srebrny kask (SK)


Pierwsza edycja Srebrnego Kasku (SK) została rozegrana w 1962 roku, ale wówczas były to zawody przeznaczone dla szesnastu najlepszych zawodników startujących w II lidze. Do udziału w SK w 1962 roku wyznaczeni zostali wyznaczony m.in. toruńczyk Marian Rose, a Roman Cheładze pełnił rolę rezerwowego. Odbyło się wówczas siedem turniejów, a tryumfatorem SK na rok 1962 został Włodzimierz Szwendrowski, startujący w barwach Tramwajarza Łódź.
W 1966 roku zapoczątkowano rozgrywki o młodzieżowy SK. Wytypowano wówczas zawodników którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Wystąpili oni w trzech turniejach, a do końcowej klasyfikacji zaliczono wynik dwóch turniejów odrzucając najgorszy.
Pierwszym młodzieżowym tryumfatorem SK został zawodnik Kolejarza Opole Zygfryd Friedek 26 pkt., który wyprzedził Wiktora Jastrzębskiego 20 pkt. z częstochowskiego Włókniarza i Henryka Gluecklicha 19 pkt. W zawodach SK w roku 1966 wystartował również torunianin Bogdan Szuluk, który z 14 pkt. zajął jedenaste miejsce w generalnej klasyfikacji.

Rozgrywki o SK przechodziły liczne zmiany regulaminowe. Liczba turniejów w kolejnych latach zmieniała się wahając się od pięciu do ośmiu, zachowano jednak zasadę odrzucania jednego lub dwóch najsłabszych wyników. W latach 1973-1974 decydującą fazę finałową poprzedziły rozgrywki eliminacyjne w grupach. W następnych sezonach wprowadzono wzorem IMP eliminacje, które wyłaniały uczestników finałowego cyklu. W ostatnich latach tryumfatora SK wyłania się w jednym turnieju finałowym, poprzedzonym dwoma półfinałami.

W rozgrywkach SK zmieniał się również limit wieku uczestników. W latach 1966-1969 górna granicą wiekową było dwadzieścia pięć lat, w latach 1970-1980 dwadzieścia trzy lata, a od 1981 roku zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach SK nie mogą przekroczyć dwudziestu jeden lat.
Zgodnie ze stosowaną od pewnego czasu zasadą, organizatorem finału SK jest klub którego zespół w poprzednim sezonie zajmuje trzecie miejsce w finale MDMP.

Od roku 2021 Srebrny Kask był podstawa do nominacji zawodników do IMŚJ.

Źródło: Wiesław Dobruszek; "Żużlowe ABC" t. II; Leszno 2004

Medaliści
Srebrnego Kasku
Rok Miejsce
1962 7 turniejów Włodzimierz Szwendrowski - Łódź Jan Mucha - Świętochłowice Andrzej Pogorzelski - Gorzów
1 Świętochłowice Roman Gąsior - Krosno Włodzimierz Szwendrowski - Łódź Andrzej Pogorzelski - Gorzów
2 Krosno Jan Mucha - Świętochłowice Włodzimierz Szwendrowski - Łódź Mieczysław Mednyka - Zielona Góra
3 Tarnów Zygmunt Pytko - Tarnów Wiktor Waloszek - Świętochłowice Jan Mucha - Świętochłowice
4 Zielona Góra Włodzimierz Szwendrowski - Łódź Jan Mucha - Świętochłowice Mieczysław Mednyka - Zielona Góra
5 Łódź Marian Rose - Toruń Andrzej Pogorzelski - Gorzów Krystian Fołtyn - Świętochłowice
6 Gniezno Marian Kwarciński - Gniezno Włodzimierz Szwendrowski - Łódź Paweł Mirowski - Łódź
7 Toruń Marian Rose - Toruń Jan Mucha - Świętochłowice Włodzimierz Szwendrowski - Łódź
1966 3 turnieje Zygfryd Fridek - Opole Wiktor Jastrzębski - Częstochowa Henryk Glucklich - Bydgoszcz
1 Leszno Zygfryd Fridek - Opole Wiktor Waloszek - Świętochłowice Henryk Glucklich - Bydgoszcz
2 Częstochowa Zygfryd Fridek - Opole Wiktor Jastrzębski - Częstochowa Andrzej Mazur - Lublin
3 Bydgoszcz Jan Tkocz - Gdańsk Henryk Gluecklich - Bydgoszcz Jerzy Kowalski - Leszno
1967 5 turniejów Edward Jancarz - Gorzów Zygfryd Fridek - Opole


Bogdan Szuluk - Toruń

1 Toruń Zygfryd Fridek - Opole Edward Jancarz - Gorzów Bogdan Szuluk - Toruń
2 Lublin Edward Jancarz - Gorzów Brnedykt Kosek - Bydgoszcz Zygfryd Fridek - Opole
3 Gdańsk Edward Jancarz - Gorzów Jerzy Kowalski - Leszno Stanisław Kasa - Bydgoszcz
4 Opole Zygfryd Fridek - Opole Zdzisław Dobrucki - Leszno Edward Jancarz - Gorzów
5 Tarnów Bogdan Szuluk - Toruń Zbigniew Flegel - Tarnów Zygfryd Fridek - Opole
1968 5 turniejów Piotr Bzdura - Wrocław Stanisław Kasa - Bydgoszcz Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
1 Częstochowa Piotr Bruzda - Wrocław Zygmunt Malinowski - Częstochowa Stanisław Kasa - Bydgoszcz
2 Gorzów Stanisław Kasa - Bydgoszcz Antoni Masłowski - Rybnik Jan Ząbik - Toruń
3 Łódź Brnedykt Kosek - Bydgoszcz Stanisław Kasa - Bydgoszcz Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
4 Leszno Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Piotr Bruzda - Wrocław Stanisław Kasa - Bydgoszcz
5 Gdańsk Piotr Bruzda - Wrocław Antoni Masłowski - Rybnik Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
1969 5 turniejów Jerzy Szczakiel - Opole Marek Cieślak - Częstochowa Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
1 Gniezno Antoni Fojcik - Rybnik Lech Zapart - Częstochowa Jerzy Szczakiel - Opole
2 Opole Jerzy Szczakiel - Opole Antoni Fojcik - Rybnik Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
3 Zielona Góra Jerzy Szczakiel - Opole Marek Cieślak - Częstochowa Ryszard Dziatkowiak - Gorzów
4 Gorzów Marek Cieślak - Częstochowa Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Jerzy Szczakiel - Opole
5 Leszno Ryszard Dziatkowiak - Gorzów Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Bernard Jąder - Leszno
1970 6 turniejów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Paweł Protasiewicz - Zielona Góra Leszek Marsz - Gdańsk
1 Zielona Góra Paweł Protasiewicz - Zielona Góra Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Marian Krajewski - Rzeszów
2 Rzeszów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Paweł Protasiewicz - Zielona Góra Marek Cieślak - Częstochowa
3 Leszno Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Paweł Protasiewicz - Zielona Góra Leszek Marsz - Gdańsk
4 Gorzów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Marek Cieślak - Częstochowa Bogusław Nowak - Gorzów
5 Grudziądz Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Leszek Marsz - Gdańsk Paweł Protasiewicz - Zielona Góra
6 Gdańsk Paweł Protasiewicz - Zielona Góra Leszek Marsz - Gdańsk Alojzy Fojcik - Rybnik
1971 6 turniejów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Zenon Plech - Gorzów
1 Gdańsk Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Zenon Plech - Gorzów Paweł Protasiewicz - Zielona Góra
2 Toruń Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Leszek Marsz - Gdańsk Bogusław Nowak - Gorzów
3 Częstochowa Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Bogusław Nowak - Gorzów Marek Cieślak - Częstochowa
4 Lublin Zenon Plech - Gorzów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Grzegorz Kuźniar - Rzeszów
5 Zielona Góra Zenon Plech - Gorzów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra Janusz Plewiński - Toruń
6 Rzeszów Zenon Plech - Gorzów Grzegorz Kuźniar - Rzeszów Zbigniew Marcinkowski - Zielona Góra
1972 8 turniejów Andrzej Tkocz - Rybnik Bernard Jąder - Leszno Zygmunt Słowiński - Wrocław
1 Gniezno Andrzej Tkocz - Rybnik Bernard Jąder - Leszno Czesław Goszczyński - Częstochowa
2 Lublin Andrzej Tkocz - Rybnik Zygmunt Słowiński - Wrocław Andrzej Jurczyński - Częstochowa
3 Łódź Andrzej Tkocz - Rybnik Bernard Jąder - Leszno Ryszard Fabiszewski - Gorzów
4 Gdańsk Andrzej Tkocz - Rybnik Marian Zaranek - Bydgoszcz Bogusław Nowak - Gorzów
5 Leszno Andrzej Tkocz - Rybnik Bernard Jąder - Leszno Jerzy Wilim - Rybnik
6 Rzeszów Bogusław Nowak - Gorzów Andrzej Tkocz - Rybnik Marian Wardzała - Tarnów
7 Toruń Marian Zaranek - Bydgoszcz Andrzej Tkocz - Rybnik Ryszard Fabiszewski - Gorzów
8 Tarnów Andrzej Tkocz - Rybnik Marian Wardzała - Tarnów Stanisław Bartnik - Tarnów
1973 8 turniejów Zbigniew Filipiak - Zielona Góra Bogusław Nowak - Gorzów Piotr Pyszny - Rybnik
1 Łódź Zbigniew Filipiak - Zielona Góra Bogusław Nowak - Gorzów Jerzy Bożyk - Częstochowa
2 Tarnów Andrzej Jurczyński - Częstochowa Ryszard Fabiszewski - Gorzów Zbigniew Studziński - Lublin
3 Zielona Góra Zbigniew Filipiak - Zielona Góra Piotr Pyszny - Rybnik Andrzej Jurczyński - Częstochowa
4 Gniezno Andrzej Jurczyński - Częstochowa Bogusław Nowak - Gorzów Jerzy Bożyk - Częstochowa
5 Lublin Piotr Pyszny - Rybnik Bogusław Nowak - Gorzów Zbigniew Studziński - Lublin
6 Częstochowa Jerzy Bożyk - Częstochowa Czesław Goszczyński - Częstochowa Jacek Goerlitz - Świętochłowice
7 Rzeszów Piotr Pyszny - Rybnik Zbigniew Filipiak - Zielona Góra Mieczysław Woźniak - Gorzów
8 Wrocław Zbigniew Filipiak - Zielona Góra Jerzy Bożyk - Częstochowa Bogusław Nowak - Gorzów
1974 4 turnieje Gerard Stach - Opole Jerzy Rembas - Gorzów Marian Witelus - Opole
1 Leszno Kazimierz Adamczak - Leszno Zenon Urbaniec - Częstochowa Gerard Stach - Opole
2 Rybnik Gerard Stach - Opole Jerzy Rembas - Gorzów Kazimierz Bury - Świętochłowice
3 Gdańsk Marian Witelus - Opole Jan Gągolewicz - Gdańsk Jerzy Rembas - Gorzów
4 Rzeszów Stanisław Nocek - Lublin Jerzy Rembas - Gorzów Gerard Stach - Opole
1975 8 turniejów Bolesław Proch - Zielona Góra Ryszard Fabiszewski - Gorzów Eugeniusz Błaszak - Gniezno
1 Łódź Eugeniusz Błaszak - Tarnów Mariusz Okoniewski - Leszno Jacek Goerlitz - Opole
2 Gniezno Stanisław Nocek - Lublin Eugeniusz Błaszak - Gniezno Ryszard Fabiszewski - Gorzów
3 Chorzów Tadeusz Berej - Lublin Eugeniusz Błaszak - Gniezno Jacek Goerlitz - Opole
4 Zielona Góra Bolesław Proch - Zielona Góra Kazimierz Adamczak - Leszno Ryszard Fabiszewski - Gorzów
5 Lublin Ryszard Fabiszewski - Gorzów Kazimierz Adamczak - Leszno Bolesław Proch - Zielona Góra
6 Toruń Bolesław Proch - Zielona Góra Ryszard Fabiszewski - Gorzów Eugeniusz Błaszak - Gniezno
7 Rzeszów Mariusz Okoniewski - Leszno Jan Wilk - Rzeszów Bolesław Proch - Zielona Góra
8 Tarnów Bolesław Proch - Zielona Góra Kazimierz Adamczak - Leszno Eugeniusz Błaszak - Gniezno
1976 2 turnieje Mariusz Okoniewski - Leszno Roman Jankowski - Leszno Andrzej Huszcza - Zielona Góra
1 Ruda Śląska Mariusz Okoniewski - Leszno Roman Jankowski - Leszno Alfred Siekierka - Opole
2 Zielona Góra Mariusz Okoniewski - Leszno Andrzej Huszcza - Zielona Góra Roman Jankowski - Leszno
1977 2 turnieje Andrzej Huszcza - Zielona Góra Mariusz Okoniewski - Leszno Kazimierz Adamczak - Leszno
1 Ruda Śląska Andrzej Huszcza - Zielona Góra Kazimierz Adamczak - Leszno Marian Witelus - Opole
2 Rybnik Mariusz Okoniewski - Leszno Andrzej Huszcza - Zielona Góra Stanisław Turek - Leszno
1978 Opole Andrzej Huszcza - Zielona Góra Henryk Olszak - Zielona Góra Andrzej Marynowski - Gdańsk
1979 Zielona Góra Roman Jankowski - Leszno Marek Towalski - Gorzów Andrzej Huszcza - Zielona Góra
1980 Zielona Góra Maciej Jaworek - Zielona Góra Marek Kępa - Lublin
Wojciech Żabiałowicz - Toruń
1981 Toruń Mirosław Berliński - Gdańsk Herbert Karwat - Opole Maciej Jaworek - Zielona Góra
1982 Rybnik Maciej Jaworek - Zielona Góra Andrzej Gąbka - Lublin Wojciech Załuski - Opole
1983 Toruń Wojciech Załuski - Opole Krzysztof Grzelak - Gorzów Zenon Kasprzak - Leszno
1984 Lublin Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Wojciech Załuski - Opole Ryszard Gabrych - Bydgoszcz
1985 2 turnieje Ryszard Franczyszyn - Gorzów Sławomir Dudek - Zielona Góra Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz
1 Tarnów Ryszard Franczyszyn - Gorzów Sławomir Dudek - Zielona Góra Cezary Owiżyc - Gorzów
2 Rzeszów Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Ryszard Franczyszyn - Gorzów Eugeniusz Skupień - Rybnik
1986 2 turnieje Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Piotr Świst - Gorzów Zbigniew Krakowski - Leszno
1 Zielona Góra Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Piotr Świst - Gorzów Krzysztof Ziarnik - Bydgoszcz
2 Gorzów Piotr Świst - Gorzów Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Sławomir Drabik - Częstochowa
1987 2 turnieje Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Cezary Owiżyc - Gorzów Piotr Glucklich - Bydgoszcz
1 Bydgoszcz Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Cezary Owiżyc - Gorzów Piotr Glucklich - Bydgoszcz
2 Gniezno Cezary Owiżyc - Gorzów Ryszard Dołomisiewicz - Bydgoszcz Piotr Glucklich - Bydgoszcz
1988 2 turnieje Jarosław Olszewski - Gdańsk Waldemar Cieślewicz - Bydgoszcz Jacek Gomólski - Bydgoszcz
1 Ostrów Jarosław Olszewski - Gdańsk Jacek Gomólski - Bydgoszcz Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra
2 Opole Waldemar Cieślewicz - Bydgoszcz Jarosław Olszewski - Gdańsk Sławomir Dudek - Zielona Góra
1989 2 turnieje Piotr Świst - Gorzów Tomasz Gollob - Gdańsk Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra
1 Częstochowa Piotr Świst - Gorzów Tomasz Gollob - Gdańsk Jacek Gomólski - Bydgoszcz
2 Rybnik Piotr Świst - Gorzów Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra Tomasz Gollob - Gdańsk
1990 2 turnieje Tomasz Gollob - Bydgoszcz Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra Jarosław Olszewski - Gdańsk
1 Gorzów - - -
2 Zielona Góra Tomasz Gollob - Bydgoszcz Jarosław Szymkowiak - Zielona Góra Jarosław Olszewski - Gdańsk
1991 2 turnieje Jacek Rempała - Tarnów Andrzej Zarzecki - Zielona Góra
Robert Sawina - Toruń
1 Świętochłowice Jacek Rempała - Tarnów Andrzej Zarzecki - Zielona Góra Robert Sawina - Toruń
2 Opole Piotr Paluch - Gorzów Jacek Rempała - Tarnów Marek Hućko - Gorzów
1992 Grudziądz Tomasz Gollob - Bydgoszcz
Tomasz Bajerski - Toruń

Robert Sawina - Toruń
1993 Machowa Tomasz Kruk - Zielona Góra Mirosław Cierniak - Tarnów Piotr Winiarz - Rzeszów
1994 Gorzów Piotr Baron - Wrocław Robert Flis - Gorzów
Tomasz Świątkiewicz - Toruń
1995 Toruń Rafał Dobrucki - Piła Sebastian Ułamek - Częstochowa Waldemar Walczak - Piła
1996 Zielona Góra
Wiesław Jaguś - Toruń
Piotr Protasiewicz - Wrocław Rafał Dobrucki - Piła
1997 Leszno Rafał Dobrucki - Piła Rafał Okoniewski - Piła Grzegorz Walasek - Zielona Góra
1998 Leszno Rafał Okoniewski - Gorzów Krzysztof Cegielski - Gorzów Krzysztof Jabłoński - Gniezno
1999 Grudziądz Mariusz Franków - Piła Mariusz Węgrzyk - Wrocław Tomasz Cieślewicz - Gorzów
2000 Toruń Jarosław Hampel - Piła Mariusz Węgrzyk - Wrocław
Tomasz Chrzanowski - Toruń
2001 Zielona Góra Rafał Okoniewski - Gorzów Jarosław Hampel - Piła Dawid Kujawa - Zielona Góra
2002 Rybnik Krzysztof Kasprzak - Leszno Rafał Kurmański - Zielona Góra Karol Baran - Rzeszów
2003 Bydgoszcz Robert Miśkowiak - Piła Janusz Kołodziej - Tarnów Tomasz Gapiński - Piła
2004 Zielona Góra Adrian Miedziński - Toruń Zbigniew Suchecki - Zielona Góra Łukasz Romanek - Rybnik
2005 Tarnów Janusz Kołodziej - Tarnów Paweł Miesiąc - Rzeszów Marcin Rempała - Tarnów
2006 Zielona Góra
Karol Ząbik - Toruń
Ronnie Jamroży - Wrocław Adrian Gomólski - Gniezno
2007 Rybnik Marcin Jędrzejewski - Bydgoszcz Grzegorz Zengota - Zielona Góra Adrian Gomólski - Gniezno
2008 Rzeszów Maciej Janowski - Wrocław Grzegorz Zengota - Zielona Góra Patryk Pawlaszczyk - Rybnik
2009 Częstochowa Grzegorz Zengota - Zielona Góra Maciej Janowski - Wrocław Sławomir Musielak - Leszno
2010 Bydgoszcz Maciej Janowski - Wrocław Artur Mroczka - Grudziądz Przemysław Pawlicki - Gorzów
2011 Wrocław Maciej Janowski - Wrocław Przemysław Pawlicki - Piła Patryk Dudek - Zielona Góra
2012 Rzeszów Przemysław Pawlicki - Leszno Bartosz Zmarzlik - Gorzów Maciej Janowski - Tarnów
2013 Rawicz Piotr Pawlicki - Leszno Patryk Dudek - Zielona Góra Bartosz Zmarzlik - Gorzów
2014 Lublin Piotr Pawlicki - Leszno Krystian Pieszczek - Gdańsk Szymon Woźniak - Bydgoszcz
2015 Piła Kacper Woryna - Rybnik Maksym Drabik - Wrocław Adrian Cyfer - Gorzów
2016 Rawicz Krystian Pieszczek - Zielona Góra Bartosz Smektała - Leszno Adrian Gała - Wrocław
2017 Krosno Maksym Drabik - Wrocław Dominik Kubera - Leszno Bartosz Smektała - Leszno
2018 Lublin Bartosz Smektała - Leszno Maksym Drabik - Wrocław Chmiel Robert - Rybnik
2019 Grudziądz Dominik Kubera - Leszno Gruchalski Michał - Częstochowa Lampart Wiktor - Lublin
2020 Gdańsk Dominik Kubera - Leszno Wiktor Trofimow - Lublin Jakub Miśkowiak - Częstochowa
2021 Gdańsk Jakub Miśkowiak - Częstochowa Świdnicki Mateusz - Częstochowa Jasiński Wiktor - Gorzów
2022 Ostrów Jakub Miśkowiak - Częstochowa Pludra Kacper - Grudziądz Przyjemski Wiktor - Bydgoszcz
2023 Częstochowa Kowalski Bartłomiej - Wrocław Ratajczak Damian - Leszno Pludra Kacper - Grudziądz
  
medalowe zdobycze KLUBÓW
w Srebrnym Kasku
Liczba
finałów
w mieście
stan na dzień
2023-12-24

medalowe zdobycze ZAWODNIKÓW
w Srebrnym Kasku

Klub Zawodnik
11 10 7 15 1 Maciej Janowski 3 1 1
2 Ryszard Dołomisiewicz 3    
3 Tomasz Gollob 2 1  
4 Rafał Okoniewski 2 1  
9 6 5 8 5 Dominik Kubera 2 1  
6 Andrzej Huszcza 2   2
7 Maciej Jaworek 2   1
8 Rafał Dobrucki 2   1
7 6 2 2 9 Jakub Miśkowiak 2   1
10 Zbigniew Marcinkowski 2    
11 Piotr Pawlicki 2    
12 Grzegorz Zengota 1 2  
6 1 7 6 13 Drabik Maksym 1 2  
14 Przemysław Pawlicki 1 1 1
15 Wojciech Załuski 1 1 1
16 Smektała Bartosz 1 1 1
5 10 8 6 17 Janusz Kołodziej 1 1  
18 Jarosław Hampel 1 1  
19 Mariusz Okoniewski 1 1  
20 Piotr Świst 1 1  
5 3 3 - 21 Roman Jankowski 1 1  
22 Zygfryd Fridek 1 1  
23 Krystian Pieszczek 1 1  
24 Jarosław Olszewski 1   1
3 2 2 5 25 Adrian Miedziński 1    
26 Wiesław Jaguś 1    
27 Karol Ząbik 1    
28 Piotr Baron 1    
3 1 6 9 29 Gerard Stach 1    
30 Jacek Rempała 1    
31 Jerzy Szczakiel 1    
32 Bolesław Proch 1    
2 5 1 7 33 Krzysztof Kasprzak 1    
34 Marcin Jędrzejewski 1    
35 Mariusz Franków 1    
36 Mirosław Berliński 1    
2 2 3 7 37 Edward Jancarz 1    
38 Piotr Bzdura 1    
39 Robert Miśkowiak 1    
40 Ryszard Franczyszyn 1    
2 2 2 7 41 Tomasz Kruk 1    
42 Andrzej Tkocz 1    
43 Włodzimierz Szwendrowski 1    
44 Zbigniew Filipiak 1    
1 1   2 45 Woryna Kacper 1    
46 Kowalski Bartłomiej 1    
47 Mariusz Węgrzyk   2  
48 Bartosz Zmarzlik   1 1
1   4 6 49 Jarosław Szymkowiak   1 1
50 Patryk Dudek   1 1
51 Pludra Kacper   1 1
52 Michał Gruchalski   1  
1     5 53 Piotr Protasiewicz   1  
54 Andrzej Zarzecki   1  
55 Artur Mroczka   1  
56 Bernard Jąder   1  
  3 2 9 57 Bogusław Nowak   1  
58 Cezary Owiżyc   1  
59 Grzegorz Kuźniar   1  
60 Henryk Olszak   1  
  3 1 8 61 Herbert Karwat   1  
62 Jan Mucha   1  
63 Jerzy Rembas   1  
64 Krzysztof Cegielski   1  
  2 1 4 65 Krzysztof Grzelak   1  
66 Marek Cieślak   1  
67 Marek Kępa   1  
68 Marek Towalski   1  
  1 5 6 69 Mirosław Cierniak   1  
70 Paweł Miesiąc   1  
71 Paweł Protasiewicz   1  
72 Andrzej Gąbka   1  
  1   2 73 Rafał Kurmański   1  
74 Robert Flis   1  
75 Ronnie Jamroży   1  
76 Ryszard Fabiszewski   1  
      3 77 Sebastian Ułamek   1  
78 Sławomir Dudek   1  
79 Stanisław Kasa   1  
80 Tomasz Bajerski   1  
      2 81 Waldemar Cieślewicz   1  
82 Wiktor Jastrzębski   1  
83 Zbigniew Suchecki   1  
84 Świdnicki Mateusz   1  
      2 85 Ratajczak Damian   1  
86 Robert Sawina     2
87 Adrian Gomólski     2
88 Ryszard Dziatkowiak     2
      1 89 Zygmunt Słowiński     1
90 Tomasz Chrzanowski     1
91 Bogdan Szuluk     1
92 Tomasz Świątkiewicz     1
      1 93 Waldemar Walczak     1
94 Wojciech Żabiałowicz     1
95 Henryk Glucklich     1
96 Jacek Gomólski     1
          97 Karol Baran     1
98 Kazimierz Adamczak     1
99 Krzysztof Jabłoński     1
100 Leszek Marsz     1
          101 Łukasz Romanek     1
102 Marcin Rempała     1
103 Marian Witelus     1
104 Patryk Pawlaszczyk     1
          105 Piotr Glucklich     1
106 Piotr Pyszny     1
107 Piotr Winiarz     1
108 Ryszard Dołomisiewicz     1
          109 Ryszard Gabrych     1
110 Sławomir Musielak     1
111 Andrzej Pogorzelski     1
112 Tomasz Cieślewicz     1
          113 Tomasz Gapiński     1
114 Dawid Kujawa     1
115 Eugeniusz Błaszak     1
116 Grzegorz Walasek     1
117 Zbigniew Krakowski     1
118 Zenon Kasprzak     1
119 Zenon Plech     1
120 Andrzej Marynowski     1
121 Szymon Woźniak     1
122 Adrian Cyfer     1
123 Adrian Gała     1
124 Robert Chmiel     1
125 Wiktor Lampart     1
126 Wiktor Trofimow     1
127 Jasiński Wiktor     1
128 Przyjemski Wiktor     1

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt