Polski Związek Motocyklowy


Założony w Warszawie w 1926 roku, powstał z połączenia działających od 1925 roku pod tą samą nazwą związków w Warszawie i Poznaniu. - Związek poznański powstał z inicjatywy działających w tym regionie 12 klubów, a warszawski z inicjatywy Polskiego Klubu Motocyklowego (logo związku prezentowane z lewej strony) - jednego z pierwszych klubów w Polsce w okresie międzywojennym i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów (WTC). Polski Związek Motocyklowy organizował szereg imprez motocyklowych m.in. od 1931 roku międzynarodowe wyścigi na żużlu, krótko po swoim powstaniu został przyjęty w roku 1927 do Międzynarodowej Federacji Klubów Motocyklowych (FIC).
Do wybuchu II wojny światowej funkcje prezesów Polskiego Związku Motocyklowego pełnili:
    Tadeusz Zieleniewski - 1926
        Wiesław Modzelewski - 1926
            Kazimierz Meyer - 1927
                Bronisław Sikorski - 1928
                    Tadeusz Saloni - 1929
                        Stanisław Pouppert - 1930-1939
                            Stanisław Burhardt - Bukacki - 1936-1939
Po II wojnie światowej działalność Polskiego Związku Motocyklowego została reaktywowana a funkcję prezesa objął Józef Docha 1946-1949, który uznany jest za twórcę koncepcji polskiego sportu motocyklowego zakładającej szybki rozwój wyścigów na torach żużlowych.

Polski Związek Motocyklowy prowadził swoją działalności do 1950 roku kiedy to z połączenia Związku z Automobilklubem Polskim powstał Polski Związek Motorowy

Źródło: Henryk Grzonka, "Speedway mała encyklopedia"; Katowice 1996

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt