie.
Wracając jednak do GP swoje negatywne opinie wyrażali nie tylko kibice i dziennikarze, ale też zawodnicy. Jednym z krytyków był Darcy Ward: "Czy wy żartujecie? Ktoś nie potrafi wygrać wyścigu przez całe zawody, ale dostanie się do finału, zwycięży i wróci do domu z największą liczbą punktów? Będzie mieć ich więcej niż ktoś, kto zdobył komplet i aż do momentu finału był niepokonany? Ależ to głupie. Przecież żużel to jedyny sport, gdzie ścigamy się przez cztery okrążenia w ciągu minuty. My nie jesteśmy jak pozostałe sporty motorowe. To są mistrzostwa świata. Powinniśmy wybierać mistrza spośród wszystkich wyścigów całego sezonu, a nie tylko 10 finałów. W innych dyscyplinach masz 20 okrążeń, by pokazać, że jesteś najlepszy, a nie 4. Całego turnieju GP nie można sprowadzać do czterech "kółek" w finale".

I w słowach Australijczyka było wiele prawdy. Niestety cyklem ciągle zarządzali ludzie wypaleni z pomysłów na nową jakość w żużlowej rywalizacji na poziomie światowym. Dlatego patrząc na kalendarz SGP 2020 można było mieć poczucie stagnacji. Niemal ci sami zawodnicy, dziewięć doskonale znanych kibicom speedwaya aren uzupełnionych nowym obiektem w Togliatti, które zdało egzamin w SoN, nie było tym co kibice żużla lubią najbardziej. Pisząc jednak o Togliatti pamiętać należy, że to nie BSI w SoN, a Polacy z One Sport, Karol Lejman i Jan Konikiewicz przecierali szlaki w Rosji, organizując tam rundy SEC i bez inicjatywy toruńskich pasjonatów żużla, pewnie nie byłoby Grand Prix w Rosji. Zatem zmiana w Grand Prix była potrzebna, ale jedna radykalna. Zmiana promotora cyklu! I choć zmiana ta wydawała się mało prawdopodobna, to 27 listopada 2019 roku zapadła decyzja, w której po firma BSI, sezonie 2021 przestała być promotorem cyklu Grand Prix wyłaniającego mistrza świata na żużlu. Zatem cykl, który od początku swego istnienia był w rękach angielskiego British Speedway International, po 27 latach decyzją FIM trafił na 10 lat do amerykańskiego potentata, firmy Discovery. O prawo do bycia promotorem cyklu walczyły tylko BSI i Discovery. Oba podmioty przedstawiły pewną wizję rozwoju cyklu. Ta zaprezentowana przez Discovery bardziej przypadła FIM do gustu. Mówiło się, że Amerykanie chcą wprowadzić do kalendarza nowe lokalizacje, a dodatkowo zawody miały być pokazywane w Eurosporcie, który był kanałem bardziej dostępnym dla całego świata niż stacje kodowane. Wygrana Discovery oznacza, że do gry wchodziła toruńska firma One Sport. Ma być ona odpowiedzialna za przygotowanie torów na poszczególne zawody oraz za organizację każdego z turniejów. A to oznaczało, że w 2022 roku skończył się monopol należącej do Ole Olsena firmy Speed Sport na układanie jednodniowych torów, a funkcję tę może przejąć Jacek Gajewski i z tą samą ekipą, która układała nawierzchnie podczas turniejów SEC na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Discovery nie miałoby jednak GP bez jednego człowieka. Mowa o Francois Ribeiro. Ten czterdziestosiedmioletni Francuz jest najważniejszym człowiekiem w Eurosport Events, która jako francuska spółka, zatrudnia przede wszystkim Europejczyków. Pracują w niej głównie Francuzi, Hiszpanie, Brytyjczycy i Włosi. Powstała jeszcze w czasach, kiedy Eurosport był w rękach francuskich. I pierwsze skrzypce w tym towarzystwie odgrywa właśnie Riberio. To on podejmuje każdą strategiczną decyzję, ale przede wszystkim ma niesamowite kontakty, które potrafią otworzyć wszystkie drzwi w światowej federacji. Od wielu lat pozostaje w znakomitych relacjach z władzami FIM. Świetnie dogaduje się z obecnym prezydentem Jorge Viegasem. Wcześniej był w bliskich stosunkach z jego poprzednikiem Vito Ippolito. Jego pozycją nie zachwiały nawet częste zmiany na stanowisku CEO FIM. W 2015 roku tę funkcję pełnił Ignacio Verneda, później Steve Aeschlimann, a obecnie piastuje ją Tony Skillington. Z każdym z nich Francuz potrafił znaleźć wspólny język i załatwić wielkie kontrakty dla amerykańskiej spółki. A najlepszym przykładem tych kontaktów była wyłączność francuskiej firmy do promowania cykli WTCR, ERC i WEC oraz kolejna dziesięcioletnia umowa, na mocy której Eurosport Events został promotorem FIM EWC (Długodystansowe Motocyklowe Mistrzostwa Świata). Oczywiście, same kontakty i podpisane umowy to nie wszystko, bo FIM EWC pod rządami Eurosport Events bronią przede wszystkim liczby, a te które pomnaża Ribeiro i jego ludzie robią wrażenie. Oto bowiem w EWC spółka doprowadziła do szybkiego rozwoju cyklu. Na początku rywalizowało w nim 20 zespołów. W roku 2019 liczba ta została już podwojona. Na początku w rywalizacji brali udział przedstawiciele 7 nacji. W roku 2019 było ich aż 13. Ogromną popularność zyskał wprowadzony w 2016 roku wyścig Bol d'Or, który rozpoczyna rywalizację w mistrzostwach świata i finał Suzuka 8 Hours będący finałową rundą zmagań. Transmisje i retransmisje z wyścigów można było oglądać w 111 krajach na całym świecie. Ważnym sygnałem dla kibiców, były też zmiany w kalendarzu, bo Eurosport Events nie obawiał się nowych lokalizacji. Odważnie na stawiał na nieznane i odnosił wielkie sukcesy.
Nikogo jednak to nie dziwiło, bo Eurosport Events był częścią amerykańskiego potentata Discovery, który nabył na wyłączność za 1,3 miliarda Euro europejskie prawa do Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2024. Ponado Grupa Discovery każdego roku dostarcza ponad 8000 godzin własnych programów. Kanały są dostępne w 220 krajach i 50 językach. W przypadku wydarzeń sportowych główną platformą jest stacja Eurosport, która w żużlu pokazywała ostatnio rywalizację w Speedway Best Pairs i TAURON SEC. Transmisje sportowe są prowadzone z ogromnym rozmachem. Do transmisji z Rajdowych Mistrzostwach Europy (ERC) stacja używa helikoptera. Lata z nią pilot, który ma ogromne doświadczenie w Rajdzie Dakar. Maszyna potrafi zejść bardzo nisko i być w bliskim kontakcie z uczestnikami rywalizacji. Dzięki temu widzowie na całym świecie otrzymują obrazki, które zapierają dech w piersiach.
Do żużla wchodził zatem gigantyczny gracz, za którym stały ogromne możliwości i wielkie pieniądze.
Po wyborze nowego promotora cyklu szef sportów motorowych z ramienia FIM, Armando Castagna tak komentował tę decyzję: "Jest wiele powodów, dla których ostatecznie zdecydowaliśmy się na ofertę Discovery. Przedstawiony został jasny i klarowny plan rozwoju dyscypliny z wyprzedzeniem na parę lat. Jest projekt, by zadbać o to, aby jak najwięcej młodych chłopaków z powrotem zaczęło garnąć się do tego sportu. Nie mówię już o tym, jak ten sport będzie prezentowany w mediach. O tym jaką siłę przebicia ma grupa Discovery nikomu mówić nie trzeba. Z drugiej strony nowy promotor ma wystarczająco dużo czasu aby się do organizacji przygotować. Mogę powiedzieć tyle, że będziemy mieli wpływ na obsadę teamu, który będzie imprezy organizował i tym samym nie będzie tak że będzie to robił ktoś, kto o tym sporcie nie ma pojęcia. BSI mogę podziękować serdecznie za wielką pracę jaką wykonali. Będziemy ją kontynuowali w dwóch kolejnych sezonach, a później otworzymy dla żużla zupełnie nowy rozdział, w którym już teraz mogę powiedzieć, że na 100 procent cykl będzie też poza Europą. Właśnie gwarancja ekspansji poza Europę była bardzo ważnym argumentem dla FIM przy podjęciu decyzji. Fajnie jest mieć Grand Prix w Australii czy Nowej Zelandii, ale w ostatnich latach turniejów tam nie było. Kiedy masz propozycję promotora, w której masz jasno powiedziane, że Grand Prix będzie się odbywało w takich lokalizacjach w jakich jeszcze nie było, stwarza to nowe możliwości do pokazania żużla. W planach projektu jest Argentyna czy Afryka Południowa. Wszyscy wiemy, jak silne jest Discovery w Azji i projekt też przewiduje obecność w tamtym rejonie".

Niestety sezon 2020 dla Grand Prix podobnie jak dla wielu innych form rywalizacji żużlowej stanął pod znakiem zapytania. Powodem była pandemia wirusa Covid-19 powszechnie nazwanego koronawirusem, który na całym świecie zbierał śmiertelne żniwa. O tym jak poważna była sytuacja niech świadczy orędzie Premiera Mateusza Morawieckiego i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, który zaczął obowiązywać w nocy 14 na 15 marca i miał obowiązywać przez 10 dni, ale tak naprawdę obowiązywał do odwołania. Konsekwencją powyższej decyzji był komunikat, Głównej Komisji Sportu Żużlowego w którym poinformowano o zakazie organizacji zawodów treningowych (sparingów) oraz przeprowadzania zorganizowanych treningów na torach żużlowych początkowo do dnia 1 kwietnia 2020 r., a finalnie do odwołania. W tej sytuacji cały żużel zatrzymał się na 13 długich tygodni. W międzyczasie doszło do wielu nowych ustaleń regulaminowych, renegocjacji kontraktów. Ostatecznie sezon wystartował, a pierwszy turniej Grand Prix rozegrano dopiero w sierpniu, z kolei cały cykl ograniczono do ośmiu turniejów rozegranych na czterech torach w Pradze, Gorzowie, Wrocławiu, Toruniu. Każde z miast gościło najlepszych żużlowców globu dwukrotnie, dzień po dniu (piątek-sobota). Zrezygnowano tym samym z piątkowych treningów i w przeciwieństwie do poprzedniego roku, zawodnicy nie wybierali numerów startowych na podstawie czasów uzyskanych podczas sesji treningowych, a przydzieleniu numerów decydował ponownie ślepy los. Zawodnicy mieli jednak na zapoznanie z torem 30-minutową sesję treningową, która odbywała się przed każdą piątkową rundą SGP. Przed sezonem wprowadzono też zmiany w punktacji Grand Prix. Do klasyfikacji łącznej nie liczyły się już punkty zdobywane w poszczególnych wyścigach, ale te za zajęte miejsca w każdym z turniejów. Najwyżej premiowani są oczywiście uczestnicy wielkiego finału. Zwycięzca zgarnie 20 punktów, drugi 18, trzeci 16, a czwarty 14. Ponadto w cyklu Grand Prix pozostać miała tylko czołowa szóstka klasyfikacji generalnej 2020, a do tego pewny udziału w SGP 2021 był mistrz Europy oraz trzech żużlowców z Grand Prix Challenge'u.

Zmiany te i trudny czas pandemii najlepiej rozpracował Bartosz Zmarzlik, który drugi raz z rzędu zdobył tytuł IMŚ i wpisał się w annały światowego żużla jako pierwszy Polak z takim wyczynem.

Medaliści IMŚ Grand Prix
Rok
 
1995
Nielsen Hans Rickardsson Tony Ermolenko Sam
1 Wrocław Gollob Tomasz | Polska Nielsen Hans | Dania Louis Chris | Anglia
2 Winer Neustad Hamill Billy | USA Rickardsson Tony | Szwecja Nielsen Hans | Dania
3 Abensberg Knudsen Tommy | Dania Nielsen Hans | Dania Hamill Billy | USA
4 Linkoping Knudsen Tommy | Dania Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA
5 Vojens Nielsen Hans | Dania Ermolenko Sam | USA Rickardsson Tony | Szwecja
6 Londyn Hancock Greg | USA Ermolenko Sam | USA Loram Mark | Anglia
 
1996
Hamill Billy Nielsen Hans Hancock Greg
1 Wrocław Knudsen Tommy | Dania Rickardsson Tony | Szwecja Nielsen Hans | Dania
2 Lonigo Nielsen Hans | Dania Hamill Billy | USA Rickardsson Tony | Szwecja
3 Pocking Nielsen Hans | Dania Karlsson Peter | Szwecja Gustafsson Henrik | Szwecja
4 Linkoping Hamill Billy | USA Gustafsson Henrik | Szwecja Gollob Tomasz | Polska
5 Londyn Crump Jason | Australia Nielsen Hans | Dania Hamill Billy | USA
6 Vojens Hamill Billy | USA Loram Mark | Anglia Hancock Greg | USA
 
1997
Hancock Greg Hamill Billy Gollob Tomasz
1 Praga Hancock Greg | USA Hamill Billy | USA Gollob Tomasz | Polska
2 Linkoping Gollob Tomasz | Polska Hancock Greg | USA Rickardsson Tony | Szwecja
3 Landshut Nielsen Hans | Dania Andersen Brian | Dania Hancock Greg | USA
4 Bradford Andersen Brian | Dania Hamill Billy | USA Nilsen Jimmy | Szwecja
5 Wrocław Hancock Greg | USA Hamill Billy | USA Gollob Tomasz | Polska
6 Vojens Loram Mark | Anglia Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA
 
1998
Rickardsson Tony Nilsen Jimmy Gollob Tomasz
1 Praga Rickardsson Tony | Szwecja Hamill Billy | USA Nilsen Jimmy | Szwecja
2 Pocking Rickardsson Tony | Szwecja Nilsen Jimmy | Szwecja Hamill Billy | USA
3 Vojens Nielsen Hans | Dania Loram Mark | Anglia Rickardsson Tony | Szwecja
4 Coventry Crump Jason | Australia Nilsen Jimmy | Szwecja Gollob Tomasz | Polska
5 Linkoping Rickardsson Tony | Szwecja Louis Chris | Anglia Karlsson Peter | Szwecja
6 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Sullivan Ryan | Australia Nilsen Jimmy | Szwecja
 
1999
Rickardsson Tony Gollob Tomasz Nielsen Hans
1 Praga Gollob Tomasz | Polska Hancock Greg | USA Crump Jason | Australia
2 Linkoping Loram Mark | Anglia Nilsen Jimmy | Szwecja Rickardsson Tony | Szwecja
3 Wrocław Gollob Tomasz | Polska Nilsen Jimmy | Szwecja Danno Stefan | Szwecja
4 Coventry Rickardsson Tony | Szwecja Louis Chris | Anglia Hancock Greg | USA
5 Bydgoszcz Nielsen Hans | Dania Rickardsson Tony | Szwecja Sullivan Ryan | Australia
6 Vojens Rickardsson Tony | Szwecja Loram Mark | Anglia Nielsen Hans | Dania
 
2000
Loram Mark Hamill Billy Rickardsson Tony
1 Praga Hamill Billy | USA Loram Mark | Anglia Louis Chris | Anglia
2 Linkoping Crump Jason | Australia Loram Mark | Anglia Wiltshirre Todd | Australia
3 Wrocław Rickardsson Tony | Szwecja Hamill Billy | USA Louis Chris | Anglia
4 Coventry Dugard Martin | Anglia Sullivan Ryan | Australia Loram Mark | Anglia
5 Vojens Hancock Greg | USA Crump Jason | Australia Danno Stefan | Szwecja
6 Bydgoszcz Hamill Billy | USA Hancock Greg | USA Rickardsson Tony | Szwecja

2001
  
Rickardsson Tony
Crump Jason Gollob Tomasz
1 Berlin Gollob Tomasz | Polska Gustafsson Henrik | Szwecja Pedersen Nicki | Dania
2 Cardiff Rickardsson Tony | Szwecja Crump Jason | Australia Gollob Tomasz | Polska
3 Vojens Rickardsson Tony | Szwecja Crump Jason | Australia Adams Leigh | Australia
4 Praga Hamill Billy | USA Rickardsson Tony | Szwecja Crump Jason | Australia
5 Bydgoszcz Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja Max-(Karlsson)-Mikael | Szwecja
6 Sztokholm Crump Jason | Australia Max-(Karlsson)-Mikael | Szwecja Sullivan Ryan | Australia

2002
  
Rickardsson Tony
Crump Jason Sullivan Ryan
1 Hamar Rickardsson Tony | Szwecja Sullivan Ryan | Australia Max-(Karlsson)-Mikael | Szwecja
2 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Rickardsson Tony | Szwecja Loram Mark | Anglia
3 Cardiff Sullivan Ryan | Australia Wiltshire Todd | Australia Max-(Karlsson)-Mikael | Szwecja
4 Krsko Sullivan Ryan | Australia Gollob Tomasz | Polska Loram Mark | Anglia
5 Sztokholm Rickardsson Tony | Szwecja Dryml Lukas | Czechy Hancock Greg | USA
6 Praga Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA Sullivan Ryan | Australia
7 Goeteborg Adams Leigh | Australia Rickardsson Tony | Szwecja Dryml Lukas | Czechy
8 Chorzów Pedersen Nicki | Dania Crump Jason | Australia Max-(Karlsson)-Mikael | Szwecja
9 Vojens Rickardsson Tony | Szwecja Gollob Tomasz | Polska Hamill Billy | USA
10 Sydney Hancock Greg | USA Nicholls Scott | Anglia Crump Jason | Australia

2003
Pedersen Nicki    
Crump Jason
  
Rickardsson Tony
1 Chorzów Rickardsson Tony | Szwecja Pedersen Nicki | Dania Dryml Lukas | Czechy
2 Avesta Sullivan Ryan | Australia Dryml Lukas | Czechy Adams Leigh | Australia
3 Cardiff Pedersen Nicki | Dania Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja
4 Kopenhaga Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA
5 Krsko Adams Leigh | Australia Pedersen Nicki | Dania Nicholls Scott | Anglia
6 Goeteborg Sullivan Ryan | Australia Nicholls Scott | Anglia Adams Leigh | Australia
7 Praga Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja Pedersen Nicki | Dania
8 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Crump Jason | Australia Pedersen Nicki | Dania
9 Hamar Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania Pedersen Bjarne | Dania

2004
   
Crump Jason
Rickardsson Tony Hancock Greg
1 Sztokholm Adams Leigh | Australia Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja
2 Praga Crump Jason | Australia Hampel Jarosław | Polska Rickardsson Tony | Szwecja
3 Wrocław Pedersen Bjarne | Dania Hampel Jarosław | Polska Rickardsson Tony | Szwecja
4 Cardiff Hancock Greg | USA Adams Leigh | Australia Richardson Lee | Anglia
5 Kopenhaga Crump Jason | Australia Jonsson Andreas | Szwecja Hancock Greg | USA
6 Goeteborg Andersen Hans | Dania Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja
7 Krsko Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA Andersen Hans | Dania
8 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja
9 Hamar Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA Gollob Tomasz | Polska

2005
Rickardsson Tony    
Crump Jason
Adams Leigh
1 Wrocław Rickardsson Tony | Szwecja Adams Leigh | Australia Crump Jason | Australia
2 Eskilstuna Crump Jason | Australia Rickardsson Tony | Szwecja Pedersen Bjarne | Dania
3 Krsko Rickardsson Tony | Szwecja Pedersen Nicki | Dania Zagar Matej | Słowenia
4 Cardiff Rickardsson Tony | Szwecja Hampel Jarosław | Polska Pedersen Bjarne | Dania
5 Kopenhaga Rickardsson Tony | Szwecja Hancock Greg | USA Lindbaeck Antonio | Szwecja
6 Praga Rickardsson Tony | Szwecja Pedersen Bjarne | Dania Hampel Jarosław | Polska
7 Malilla Crump Jason | Australia Jonsson Andreas | Szwecja Rickardsson Tony | Szwecja
8 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Richardson Lee | Anglia Crump Jason | Australia
9 Lonigo Rickardsson Tony | Szwecja Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA

2006
Crump Jason Hancock Greg Pedersen Nicki
1 Krsko Pedersen Nicki | Dania Crump Jason | Australia Gollob Tomasz | Polska
2 Wrocław Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA Zagar Matej | Słowenia
3 Eskilstuna Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA Gollob Tomasz | Polska
4 Cardiff Crump Jason | Australia Jonsson Andreas | Szwecja Hampel Jarosław | Polska
5 Kopenhaga Andersen Hans | Dania Crump Jason | Australia Pedersen Bjarne | Dania
6 Lonigo Crump Jason | Australia Nicholls Scott | Anglia Andersen Hans | Dania
7 Malilla Jonsson Andreas | Szwecja Andersen Hans | Dania Adams Leigh | Australia
8 Praga Andersen Hans | Dania Zagar Matej | Słowenia Lindbaeck Antonio | Szwecja
9 Daugavpils Hancock Greg | USA Lindbaeck Antonio | Szwecja Pedersen Nicki | Dania
10 Bydgoszcz Pedersen Nicki | Dania Hancock Greg | USA Gollob Tomasz | Polska

2007
Pedersen Nicki Adams Leigh Crump Jason
1 Lonigo Pedersen Nicki | Dania Hancock Greg | USA Jaguś Wiesław | Polska
2 Wrocław Pedersen Nicki | Dania Andersen Hans | Dania Harris Chris | Anglia
3 Eskilstuna Adams Leigh | Australia Andersen Hans | Dania Lindgren Fredrik | Szwecja
4 Kopenhaga Jonsson Andreas | Szwecja Pedersen Nicki | Dania Adams Leigh | Australia
5 Cardiff Harris Chris | Anglia Hancock Greg | USA Crump Jason | Australia
6 Praga Pedersen Nicki | Dania Hampel Jarosław | Polska Holta Rune | Polska
7 Malilla Adams Leigh | Australia Gollob Tomasz | Polska Crump Jason | Australia
8 Daugavpils Adams Leigh | Australia Pedersen Nicki | Dania Gollob Tomasz | Polska
9 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Kasprzak Krzysztof | Polska Pedersen Nicki | Dania
10 Krsko Pedersen Nicki | Dania Nicholls Scott | Anglia Holta Rune | Polska

2008
Pedersen Nicki Crump Jason Gollob Tomasz
1 Krsko Gollob Tomasz | Polska Pedersen Nicki | Dania Andersen Hans | Dania
2 Leszno Adams Leigh | Australia Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania
3 Goeteborg Holta Rune | Polska Lindgren Fredrik | Szwecja Pedersen Nicki | Dania
4 Kopenhaga Gollob Tomasz | Polska Pedersen Nicki | Dania Crump Jason | Australia
5 Cardiff Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania
6 Praga Pedersen Nicki | Dania Andersen Hans | Dania Crump Jason | Australia
7 Malilla Adams Leigh | Australia Andersen Hans | Dania Pedersen Nicki | Dania
8 Daugavpils Crump Jason | Australia Pedersen Nicki | Dania Gollob Tomasz | Polska
9 Bydgoszcz Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania Gollob Tomasz | Polska
10 Lonigo Andersen Hans | Dania Pedersen Bjarne | Dania Crump Jason | Australia
11 Bydgoszcz Gollob Tomasz | Polska Andersen Hans | Dania Hancock Greg | USA

2009
Crump Jason Gollob Tomasz Sajfutdinow Emil
1 Praga Sajfutdinov Emil | Rosja Lindbaeck Antonio | Szwecja Crump Jason | Australia
2 Leszno Crump Jason | Australia Gollob Tomasz | Polska Jonsson Andreas | Szwecja
3 Goeteborg Sajfutdinov Emil | Rosja Crump Jason | Australia Lindbaeck Antonio | Szwecja
4 Kopenhaga Crump Jason | Australia Hancock Greg | USA Gollob Tomasz | Polska
5 Cardiff Crump Jason | Australia Lindbaeck Antonio | Szwecja Andersen Hans | Dania
6 Daugavpils Hancock Greg | USA Bjerre Kenneth | Dania Gollob Tomasz | Polska
7 Malilla Gollob Tomasz | Polska Crump Jason | Australia Andersen Hans | Dania
8 Vojens Jonsson Andreas | Szwecja Holta Rune | Polska Bjerre Kennerh | Dania
9 Krsko Sajfutdinov Emil | Rosja Holta Rune | Polska Gollob Tomasz | Polska
10 Terenzano Gollob Tomasz | Polska Andersen Hans | Dania Pedersen Nicki | Dania
11 Bydgoszcz Pedersen Nicki | Dania Adams Leigh | Australia Ułamek Sebastian | Polska

2010
Gollob Tomasz Hampel Jarosław Crump Jason
1 Leszno Crump Jason | Australia Hampel Jarosław | Polska Sajfutdinow Emil | Rosja
2 Goeteborg Bjerre Kenneth | Dania Gollob Tomasz | Polska Jonsson Andreas | Szwecja
3 Praga Gollob Tomasz | Polska Pedersen Nicki | Dania Hampel Jarosław | Polska
4 Kopenhaga Hampel Jarosław | Polska Gollob Tomasz | Polska Harris Chris | Anglia
5 Toruń Gollob Tomasz | Polska Holta Rune | Polska Hampel Jarosław | Polska
6 Cardiff Holder Chris | Australia Crump Jason | Australia Hampel Jarosław | Polska
7 Malilla Holta Rune | Polska Crump Jason | Australia Gollob Tomasz | Polska
8 Gorican Hancock Greg | USA Harris Chris | Anglia Crump Jason | Australia
9 Vojens Gollob Tomasz | Polska Bjerre Kenneth | Dania Crump Jason | Australia
10 Terenzano Gollob Tomasz | Polska Harris Chris | Anglia Hancock Greg | USA
11 Bydgoszcz Jonsson Andreas | Szwecja Harris Chris | Anglia Kołodziej Janusz | Polska

2011
Hancock Greg Jonsson Andreas Hampel Jarosław
1 Leszno Pedersen Nicki | Dania Gollob Tomasz | Polska Sajfutdinow Emil | Rosja
2 Goeteborg Holder Chris | Australia Hancock Greg | USA Lindbaeck Antonio | Szwecja
3 Praga Hancock Greg | USA Hampel Jarosław | Polska Gollob Tomasz | Polska
4 Kopenhaga Gollob Tomasz | Polska Crump Jason | Australia Holder Chris | Australia
5 Cardiff Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania Holder Chris | Australia
6 Terenzano Jonsson Andreas | Szwecja Hancock Greg | USA Lindbaeck Antonio | Szwecja
7 Malilla Hampel Jarosław | Polska Jonsson Andreas | Szwecja Bjerre Kennerh | Dania
8 Toruń Jonsson Andreas | Szwecja Hampel Jarosław | Polska Ward Darcy | Australia
9 Vojens Hancock Greg | USA Crump Jason | Australia Lindgren Fredrik | Szwecja
10 Gorican Jonsson Andreas | Szwecja Harris Chris | Anglia Lindgren Fredrik | Szwecja
11 Gorzów Hancock Greg | USA Pedersen Nicki | Dania Sajfutdinow Emil | Rosja
 
2012
  
Holder Chris
Pedersen Nicki Hancock Greg
1 Auckland Hancock Greg | USA Hampel Jarosław | Polska Pedersen Nicki | Dania
2 Leszno Holder Chris | Australia Gollob Tomasz | Polska Hampel Jarosław | Polska
3 Praga Pedersen Nicki | Dania Crump Jason | Australia Gollob Tomasz | Polska
4 Goeteborg Lindgren Fredrik | Szwecja Hancock Greg | USA Holder Chris | Australia
5 Kopenhaga Crump Jason | Australia Lindgren Fredrik | Szwecja Hancock Greg | USA
6 Gorzów Vaculik Martin | Słowacja Holder Chris | Australia Zmarzlik Bartosz | Polska
7 Gorican Pedersen Nicki | Dania Jonsson Andreas | Szwecja Gollob Tomasz | Polska
8 Terenzano Lindbaeck Antonio | Szwecja Sajfutdinov Emil | Rosja Hancock Greg | USA
9 Cardiff Holder Chris | Australia Kasprzak Krzysztof | Polska Lindbaeck Antonio | Szwecja
10 Malilla Gollob Tomasz | Polska Holder Chris | Australia Lindbaeck Antonio | Szwecja
11 Vojens Jensen Jesper-Michael | Dania Pedersen Nicki | Dania Sajfutdinow Emil | Rosja
12 Toruń Lindbaeck Antonio | Szwecja Gollob Tomasz | Polska Hancock Greg | USA
 
2013
Woffinden Tai Hampel Jarosław Iversen Niels-Kristian
1 Auckland Hampel Jarosław | Polska Gollob Tomasz | Polska Pedersen Nicki | Dania
2 Bydgoszcz Sajfutdinov Emil | Rosja Zagar Matej | Słowenia Gollob Tomasz | Polska
3 Goeteborg Sajfutdinov Emil | Rosja Holder Chris | Australia Pedersen Nicki | Dania
4 Praga Woffinden Tai | Anglia Kasprzak Krzysztof | Polska Pedersen Nicki | Dania
5 Cardiff Sajfutdinov Emil | Rosja Iversen Niels-Kristian | Dania Kasprzak Krzysztof | Polska
6 Gorzów Hampel Jarosław | Polska Holder Chris | Australia Woffinden Tai | Anglia
7 Kopenhaga Ward Darcy | Australia Zagar Matej | Słowenia Holder Chris | Australia
8 Terenzano Iversen Niels-Kristian | Dania Woffinden Tai | Anglia Sajfutdinow Emil | Rosja
9 Daugavpils Hancock Greg | USA Ward Darcy | Australia Woffinden Tai | Anglia
10 Krsko Hampel Jarosław | Polska Woffinden Tai | Anglia Gollob Tomasz | Polska
11 Sztokholm Iversen Niels-Kristian | Dania Zagar Matej | Słowenia Hampel Jarosław | Polska
12 Toruń Miedziński Adrian | Polska Hancock Greg | USA Hampel Jarosław | Polska
 
2014
Hancock Greg Kasprzak Krzysztof Pedersen Nicki
1 Auckland Smolinski Martin | Niemcy Pedersen Nicki | Dania Kasprzak Krzysztof | Polska
2 Bydgoszcz Kasprzak Krzysztof | Polska Ward Darcy | Australia Hampel Jarosław | Polska
3 Tampere Zagar Matej | Słowenia Woffinden Tai | Anglia Lindgren Fredrik | Szwecja
4 Praga Woffinden Tai | Anglia Hancock Greg | USA Zagar Matej | Słowenia
5 Malilla Woffinden Tai | Anglia Hancock Greg | USA Holder Chris | Australia
6 Kopenhaga Iversen Niels-Kristian | Dania Batchelor Troy | Australia Hancock Greg | USA
7 Cardiff Hancock Greg | USA Woffinden Tai | Anglia Ward Darcy | Australia
8 Ryga Kasprzak Krzysztof | Polska Pedersen Nicki | Dania Hancock Greg | USA
9 Gorzów Zmarzlik Bartosz | Polska Zagar Matej | Słowenia Kasprzak Krzysztof | Polska
10 Vojens Jonsson Andreas | Szwecja Kildemand Peter | Dania Kasprzak Krzysztof | Polska
11 Sztokholm Hampel Jarosław | Polska Hancock Greg | USA Kasprzak Krzysztof | Polska
12 Toruń Kasprzak Krzysztof | Polska Jonsson Andreas | Szwecja Hampel Jarosław | Polska
 
2015
Woffinden Tai Hancock Greg Pedersen Nicki
1 Warszawa Zagar Matej | Słowenia Chris Harris | Anglia Hampel Jarosław | Polska
2 Tampere Pedersen Nicki | Dania Woffinden Tai | Anglia Jonsson Andreas | Szwecja
3 Praga Woffinden Tai | Anglia Hampel Jarosław | Polska Maciej Janowski | Polska
4 Cardiff Iversen Niels-Kristian | Dania Holder Chris | Australia Kildemand Peter | Dania
5 Daugavpils Janowski Maciej | Polska Pedersen Nicki | Dania Batchelor Troy | Australia
6 Malilla Pedersen Nicki | Dania Woffinden Tai | Anglia Lindbaeck Antonio | Szwecja
7 Horsens Kildemand Peter | Dania Zagar Matej | Słowenia Jensen Jesper-Michael | Dania
8 Gorzów Zagar Matej | Słowenia Hancock Greg | USA Woffinden Tai | Anglia
9 Krsko Hancock Greg | USA Woffinden Tai | Anglia Kildemand Peter | Dania
10 Sztokholm Woffinden Tai | Anglia Hancock Greg | USA Iversen Niels-Kristian | Dania
11 Toruń Pedersen Nicki | Dania Doyle Jason | Australia Maciej Janowski | Polska
12 Melbourne Hancock Greg | USA Janowski Maciej | Polska Iversen Niels-Kristian | Dania
 
2016
  
Hancock Greg
Woffinden Tai Zmarzlik Bartosz
1 Krsko Kildemand Peter | Dania Doyle Jason | Australia Holder Chris | Australia
2 Warszawa Woffinden Tai | Anglia Hancock Greg | USA Zagar Matej | Słowenia
3 Horsens Janowski Maciej | Polska Holder Chris | Australia Woffinden Tai | Anglia
4 Praga Doyle Jason | Australia Hancock Greg | USA Harris Chris | Anglia
5 Cardiff Lindbaeck Antonio | Szwecja Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska
6 Malilla Hancock Greg | USA Doyle Jason | Australia Pawlicki Piotr | Polska
7 Gorzów Doyle Jason | Australia Woffinden Tai | Anglia Holder Chris | Australia
8 Teterow Doyle Jason | Australia Zmarzlik Bartosz | Polska Hancock Greg | USA
9 Sztokholm Doyle Jason | Australia Holder Chris | Australia Lindgren Fredrik | Szwecja
10 Toruń Iversen Niels-Kristian | Dania Hancock Greg | USA Zmarzlik Bartosz | Polska
11 Melbourne Holder Chris | Australia Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska
 
2017
Doyle Jason Dudek Patryk Woffinden Tai
1 Krsko Vaculik Martin | Słowacja Lindgren Fredrik | Szwecja Dudek Patryk | Polska
2 Warszawa Lindgren Fredrik | Szwecja Janowski Maciej | Polska Doyle Jason | Australia
3 Daugavpils Pawlicki Piotr | Polska Dudek Patryk | Polska Janowski Maciej | Polska
4 Praga Doyle Jason | Australia Hancock Greg | USA Milik Vaclav | Czechy
5 Horsens Janowski Maciej | Polska Sajfutdinow Emil | Rosja Dudek Patryk | Polska
6 Cardiff Janowski Maciej | Polska Doyle Jason | Australia Zagar Matej | Słowenia
7 Malilla Zmarzlik Bartosz | Polska Lindbaeck Antonio | Szwecja Lindgren Fredrik | Szwecja
8 Gorzów Woffinden Tai | Anglia Dudek Patryk | Polska Doyle Jason | Australia
9 Tererow Zagar Matej | Słowenia Vaculik Martin | Słowacja Doyle Jason | Australia
10 Sztokholm Zagar Matej | Słowenia Zmarzlik Bartosz | Polska Doyle Jason | Australia
11 Toruń Dudek Patryk | Polska Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska
12 Melbourne Doyle Jason | Australia Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska
 
2018
Woffinden Tai Zmarzlik Bartosz Lindgren Fredrik
1 Warszawa Woffinden Tai | Anglia Janowski Maciej | Polska Lindgren Fredrik | Szwecja
2 Praga Lindgren Fredrik | Szwecja Dudek Patryk | Polska Sajfutdinov Emil | Rosja
3 Horsens Woffinden Tai | Anglia Łaguta Artiom | Rosja Hancock Greg | USA
4 Hallstavik Janowski Maciej | Polska Lindgren Fredrik | Szwecja Zmarzlik Bartosz | Polska
5 Cardiff Zmarzlik Bartosz | Polska Woffinden Tai | Anglia Janowski Maciej | Polska
6 Malilla Pedersen Nicki | Dania Zagar Matej | Słowenia Lindgren Fredrik | Szwecja
7 Gorzów Vaculik Martin | Słowacja Zmarzlik Bartosz | Polska Łaguta Artiom | Rosja
8 Krsko Dudek Patryk | Polska Doyle Jason | Australia Hancock Greg | USA
9 Tererow Woffinden Tai | Anglia Doyle Jason | Australia Zmarzlik Bartosz | Polska
10 Toruń Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska Lindgren Fredrik | Szwecja
 
2019
Zmarzlik Bartosz Madsen Leon Sajfutdinow Emil
1 Warszawa Madsen Leon | Dania Lindgren Fredrik | Szwecja Dudek Patryk | Polska
2 Krsko Zmarzlik Bartosz | Polska Vaculik Martin | Słowacja Madsen Leon | Dania
3 Praga Kołodziej Janusz | Polska Madsen Leon | Dania Dudek Patryk | Polska
4 Hallstavik Janowski Maciej | Polska Vaculik Martin | Słowacja Sajfutdinov Emil | Rosja
5 Wrocław Zmarzlik Bartosz | Polska Vaculik Martin | Słowacja Madsen Leon | Dania
6 Malilla Lindgren Fredrik | Szwecja Madsen Leon | Dania Janowski Maciej | Polska
7 Teterow Janowski Maciej | Polska Zmarzlik Bartosz | Polska Zagar Matej | Słowenia
8 Vojens Zmarzlik Bartosz | Polska Zagar Matej | Słowenia Lindgren Fredrik | Szwecja
9 Cardiff Madsen Leon | Dania Sajfutdinov Emil | Rosja Zmarzlik Bartosz | Polska
10 Toruń Madsen Leon | Dania Sajfutdinov Emil | Rosja Iversen Niels Kristian | Dania
 
2020
Zmarzlik Bartosz Woffinden Tai Lindgren Fredrik
1 Wrocław Łaguta Artiom | Rosja Janowski Maciej | Polska Lindgren Fredrik | Szwecja
2 Wrocław Janowski Maciej | Polska Woffinden Tai | Anglia Zmarzlik Bartosz | Polska
3 Gorzów Zmarzlik Bartosz | Polska Doyle Jason | Australia Lindgren Fredrik | Szwecja
4 Gorzów Lindgren Fredrik | Szwecja Madsen Leon | Dania Doyle Jason | Australia
5 Praga Zmarzlik Bartosz | Polska Woffinden Tai | Anglia Vaculik Martin | Słowacja
6 Praga Zmarzlik Bartosz | Polska Woffinden Tai | Anglia Doyle Jason | Australia
7 Toruń Fricke Max | Australia Janowski Maciej | Polska Woffinden Tai | Anglia
8 Toruń Zmarzlik Bartosz | Polska Janowski Maciej | Polska Łaguta Artiom | Rosja

Statystyka Grand Prix po sezonie 2020:
    Zawodnicy cyklu GP          Sędziowie rund GP          Państwa i Miasta GP

System punktacji w GP na przestrzeni lat:
Rok Liczba zawodników w cyklu Miejsce w turnieju
Liczba punktów
Liczba
biegów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1995 16 + 2 Rez 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 - - - - - - runda zasadnicza 20
4 finały A, B, C, D
razem 24 biegi
1996 - 1997 16 + 2 Rez 25 20 18 16 14 13 12 11 9 8 7 6 4 3 2 1 0 0 - - - - - - runda zasadnicza 20
4 finały A, B, C, D
razem 24 biegi
1998 - 2001 24 25 20 18 16 15 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 system eliminatorów
runda zasadnicza 20
2 półfinały i 1 finał
razem 23 biegi
2002 - 2004 24 20 18 17 16 13 11 8 7 6 5 4 3 2 1 system eliminatorów
runda zasadnicza 22
2 półfinały i 1 finał
razem 25 biegów
2005 - 2006 16 + 2 Rez
Rez najsłabsi w poprzednim turnieju
25 20 18 16 punkty zdobyte we wszystkich biegach oprócz półfinałów - - - - - - runda zasadnicza 20
2 półfinały i 1 finał
razem 23 biegi
2007 - 2012 16 + 2Rez punkty zdobyte we wszystkich biegach z podwójna punktacją w finale (6,4,2,0) - - - - - - runda zasadnicza 20
2 półfinały i 1 finał
razem 23 biegi
2013 - 2019 16 + 2 Rez punkty zdobyte we wszystkich biegach - - - - - - runda zasadnicza 20
2 półfinały i 1 finał
razem 23 biegi
2020 - ..... 16 + 2 Rez 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 - - - - - - runda zasadnicza 20
2 półfinały i 1 finał
razem 23 biegi

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt