Fedreation Internationale Motocykliste (FIM)
Międzynarodowa Federacja Motocyklowa


Organizacja założona w 1904 roku w Pacovie (Czechy) jako Międzynarodowa Federacja Klubów Motocyklowych (Federation Internationale dex Clubs Motocyclistes). pod taką nazwą organizacja ta działała do 1949 roku. Od 1995 roku siedziba FIM znajduje się w Meis (Szwajcaria), wcześniej siedzibą był Paryż (1904-1912); Londyn (1912-1959), Genewa (1959-1995).
Na czele FIM stoi przewodniczący, a osobami pełniącymi tę zaszczytną funkcję byli:
        Giannini Renzo - Włochy (1971 - 2006)
        Otto Roy - Norwegia (2006)
        Vito Ippolito - Wenezuela (2006-aktualnie)

FIM zrzesza związki narodowe oraz międzynarodowe organizacje związane ze sportem motocyklowym. Od 1927 roku członkiem FIM jest Polski Związek Motorowy (PZM). Do zadań FIM  należy kierowanie rozwojem motocyklizmu, poszczególnych dyscyplin sportów motocyklowych, turystyki motocyklowej, wydaje przepisy sportowe, techniczne i medyczne, ustala i zatwierdza kalendarze imprez międzynarodowych, zatwierdza oraz homologuje sprzęt i wyposażenie oraz tory i trasy wyścigowe, przeprowadza mistrzostwa świata i kontynentów w poszczególnych dyscyplinach sportów motocyklowych oraz inne zawody o nagrody FIM, rozstrzyga sprawy sporne, nadaje nagrody, wyróżnienia i tytuły honorowe FIM, a wśród nich najważniejsze odznaczenie ustanowione w 1983 roku i jest Medal Zasługi dla Motocyklizmu.

FIM prowadzi swoją działalność poprzez specjalistyczne komisje m.in. Komisję Techniczną, Komisję Turystyczną i Komitet Medyczny. Od 1973 roku tworzone są specjalistyczne komisje sportowe (do 1973 roku działała jedna komisja sportowa zajmująca się wszystkimi dyscyplinami sportów motocyklowych). Rozwojem i nadzorem torowych dyscyplin motocyklowych (w tym sportu żużlowego) zajmuje się powstała w 1973 roku Komisja Wyścigów Torowych (CCP).

Najwyższą władzą FIM jest Kongres FIM obradujący raz w roku (do roku 1966 obrady odbywały się dwa razy do roku wiosną i jesienią). W najwyższych władzach FIM Polski Związek Motorowy reprezentowali:
            Bogdan Matuszak - wiceprezydent FIM (1973-83) - pośmiertnie nadano mu tytuł Honorowego Wiceprezydenta FIM
            Lech Baran - wiceprezydent FIM (1983-84); wiceprzewodniczący Komitetu Medycznego FIM (1976-83) - współtwórca kodeksu medycznego FIM
            Zbigniew Flasiński - wiceprezydent FIM (1984-86)
            Andrzej Witkowski  - wiceprezydent FIM (1984-2003; 2004-aktualnie)
            Andrzej Grodzki - członek Komisji Wyścigów Torowych (1985-aktualnie)

jednak najbardziej zasłużonym Polakiem w FIM jest Władysław Pietrzak: :
            - członek i wiceprezydent Międzynarodowej Komisji Turystyki Motorowej (1959-73)
            - prezydent Komisji Wyścigów Torowych FIM (1973-7982)
            - Honorowy Członek FIM
            - Honorowy Prezydent Komisji Wyścigów Torowych FIM
            -
Odznaczony srebrnym medalem Zasługi dla Motocyklizmu (22 październik 1983 Banalmadena - Hiszpania)

Innym Polakiem, który otrzymał medal z ramienia FIM jest Roman Cheładze, który w dniu 23 października 1993 roku w irlandzkim Dublinie, uhonorowany został brązowym medalem za Zasługi dla Motocyklizmu.

Do roku 2008 FIM legitymował się logiemod roku 2009 obowiązuje nowy znak graficzny

 

Źródło: Speedway Mała Encyklopedia"; H. Grzonka

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt