indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 201404 kwietnia 2014 - Auckland
(GP Nowej Zelandii)
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
64,00
64,94
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10ppp 11 12 13 14p 15 16p 17 18 19 20 21 22 23
16 Bunyan Jason 1       1       0       0       0       2       2 15 64,72
43 Ward Darcy 2         2       u/u/w       u3/1       K     5       5 13 65,16
91 Bjerre Kenneth 3           1       2       3       1   10   1   11 5 65,22
37 Harris Chris 0             0       0       u4/w       0 0       0 16 64,78
75 Batchelor Troy   1     2         u2/w         0         1 4       4 14 64,87
55 Zagar Matej   0       3     1             2     0   6       6 11 64,84
23 Holder Chris   2         2         2 3         1     10 1     11 6 65,37
5 Pedersen Nicki   3           3     3     3     3       15 2   2 19 2 65,47
45 Hancock Greg     0   0           0         3   3     6       6 10 65,25
88 Iversen Niels Kristian     3     0           1     1   1       6       6 12 65,81
84 Smolinski Martin     2       3   3         su/u4/w           2 10   2 3 15 1 65,53
66 Lindgren Fredrik     1         2   3     1           3   10 3   0 13 4 68,39
507 Kasprzak Krzysztof       3 3             3   2         2   13   3 1 17 3 65,37
33 Hampel Jarosław       1   1         1   2             3 8 0     8 7 65,91
100 Jonsson Andreas       2     0     2           1 2       7   0   7 8 65,65
1 Woffinden Tai       0       1 2           2     2     7       7 9 65,47
R1 Aldridge Andrew                                   0     0       0 17 66,16
R2 Tregoning Grant                                         -       - - 66,06

Sędzia

Jim Lawrence

66,35
66,15
66,69

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

26 kwietnia 2014 - Bydgoszcz (GP Europy)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
61,40
61,53
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11p 12p 13 14 15p 16 17 18 19 20 21 22 23
37 Harris Chris 1       0       0       0       1       2       2 16 62,53
66 Lindgren Fredrik 2         1       0       1       0     5       5 13 62,53
5 Pedersen Nicki 0           1       u3|w       1       3   5       5 12 61,90
507 Kasprzak Krzysztof 3             3       3       1       3 13 2   3 18 1 62,63
45 Hancock Greg   3     3         3         2         2 13   3 0 16 4 63,38
100 Jonsson Andreas   1       3     2             3     F|0   9 1     10 6 62,93
55 Zagar Matej   2         0         1 2         1     6       6 9 63,10
1 Woffinden Tai   0           0     1     1     3       5       5 11 63,28
88 Iversen Niels Kristian     2   2           2         2   2     10 0     10 7 63,36
16 Miedziński Adrian     3     2           u4|w     u3|w   0       5       5 10 63,94
91 Bjerre Kenneth     0       2   1         0           1 4       4 15 64,75
23 Holder Chris     1         2   2     3           2   10   1   10 5 64,06
33 Hampel Jarosław       3 1             2   3         1   10 3   1 14 3 65,00
75 Batchelor Troy       F|0   0         3   1             0 4       4 14 66,09
84 Smolinski Martin       1     3     1           0 2       7   0   7 8 66,37
43 Ward Darcy       2       1 3           d2|3     3     12   2 2 16 2 65,78
R1 Woźniak Szymon                                         -       - - 65,69
R2 Przedpełski Paweł                                         -       - - 65,22

Sędzia

Craig Ackroyd

64,63
64,43
65,16

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

17 maja 2014 - Tampere (GP Finlandii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
70,76
69,54
01 02 03 04p 05 06 07 08 09 10 11 12p 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
45 Hancock Greg d4       0       3       3       3       9   3 0 12 4 69,32
33 Hampel Jarosław 1         1       3       1       1     7       7 11 69,01
37 Harris Chris F|2           1       1       0       0   4       4 15 68,32
75 Batchelor Troy 3             1       1       1       3 9 1     10 7 68,82
55 Zagar Matej   3     1         2         3         1 10   2 3 15 1 69,04
R1 Nieminen Kauko   F|0       2     1             0     1   4       4 14 69,14
5 Pedersen Nicki   1         3         2 1         3     10 0     10 6 68,51
16 Kylmaekorpi Joonas   2           0     0     3     0       5       5 13 68,57
23 Holder Chris     3   3           2         2   0     10   d4   10 5 68,64
100 Jonsson Andreas     2     3           0     1   1       7       7 10 68,39
88 Iversen Niels Kristian     0       0   2         2           2 6       6 12 69,76
43 Ward Darcy     1         2   1     2           2   8       8 9 69,17
1 Woffinden Tai       u|3 2             3   0         3   11 3   2 16 2 68,89
91 Bjerre Kenneth       0   d4         3   0             0 3       3 16 69,39
66 Lindgren Fredrik       2     2     u4           3 2       9 2   1 12 3 69,57
84 Smolinski Martin       u|1       3 u|0           2     2     8   1   9 8 68,98
R1 -                                         -       - - 68,57
R2 Hautamaeki Juha                                         -       - - 68,95

Sędzia

Krister Gardell

68,64
68,95
68,79

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

31 maja 2014 - Praga (GP Czech)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
64,59
64,88
01 02 03 04 05 06 07pp 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
88 Iversen Niels Kristian 3       2       3       1       3       12   1   13 6 64,66
100 Jonsson Andreas 2         0       2       2       1     7       7 10 64,23
33 Hampel Jarosław 0           u|1       0       d4       1   2       2 16 64,40
507 Kasprzak Krzysztof 1             1       3       2       0 7       7 9 64,93
37 Harris Chris   ds     1         1         2         2 6       6 12 64,88
91 Bjerre Kenneth   1       2     0             1     0   4       4 13 64,68
1 Woffinden Tai   3         F|3         1 2         3     12   3 3 18 1 65,33
5 Pedersen Nicki   2           2     3     0     1       8 2   0 10 4 65,29
66 Lindgren Fredrik     1   0           2         3   2     8   0   8 8 65,51
84 Smolinski Martin     2     1           0     1   2       6       6 11 65,43
75 Batchelor Troy     0       su|w   1         1           1 3       14 14 65,49
43 Ward Darcy     3         3   3     3           3   15 1     16 5 65,02
55 Zagar Matej       2 3             2   3         2   12 3   1 16 3 65,86
23 Holder Chris       1   3         1   0             3 8 0     8 7 66,01
16 Milik Vaclav       0     2     0           0 0       2       2 15 65,81
45 Hancock Greg       3       0 2           3     0     8   2 2 12 2 65,43
R1 Holub Zdenek                                         -       - - 65,93
R2 Skurla Michal                                         -       - - 66,24

Sędzia

Jesper Steentoft

65,72
65,84
66,10

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

14 czerwca 2014 - Malilla (GP Szwecji)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
58,63
58,17
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5 Pedersen Nicki 1       3       2       2       3       11   su|u|w   11 6 58,19
507 Kasprzak Krzysztof t         0       0       d4       0     0       0 16 58,73
23 Holder Chris 2           2       3       2       3   12   2 1 15 3 58,59
91 Bjerre Kenneth 3             2       2       1       2 10 0     10 8 58,93
84 Smolinski Martin   1     t         1         1         0 3       3 15 58,37
100 Jonsson Andreas   2       2     0             0     0   4       4 14 58,67
75 Batchelor Troy   0         0         0 3         2     5       5 11 58,77
1 Woffinden Tai   3           1     2     3     2       11 3   F|3 17 1 59,15
43 Ward Darcy     0   2           1         2   1     6       6 10 59,21
33 Hampel Jarosław     3     1           3     3   0       10   3 0 13 4 59,81
45 Hancock Greg     1       3   3         2           3 12 2   2 16 2 60,71
16 Ljung Peter     2         0   3     1           1   7       7 9 59,99
66 Lindgren Fredrik       0 1             1   1         2   5       5 13 60,21
37 Harris Chris       1   3         0   0             1 5       5 12 60,08
55 Zagar Matej       2     1     2           3 1       9   u3|1   10 7 59,27
88 Iversen Niels Kristian       3       3 1           u4|0     3     10 1     11 5 59,19
17 Sundstroem Linus 0                                       0       0 17 59,24
18 Andersson Dennis         0                               0       0 18 59,73

Sędzia

Marek Wojaczek

58,24
59,05
59,06

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

28 czerwca 2014 - Kopenhaga (GP Danii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
54,13
54,38
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Kildemand Peter 3       2       u|2       3       2       12   3 0 15 4 54,56
5 Pedersen Nicki 0         1       1       1       2     5       5 12 54,28
55 Zagar Matej 1           3       0       1       2   7       7 9 55,02
66 Lindgren Fredrik u|2             2       0       0       0 4       4 14 55,00
100 Jonsson Andreas   3     1         0         0         2 6       6 11 54,79
37 Harris Chris   0       0     0             2     1   3       3 16 55,65
19 Jensen Jepsen Michael   2         2         2 2         0     8   0   8 8 54,46
43 Ward Darcy   1           3     2     2     0       8 1     9 7 54,94
1 Woffinden Tai     1   0           1         3   3     8   1   9 6 55,34
88 Iversen Niels Kristian     3     3           1     3   1       11   2 3 16 1 55,84
507 Kasprzak Krzysztof     2       1   3         0           1 7       7 10 55,35
91 Bjerre Kenneth     0         T   3     0           0   3       3 15 55,31
75 Batchelor Troy       3 3             3   3         3   15 3   2 20 2 55,63
33 Hampel Jarosław       1   2         3   1             3 10 0     10 5 55,50
45 Hancock Greg       2     0     2           1 3       8 2   1 11 3 55,57
84 Smolinski Martin       0       1 1           2     1     5       5 13 55,37
17 Michelsen Mikkel               0                         0       0 17 55,68
18 Bech Mikkel                                         -       - 18 55,69

Sędzia

Jim Lawrence

55,25
55,30
55,26

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

12 lipca 2014 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
55,20
55,20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
19 Jensen Jepsen Michael 2       2       3       2       0       9   u3|w   9 7 55,50
100 Jonsson Andreas 1         3       2       1       1     8       8 9 55,30
55 Zagar Matej 0           1       1       2       2   6       6 12 54,70
43 Ward Darcy 3             u1|w       2       3       3 11   3 1 15 3 54,90
5 Pedersen Nicki   3     1         1         1         2 8       8 10 54,90
16 Cook Craig   2       0     0             0     0   2       2 16 56,30
33 Hampel Jarosław   0         2         3 0         0     5       5 13 55,70
12 Lindgren Fredrik   1           3     2     2     1       9 1     10 6 55,60
75 Batchelor Troy     0   0           0         1   2     3       3 15 55,40
88 Iversen Niels Kristian     3     2           0     3   3       11   1   12 5 55,90
37 Harris Chris     1       3   2         0           d4 6       6 11 55,10
507 Kasprzak Krzysztof     2         1   3     1           1   8   2 0 10 4 55,40
1 Woffinden Tai       3 3             1   3         3   13 3   2 18 2 55,70
45 Hancock Greg       1   1         3   3             1 9 2   3 14 1 55,60
91 Bjerre Kenneth       0     0     0           2 2       4       4 14 55,50
74 Smolinski Martin       2       2 1           0     3     8 0     8 8 55,70
R1 Barker Ben                                         -       - - 55,60
R2 Garrity Jason                                         -       - - 56,60

Sędzia

Craig Ackroyd

55,10
55,90
56,00

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

16 sierpnia 2014 - Ryga (GP Łotwy)
przełożone 17 sierpnia 2017 - Daugavpils


Przed zawodami Darcy Ward został przebadany alkomatem. Po kontroli stwierdzono w jego organizmie nieznaczną ilość alkoholu i zgodnie z regulaminem został wykluczony ze startu w Grand Prix Łotwy.
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
68,45
67,85
01 02 03p 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
88 Iversen Niels Kristian 0       3       2       2       d3       7       7 9 68,84
45 Hancock Greg 3         1       3       3       2     12   3 1 16 3 68,33
84 Smolinski Martin 2           1       0       1       2   6       5 13 68,18
55 Zagar Matej 1             2       1       3       1 8 1     9 6 68,42
75 Batchelor Troy   1     1         2         2         2 8   0   8 8 69,31
1 Woffinden Tai   0       3     1             1     3   8 0     8 7 69,56
5 Pedersen Nicki   2         2         3 3         3     13 3   2 18 2 68,88
91 Bjerre Kenneth   3           0     1     2     3       9 2   0 11 4 69,05
12 Lindgren Fredrik     1   2           3         0   0     6       6 10 69,88
507 Kasprzak Krzysztof     u|3     2           2     3   2       12   2 3 17 1 69,96
23 Holder Chris     2       0   3         1           0 6       6 11 69,79
37 Harris Chris     u|0         3   0     0           d4   3       3 15 69,85
33 Hampel Jarosław       3 0             0   0         1   4       4 14 70,75
100 Jonsson Andreas       0   0         2   1             3 6       6 12 70,71
43 Ward Darcy       w     w     w           w w       0       0 17 70,25
16 Lebiedew Andrzej       1       1 0           0     1     3       3 16 70,56
R1 Poudżuks Kjastas       2     3     1           2 1       9   1   10 5 70,05
R2 Gieruckis Wiaczesław                                         -       - - 70,84

Sędzia

Krister Gardell

70,18
70,73
70,11

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

30 sierpnia 2014 - Gorzów (GP Polski)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
61,94
61,62
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23p
23 Holder Chris 1       2       1       2       3       9 0     9 7 60,06
88 Iversen Niels Kristian 2         1       3       su|u1|w       -     6       6 10 60,97
100 Jonsson Andreas 0           1       1       1       1   4       4 14 61,81
16 Zmarzlik Bartosz 3             2       1       3       2 11 3   3 17 1 61,21
84 Smolinski Martin   0     1         1         0         3 5       5 13 61,22
5 Pedersen Nicki   2       3     0             2     u|w   7       7 9 61,13
91 Bjerre Kenneth   1         3         3 0         2     9 1     10 5 61,66
45 Hancock Greg   3           3     3     u|-     -       9   -   9 8 61,50
1 Woffinden Tai     -   -           -         -   -     -       - - 61,50
37 Harris Chris     2     0           0     2   2       6       6 11 60,78
75 Batchelor Troy     1       2   2         2           1 8   1   9 6 61,81
55 Zagar Matej     3         0   2     3           3   11   3 2 16 2 61,47
507 Kasprzak Krzysztof       3 3             2   3         2   13 2   1 16 3 61,68
66 Lindgren Fredrik       1   2         2   1             0 6       6 12 61,75
33 Hampel Jarosław       0     0     0           0 0       0       0 17 62,84
19 Jensen Jepsen Michael       2       1 3           3     3     12   2 u|0 14 4 61,47
R1 Cyfer Adrian     0   d4           0         1   1     2       2 15 61,69
R2 Kaczmarek Łukasz                           1     1 0     2       2 16 62,31

Sędzia

Jesper Steentoft

61,78
61,50
61,69

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda
 

13 września 2014 - Vojens (GP Nordyckie)


W GP Polski Hancock doznał urazu ręki. Zawodnik do końca chciał wystartować w turnieju, ale ostatecznie zrezygnował ze startu.
Jest to pierwsze GP w historii bez Hancocka, którego zastąpił pierwszy rezerwowy.
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,05
59,78
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
84 Smolinski Martin 3       1       1       0       1       6       6 13 59,47
1 Woffinden Tai t         u4|0       2       3       2     7       7 9 60,16
45 Hancock Greg -           -       -       -       -   -       - - 61,09
23 Holder Chris 2             1       1       3       2 9 1     10 5 60,08
33 Hampel Jarosław   0     0         1         2         0 3       3 15 59,88
91 Bjerre Kenneth   2       2     3             2     1   10   u|cz   10 6 59,75
5 Pedersen Nicki   3         1         u4|w 3         1     8   su|w   8 8 59,99
100 Jonsson Andreas   1           3     2     1     2       9   3 3 15 1 60,42
507 Kasprzak Krzysztof     2   3           1         0   3     9 2   1 12 3 60,49
7 Harris Chris     0     1           3     1   ds       5       5 14 60,95
55 Zagar Matej     3       2   0         0           1 6       6 12 59,48
18 Bach Rene     1         2   0     1           3   7       7 11 60,31
66 Lindgren Fredrik       1 2             2   2         2   9 0     9 7 60,07
75 Batchelor Troy       0   3         3   2             3 11   u2|2 0 13 4 60,62
16 Kildemand Peter       3     3     3           1 3       13 3   2 18 2 60,35
19 Jensen Jepsen Michael       2       0 2           3     0     7       7 10 60,65
R1 Jakobsen Busk Nikolai 0           0       0       0       0   0       0 17 61,06
R2 Bjerre Lasse 1                                       1       1 16 61,48

Sędzia

Marek Wojaczek

60,38
61,21
60,81

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

27 września 2014 - Sztokholm (GP Skandynawii)


  
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
55,72
55,95
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18p 19 20p 21 22 23
55 Zagar Matej 2       1       2       3       3       11   1   12 5 55,04
19 Jensen Jepsen Michael 1         0       2       1       u2|w     4       4 13 55,43
75 Batchelor Troy 0           0       3       1       2   6       6 11 55,48
507 Kasprzak Krzysztof 3             3       1       0       1 8 2   1 11 3 55,15
91 Bjerre Kenneth   0     0         1         0         u4|w 1       1 16 55,16
84 Smolinski Martin   3       1     1             1     1   7       7 9 55,30
16 Jonasson H. Thomas   2         1         0 2         2     7       7 10 55,57
37 Harris Chris   1           1     1     0     1       4       4 14 55,50
45 Hancock Greg     0   3           2         3   3     11   2 2 15 2 55,73
100 Jonsson Andreas     1     3           2     3   2       11 1     12 6 56,07
33 Hampel Jarosław     3       3   3         3           3 15 3   3 21 1 55,89
23 Holder Chris     2         2   3     0           3   10   3 0 13 4 55,64
66 Lindgren Fredrik       2 2             3   2         0   9 0     9 7 55,13
5 Pedersen Nicki       1   2         0   1             F|2 6       6 12 56,27
1 Woffinden Tai       3     2     0           2 0       7   0   7 8 55,14
20 Nilsson Kim       0       0 0           2     1     3       3 15 56,27
R1 Berntzon Oliver                                         -       - - 56,12
R2 Thorssell Jacob                                         -       - - 55,387

Sędzia

Craig Ackroyd

55,89
55,69
55,83

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

11 października 2014 - Toruń (GP Finałowe)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,44
58,97
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18p 19 20p 21 22 23
55 Zagar Matej 3       1       1       0       0       5       5 12 58,93
5 Pedersen Nicki 2         2       3       3       1     11 3   su|w 12 4 59,16
84 Smolinski Martin 1           0       0       1       2   4       4 14 59,06
20 Janowski Maciej d2             2       3       1       1 7       7 10 59,28
45 Hancock Greg   3     3         2         2         3 13 d4     13 7 59,81
91 Bjerre Kenneth   0       0     3             2     3   8   0   8 8 59,10
75 Batchelor Troy   1         1         2 2         0     6       6 11 59,96
100 Jonsson Andreas   2           3     3     2     2       12   3 2 17 1 59,85
507 Kasprzak Krzysztof     2   2           2         3   3     12   2 u2|3 17 2 59,47
1 Woffinden Tai     1     1           0     3   3       8 1     9 5 60,56
16 Miedziński Adrian     su|u|w       3   2         1           2 8   1   9 6 60,31
33 Hampel Jarosław     3         0   1     3           1   8 2   1 11 3 60,38
19 Jensen Jepsen Michael       u2|K -             -   -         -   -       - - 60,16
23 Holder Chris       2   3         1   1             0 7       7 9 60,62
66 Lindgren Fredrik       su|u3|w     2     0           0 F|1       3       3 16 60,19
37 Harris Chris       1       1 0           0     2     4       4 15 60,53
R1 Przedpełski Paweł       3               1             0   4       4 13 60,97
R2 Fajfer Oskar         0                 0             0       0 17 60,72

Sędzia

Krister Gardell

60,78
60,25
60,78

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

Bieg o 3 miejsce w klasyfikacji generalnej: (61,12) (N) Pedersen, (Ż) Woffinden

Klasyfikacja końcowa GP 2014
Miejsce Zawodnik Kraj
1 Hancock Greg (45) USA 6 16 12 12 16 11 14 16 9 - K - 15 13 140
2 Kasprzak Krzysztof (507) Polska 17 18 - K - 7 0 7 10 17 16 12 11 17 132
3 Pedersen Nicki (5) Dania 19 5 10 10 11 5 8 18 7 8 6 14 121+3
4 Woffinden Tai (1) Anglia 7 5 16 18 17 9 18 8 - K - 7 7 9 121+2
5 Zagar Matej (55) Słowenia 6 6 15 16 10 7 6 9 16 6 12 5 114
6 Jonsson Andreas (100) Szwecja 7 10 7 7 4 6 8 6 4 15 12 17 103
7 Holder Chris (23) Australia 11 11 10 8 15 - K - - K - 6 9 10 13 7 100
8 Hampel Jarosław (33) Polska 8 14 7 2 13 10 5 4 0 3 21 11 98
9 Batchelor Troy (75) Australia 4 4 10 3 5 20 3 8 9 13 6 6 91
10 Lindgren Fredrik (12) Szwecja 13 5 12 8 5 4 10 6 6 9 9 3 90
11 Iversen Niels Kristian (88) Dania 6 10 6 13 11 16 12 7 6 - K - - K - - K - 87
12 Smolinski Martin (84) Niemcy 15 7 9 6 3 5 8 6 5 6 7 4 81
13 Bjerre Kenneth (91) Dania 11 4 3 4 10 3 4 11 10 10 1 8 79
14 Ward Darcy (43) Australia 5 16 8 16 6 9 15 wykl zawieszony po badaniu na
zawartość alkoholu po GP Łotwy
75
15 Harris Chris (37) Anglia 0 2 4 6 5 3 6 3 6 5 4 4 48
16 Jensen Jepsen Michael(19) Dania - - - - - (RZ) 8 (RZ) 9 - (RZ) 14 (RZ) 7 (RZ) 4 (RZ) 0 42
17 Kildemand Peter Dania - - - - - (DK) 15 - - - (DK) 18 - - 33
18 Zmarzlik Bartosz Polska - - - - - - - - (DK) 17 - - - 17
19 Miedziński Adrian Polska - (DK) 5 - - - - - - - - - (DK) 9 14
20 Poudżuks Kjastas Łotwa - - - - - - - (RT) 10 - - - - 10
21 Bach Rene Dania - - - - - - - - - (RZ) 7 - - 7
22 Ljung Peter Szwecja - - - - (DK) 7 - - - - - - - 7
23 Jonasson H. Thomas Szwecja - - - - - - - - - - (DK) 7 - 7
24 Janowski Maciej Polska - - - - - - - - - - - (RZ) 7 7
25 Kylmaekorpi Joonas Finlandia - - (DK) 5 - - - - - - - - - 5
26 Przedpełski Paweł Polska - (RT) - - - - - - - - - - (RT) 4 4
27 Nieminen Kauko Finlandia - - (RT) 4 - - - - - - - - - 4
28 Lebiedew Andrzej Łotwa - - - - - - - (DK) 3 - - - - 3
29 Nilsson Kim Szwecja - - - - - - - - - - (RZ) 3 - 3
30 Bunyan Jason N.Zeland (DK) 2 - - - - - - - - - - - 2
31 Milik Vaclav Czechy - - - (DK) 2 - - - - - - - - 2
32 Cook Craig Anglia - - - - - - (DK) 2 - - - - - 2
33 Cyfer Adrian Polska - - - - - - - - (RT) 2 - - - 2
34 Kaczmarek Łukasz Polska - - - - - - - - (RT) 2 - - - 2
35 Bjerre Lasse Dania - - - - - - - - - (RT) 1 - - 1
36 Aldridge Andrew N.Zeland (RT) 0 - - - - - - - - - - - 0
37 Sundstroem Linus Szwecja - - - - (RT) 0 - - - - - - - 0
38 Andersson Dennis Szwecja - - - - (RT) 0 - - - - - - - 0
39 Michelsen Mikkel Dania - - - - - (RT) 0 - - - - - - 0
40 Jakobsen Nikolai Busk Dania - - - - - - - - - (RT) 0 - - 0
41 Fajfer Oskar Polska - - - - - - - - - - - (RT) 0 0
42 Tregoning Grant N.Zeland (RT) - - - - - - - - - - - - -
43 Woźniak Szymon Polska - (RT) - - - - - - - - - - - -
44 Hautamaeki Juha Finlandia - - (RT) - - - - - - - - - - -
45 Holub Zdenek Czechy - - - (RT) - - - - - - - - - -
46 Skrula  Michał Czechy - - - (RT) - - - - - - - - - -
47 Jensen Bech Mikkel Dania - - - - - (RT) - - - - - - - -
48 Barker Ben Anglia - - - - - - (RT) - - - - - - -
49 Garrity Jason Anglia - - - - - - (RT) - - - - - - -
50 Gieruckis Wiaczesław Łotwa - - - - - - - (RT) - - - - - -
51 Berntzon Oliver Szwecja - - - - - - - - - - (RT) - - -
52 Thorssell Jacob Szwecja - - - - - - - - - - (RT) - - -

(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą
(RZ) - zawodnik zastępujący zawodnika, który zrezygnował ze startu w danym turnieju lub uległ kontuzji
(RT) - rezerwa toru
(K) - zawodnik kontuzjowany

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt