Polski Związek Motorowy PZM


Związek założony 30 stycznia 1950 roku w Warszawie z połączenia Polskiego Związku Motocyklowego i Automobilklubu Polskiego, w latach 1954-55 decyzją ówczesnych władz włączony do Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ) na wzór organizacji motocyklowych ZSRR i Czechosłowacji działających w strukturze organizacji parlamentarnej. W lutym 1955 roku uchylono decyzję o przejęciu PZM przez LPŻ.
Działalność sportową PZM prowadzi przez główne komisje sportowe: kartingową, samochodową, motocyklową i żużlową oraz zespoły. Od 120 roku PZM stał się członkiem Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) a od 1925 członkiem Międzynarodowego Związku Turystyki (AIT). Od 1927 roku PZM jako członek Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM) reprezentuje poszczególne dyscypliny sportów motorowych na forum międzynarodowym, co wiąże się z wydawaniem licencji dla zawodników, ustalaniem w oparciu o przepisy międzynarodowe Związków i Federacji regulaminów sportów motorowych w Polsce. Ponadto PZM organizuje mistrzostwa Polski i inne zawody krajowe i międzynarodowe. W zakresie działalności sportowej zajmuje się również popularyzowaniem i rozwijaniem sportów motorowych, szkoleniem i mianowaniem sędziów krajowych, komisarzy technicznych i sportowych oraz skalda wnioski do właściwych Federacji i Związków międzynarodowych o wydawanie uprawnień międzynarodowych.
Dnia 1 stycznia 1973 roku utworzony została w strukturach PZM, Zarząd Działalności Gospodarczej, któremu przekazano wszelkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a od 4 lutego 1975 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, PZM został uznany za stowarzyszenie wyższej użyteczności, co zapewne skutkowało w roku  1989 przyjęciem do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

PZM nie korzysta z dotacji z budżetu państwa. Wszystkie zadania statutowe realizowane są ze środków wypracowanych we własnym zakresie przez jednostki działalności gospodarczej funkcjonujące w formie spółek z o.o., w których PZM jest właścicielem 100% udziałów. Koordynatorem tej działalności jest PZM Holding sp. z o.o.
W działalności gospodarczej PZM świadczy usługi poprzez sieć ośrodków szkolenia kierowców, stacji obsługi, pomocy drogowej, biur turystyki motorowej, parkingów, stacji paliw, giełd i komisów samochodowych, delegatur granicznych, punktów handlowych i rzeczoznawstwa.

W roku 29 września 2007 roku PZM wybrał nowe logo autorstwa Henryka Hylińskiego.
znak został zastąpiony nowym projektem 

jednak w okresie przedwojennym logo PZM wyglądało następująco

Prezesami Zarządu głównego PZM, byli:
            Ryszard Gdulewski 1950-54
            Zygmunt Wester 1955
            Roman Pijanowski 1956-89
            Andrzej Witkowski 1989-aktualnie

Dane teleadresowe
02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66
tel. 022 8499361 wew.115, 8493381 fax 022 8493847, 8487777
e-mail: zuzel@pzm.pl  oraz speedway@pzm.pl
www:
http://www.pzm.pl/

Źródło: Speedway Mała Encyklopedia"; H. Grzonka

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt