indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 201323
marca 2013 - Auckland (GP Nowej Zelandii)
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
64,19
63,68
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14p 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 Gollob Tomasz 3      1      3      0      3       10   3 2 15 2 63,81
14 Woffinden Tai 2         2       0       3       2     9 0     9 8 63,81
12 Zagar Matej 1           0       1       0       3   5       5 14 63,84
11 Kasprzak Krzysztof 0             3       2       1       0 6       6 13 64,50
3 Hancock Greg   3     3         1         1         1 9   2 0 11 4 63,66
16 Bunyan Jason   0       1     0             u/w     0   1       1 16 64,41
1 Holder Chris   2         2         0 3         1     8   1   9 7 65,37
13 Iversen Niels Kristian   1           2     2     u/w     2       7       7 10 64,72
2 Pedersen Nicki     0   0           3         3   3     9 2   1 12 3 64,72
9 Vaculik Martin     2     0           1     2   0       5       5 15 63,81
15 Ward Darcy     3       3   1         1           3 11 1     12 5 64,87
10 Jarosław Hampel     1         1   3     2           2   9 3   3 15 1 64,18
8 Jonsson Andreas       3 2             3   2         1   11   0   11 6 64,53
5 Sajfutdinow Emil       0   3         0   1             2 6       6 11 64,91
7 Lindgren Fredrik       2     1     2           2 1       8       8 9 64,40
6 Lindbaeck Antonio       1       0 2           3     0     6       6 12 64,87
R1 Mason Sean                                         -       - - 64,72
R2 Finch Dale                                         -       - - 64,59

Sędzia

Craig Ackroyd

64,53
65,15
64,22

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

20 kwietnia 2013 - Bydgoszcz (GP Europy)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14p 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Lindgren Fredrik 2       1       1       ds       0       4       4 14 d
e
c
y
z
j
ą

B
S
I

n
i
e

m
i
e
r
z
o
n
o

9 Vaculik Martin 0         1       3       0       0     4       4 12
3 Hancock Greg 3           2       1       1       1   8       8 10
1 Holder Chris 1             1       2       3       2 9 1     10 7
16 Buczkowski Krzysztof   2     2         1         0         1 6       6 11
11 Kasprzak Krzysztof   0       0     0             d4     0   0       0 16
4 Gollob Tomasz   3         0         3 3         3     12 3   1 16 3
2 Pedersen Nicki   1           3     3     1     2       10   d4   10 6
10 Hampel Jarosław     3   d4           2         2   1     8       8 9
5 Sajfutdinow Emil     2     3           1     2   1       9   3 3 15 1
15 Ward Darcy     1       3   2         u/3           3 12   1   13 5
8 Jonsson Andreas     0         0   0     2           2   4       4 13
13 Iversen Niels Kristian       1 3             0   2         3   9 0     9 8
6 Lindbaeck Antonio       0   2         0   1             0 3       3 15
12 Zagar Matej       3     1     2           1 3       10 2   2 14 2
14 Woffinden Tai       2       2 3           3     2     12   2 0 14 4
R1 Woźniak Szymon                                         -       - -
R2 Curyło Mikołaj                                         -       - -

Sędzia

Krister Gardell

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

04 maja 2013 - Goeteborg (GP Szwecji)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
68,36
67,34
01 02p 03 04 05 06p 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22p 23
7 Lindgren Fredrik 0       1       1       2       1       5       5 13 67,94
10 Hampel Jarosław 2         2       2       3       3     12 3   0 15 4 68,39
4 Gollob Tomasz 3           1       d4       2       3   9 0     9 8 68,00
5 Sajfutdinow Emil 1             2       3       3       2 11   3 3 17 1 68,80
12 Zagar Matej   F/3     0         0         3         3 9   0   9 7 69,00
15 Ward Darcy   u/0       u3/w     K             K     K   0       0 16 69,90
11 Kasprzak Krzysztof   1         2         1 1         2     7       7 11 68,60
13 Iversen Niels Kristian   2           1     3     0     3       9 1     10 6 69,50
16 Sundstroem Linus     1   2           1         2   0     6       6 12 68,80
1 Holder Chris     3     3           2     0   2       10 2   2 14 2 69,30
14 Woffinden Tai     2       3   F/3         2           1 11   u/1   12 5 68,70
3 Hancock Greg     0         0   3     3           2   8       8 9 68,90
6 Lindbaeck Antonio       3 3             0   1         1   8       8 10 69,00
8 Jonsson Andreas       0   1         2   0             0 3       3 14 69,70
9 Vaculik Martin       1     0     1           1 0       3       3 15 69,50
2 Pedersen Nicki       2       3 2           1     1     9   u/2 1 12 3 69,30
R1 Andersson Dennis                 0                   0   0       0 17 69,80
R2 Thornblom Mathias                               0         0       0 18 69,00

Sędzia

James Lawrence

68,50
69,90
69,40

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

18 maja 2013 - Praga (GP Czech)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
93,10
62,84
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 Zagar Matej 3       3       2       2       0       10   0   10 6 62,33
13 Iversen Niels Kristian 2         1       0       1       3     7       7 10 62,85
4 Gollob Tomasz 0           0       1       0       2   3       3 14 62,93
15 Dryml Ales 1             1       0       1       0 3       3 15 62,68
11 Kasprzak Krzysztof   1     2         3         1         1 8 2   2 12 2 63,37
16 Franc Josef   0       0     F/0             2     0   2       2 16 63,24
2 Pedersen Nicki   3         1         1 3         1     9   2 u 11 3 63,79
5 Sajfutdinow Emil   2           3     3     3     3       14 3   T 17 4 63,66
7 Lindgren Fredrik     2   1           2         3   2     10 1     11 5 63,71
14 Woffinden Tai     3     3           3     3   1       13   3 3 19 1 64,02
10 Hampel Jarosław     0       3   1         0           3 7   1   8 8 64,01
8 Jonsson Andreas     1         2   2     1           3   9 0     9 7 64,03
6 Lindbaeck Antonio       0 0             2   2         1   5       5 13 64,06
1 Holder Chris       3   2         0   0             2 7       7 9 65,39
3 Hancock Greg       2     2     1           0 2       7       7 11 63,74
9 Vaculik Martin       1       ds 3           2     0     6       6 12 65,02
R1 Milik Vaclav                                         -       - - 64,20
R2 Holub Zdenek                                         -       - - 64,62

Sędzia

Marek Wojaczek

64,29
64,89
65,03

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

01 czerwca 2013 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
55,60
55,70
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 Zagar Matej 1       0       0       1       1       3       3 13 55,40
14 Woffinden Tai 3         2       2       u2/K       -     7       7 9 55,80
4 Gollob Tomasz 0           2       1       0       2   5       5 12 55,60
13 Iversen Niels Kristian 2             2       3       3       1 11   3 2 16 2 54,70
10 Hampel Jarosław   2     1         0         3         0 6       6 11 55,50
8 Jonsson Andreas   1       1     1             d4     0   3       3 14 55,70
6 Lindbaeck Antonio   0         0         1 0         0     1       1 16 56,50
9 Vaculik Martin   u/3           0     2     u4/3     2       10   1   11 6 55,80
1 Holder Chris     3   u/2           3         2   3     13 1     14 5 55,50
19 Dryml Ales     0     0           0     2   0       2       2 15 56,00
7 Lindgren Fredrik     1       3   2         su/w           3 9 3   u3 12 4 56,40
3 Hancock Greg     2         3   1     2           3   11   0   11 7 56,10
2 Pedersen Nicki       3 3             2   u3/2         d2/1   11 d4     11 8 56,20
11 Kasprzak Krzysztof       2   3         0   3             2 10 2   1 13 3 56,00
5 Sajfutdinow Emil       1     1     3           1 3       9   2 3 14 1 55,60
16 Harris Chris       0       1 3           1     2     7       7 10 56,00
R1 Cook Craig                           F/1             1       1 17 56,50
R2 Auty Josh                                   1     1       1 18 55,70

Sędzia

Krister Gardell

55,80
55,80
55,90

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

15 czerwca 2013 - Gorzów (GP Polski)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
62,50
62,16
01 02 03p 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 Lindbaeck Antonio 2       0       0       1       0       3       3 15 61,96
3 Hancock Greg 3         2       2       0       3     10 2   0 12 4 62,10
14 Woffinden Tai 0           2       0       3       3   8 3   1 12 3 61,91
8 Jonsson Andreas 1             1       2       3       2 9 0     9 8 61,34
12 Zagar Matej   1     2         1         2         1 7       7 11 61,71
10 Hampel Jarosław   0       1     3             2     2   8   3 3 14 1 61,63
9 Vaculik Martin   3         1         0 0         0     4       4 13 61,53
5 Sajfutdinow Emil   2           3     3     3     3       14 1     15 5 62,22
4 Gollob Tomasz     1   1           1         d3   1     4       4 14 61,70
11 Kasprzak Krzysztof     3     0           3     1   2       9   1   10 7 62,23
1 Holder Chris     0       3   2         2           3 10   2 2 14 2 62,31
2 Pedersen Nicki     u/2         0   3     2           1   8       8 9 61,66
16 Zmarzlik Bartosz       1 3             1   1         0   6       6 12 62,67
13 Iversen Niels Kristian       3   3         2   3             0 11   0   11 6 61,97
19 Dryml Ales       u4/0     0     0           1 1       2       2 16 62,40
7 Lindgren Fredrik       2       2 1           0     2     7       7 10 62,69
R1 Cyfer Adrian                                         -       - - 62,73
R2 Cyran Łukasz                                         -       - - 62,20

Sędzia

Jesper Steentoft

61,38
62,19
--,--

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

29  czerwca 2013 - Kopenhaga (GP Danii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
55,04
54,65
01 02 03p 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19p 20 21 22 23
14 Woffinden Tai 1       2       3       2       3       11   0   11 6 54,35
11 Kasprzak Krzysztof 2         0       2       2       0     6       6 12 55,19
3 Hancock Greg 3           3       0       1       1   8 1     9 7 54,80
16 Jensen Jepsen Michael 0             1       1       1       3 6       6 11 55,21
10 Hampel Jarosław   1     0         0         u/3         2 6       6 10 55,50
7 Lindgren Fredrik   2       2     1             3     u2/w   8 K     8 8 54,99
4 Gollob Tomasz   0         2         0 3         3     8   2 0 10 4 54,87
13 Iversen Kristian Niels   3           0     1     0     u3       4       4 14 55,33
12 Zagar Matej     F/su/w   1           3         2   2     8   3 2 13 2 55,11
1 Holder Chris     1     3           3     2   2       11 2   1 14 3 55,41
8 Jonsson Andreas     u/K       K   K         K           K -       - - 55,50
5 Sajfutdinow Emil     u2/3         3   3     1           2   12   1   13 5 55,23
15 Ward Darcy       2 3             2   3         3   13 3   3 19 1 55,72
2 Pedersen Nicki       3   1         2   0             1 7       7 9 56,02
6 Lindbaeck Antonio       0     0     1           0 1       2       2 16 55,41
9 Vaculik Martin       1       2 2           d4     1     6       6 13 55,87
R1 Kildemand Peter     2           0                     0 2       2 15 55,68
R2 Larsen Kenni             1             1             2       2 17 55,37

Sędzia

Craig Ackroyd

55,27
55,92
55,60

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

03 sierpnia 2013 - Terenzano (GP Włoch)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
72,72
71,86
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Covatti Nicolas 1       1       0       u/w       K       2       2 16 71,56
2 Pedersen Nicki 2         3       3       2       1     11 1     12 6 71,50
5 Sajfutdinow Emil 0           3       2       1       1   7   2 1 10 3 71,46
12 Zagar Matej 3             3       1       2       2 11   3 0 14 4 71,44
3 Hancock Greg   2     0         0         3         0 5       5 12 71,76
19 Dryml Ales   1       0     3             0     0   4       4 15 71,40
4 Gollob Tomasz   0         1         d4 2         3     6       6 9 71,56
13 Iversen Niels Kristian   3           0     su/w     3     2       8 2   3 13 1 71,50
11 Kasprzak Krzysztof     0   3           1         1   d4     5       5 13 71,58
20 Madsen Leon     1     1           3     2   1       8 0     8 8 71,43
9 Vaculik Martin     2       0   1         1           1 5       5 14 71,86
15 Ward Darcy     3         2   2     1           3   11   0   11 7 71,39
6 Lindbaeck Antonio       0 2             2   0         2   6       6 10 71,40
14 Woffinden Tai       2   2         3   3             3 13 3   2 18 2 71,58
10 Hampel Jarosław       3     2     1           3 3       12   1   13 5 71,78
7 Lindgren Fredrik       1       1 2           0     2     6       6 11 71,70
R1 Vicentin Nicolas                                 u4       0       0 17 71,41
R2 Castagna Paco                                                     71,42

Sędzia

Jim Lawrence

71,52
71,45
71,39

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

17 sierpnia 2013 - Daugavpils (GP Łotwy)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
68,91
68,25
01 02 03 04 05 06 07p 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13 Iversen Niels Kristian 3       2       2       3       3       13 u2/w     13 4 67,98
4 Gollob Tomasz 0         3       ds       0       2     5       5 12 68,35
14 Woffinden Tai 2           u/3       3       2       1   11 3   1 15 3 67,61
6 Lindbaeck Antonio 1             0       0       0       t 1       1 16 68,94
10 Hampel Jarosław   2     0         3         3         3 11   0   11 6 68,14
2 Pedersen Nicki   0       2     1             3     3   9 2   t 11 4 69,30
5 Sajfutdinow Emil   1         2         3 1         u/w     7       7 10 68,87
15 Ward Darcy   3           2     0     3     1       9   2 2 13 3 69,30
20 Madsen Leon     0   1           1         2   1     5       5 12 68,42
11 Kasprzak Krzysztof     1     d4           1     1   0       3       3 15 69,29
16 Lebiedievs Andrzej     2       0   3         1           2 8   1   9 8 69,56
12 Zagar Matej     3         1   2     2           0   8 1     9 7 69,14
3 Hancock Greg       3 3             2   2         2   12   3 3 18 1 68,93
7 Lindgren Fredrik       0   1         2   0             1 4       4 14 70,03
8 Jonsson Andreas       2     1     1           1 2       7       7 11 69,50
9 Vaculik Martin       1       3 0           0     3     7       7 9 69,83
R1 Gieruckis Wiaczesław                                       0 0       0 17 69,34
R2 Bogdanow Maksim                                         -       -   69,68

Sędzia

Marek Wojaczek

69,45
69,43
--,--

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

07 września 2013 - Krsko (GP Słowenii)


  
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
68,32
68,13
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 Zagar Matej 1       0       1       3       3       8   0   8 8 67,62
10 Hampel Jarosław 3         1       0       3       3     10 3   3 16 1 68,16
3 Hancock Greg 2           1       1       2       3   9 0     9 7 68,52
20 Madsen Leon 0             0       d2       0       1 1       1 16 67,73
4 Gollob Tomasz   3     1         2         3         3 12   3 1 16 3 67,70
6 Lindbaeck Antonio   0       2     3             1     1   7       7 11 67,99
8 Jonsson Andreas   1         0         1 0         1     3       3 13 68,84
7 Lindgren Fredrik   2           2     2     0     2       8       8 10 68,08
2 Pedersen Nicki     2   3           3         3   2     13   1   14 5 68,82
16 Conda Aleksander     0     0           2     0   1       3       3 14 68,59
15 Ward Darcy     1       2   2         2           2 9 1     10 6 69,94
14 Woffinden Tai     3         3   3     2           2   13 F/2   2 17 2 68,71
11 Kasprzak Krzysztof       2 2             3   1         0   8       8 9 68,91
9 Vaculik Martin       1   3         0   1             0 5       5 12 69,23
13 Iversen Niels Kristian       3     3     1           2 0       9   2 0 11 4 69,31
19 Dryml Ales       0       1 0           1     0     2       2 15 67,68
R1 Voldrih Maric                                         -       - - 68,34
R2 Stojs Denis                                         -       - - 68,90

Sędzia

Krister Gardell

68,01
68,59
67,73

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

21 września 2013 - Sztokholm (GP Skandynawii)


  
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
57,20
57,00
01 02p 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 Hancock Greg 3       3       0       3       2       11   2 0 13 4 56,80
7 Lindgren Fredrik 2         2       2       1       1     8       8 9 56,60
6 Lindbaeck Antonio 1           0       1       0       1   3       3 13 56,50
9 Vaculik Martin 0             u2/w       K       K       K 0       0 17 56,70
4 Gollob Tomasz   u2/K     K         K         K         K -       - 18 56,30
8 Jonsson Andreas   2       3     2             1     2   10 0     10 7 57,10
12 Zagar Matej   F/3         3         3 2         0     11 2   2 15 2 56,40
14 Woffinden Tai   su/w           2     2     3     d4       7       7 10 56,60
11 Kasprzak Krzysztof     1   2           3         2   2     10   0   10 6 56,90
2 Pedersen Nicki     2     T           1     1   1       5       5 11 56,70
20 Madsen Leon     3       1   1         0           3 8   1   9 8 56,10
19 Dryml Ales     0         1   1     1           0   3       3 14 56,20
10 Hampel Jarosław       2 0             2   2         3   9 3   1 13 3 56,40
16 Nilsson Kim       0   0         0   0             2 2       2 16 56,50
15 Ward Darcy       3     2     3           3 3       14 1     15 5 55,60
13 Iversen Niels Kristian       T       3 3           3     3     12   3 3 18 1 56,30
R1 Endgman Fredrik   1     1         0         2         0 4       4 12 56,20
R2 Berntzon Oliver       1   1           0       0       1 3       3 15 56,60

Sędzia

Craig Ackroyd

55,00
56,00
55,70

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

05 października 2013 - Toruń (GP Finałowe)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,06
60,46
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Miedziński Adrian 3       2       1       2       2       10   2 3 15 1 60,00
20 Madsen Leon 2         1       2       2       0     7       7 9 59,50
7 Lindgren Fredrik 0           1       1       0       0   2       2 15 59,75
21 Batchelor Troy 1             1       1       2       1 6       6 12 59,82
11 Kasprzak Krzysztof   1     0         3         2         3 9 0     9 7 60,28
3 Hancock Greg   3       3     3             3     1   13   3 2 18 2 60,18
12 Zagar Matej   0         0         0 1         2     3       3 14 60,31
8 Jonsson Andreas   2           0     2     1     0       5       5 13 60,62
14 Woffinden Tai     1   3           3         1   1     9 1     10 6 60,50
15 Ward Darcy     2     2           2     3   3       12   1   13 5 60,50
9 Vaculik Martin     0       2   2         0           2 6       6 11 60,19
13 Iversen Niels Kristian     3         2   1     3           2   11 2   0 13 4 60,16
10 Hampel Jarosław       3 1             3   3         3   13 3   1 17 3 60,21
19 Dryml Ales       0   0         0   0             0 0       0 16 60,82
6 Lindbaeck Antonio       2     3     u/w           0 1       6       6 10 60,59
2 Pedersen Nicki       1       3 0           1     u/3     8   0   8 8 61,28
R1 Przedpełski Paweł                                         -       - - 61,04
R2 Pulczyński Kamil                                         -       - - 61,03

Sędzia

Jim Lawrence

60,25
60,84
--,--

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
Legenda

          

Klasyfikacja końcowa GP 2013
Miejsce Zawodnik Kraj
1 Woffinden Tai Anglia 9 14 12 19 7/K 12 11 18 15 17 7 10 151
2 Hampel Jarosław Polska 15 8 15 8 6 14 6 13 11 16 13 17 142
3 Iversen Niels Kristian Dania 7 9 10 7 16 11 4 13 13 11 18 13 132
4 Hancock Greg USA 11 8 8 7 11 12 9 5 18 9 13 18 129
5 Pedersen Nicki Dania 12 10 12 11 11 8 7 12 11 14 5 8 121
6 Sajfutdinow Emil Rosja 6 15 17 17 14 15 13 10 7 K K K 114
7 Zagar Matej Słowenia 5 14 9 10 3 7 13 14 9 8 15 3 110
8 Ward Darcy Australia 12 13 0 K K K 19 11 13 10 15 13 106
9 Gollob Tomasz Polska 15 16 9 3 5 4 10 6 5 16 -/K K 89
10 Kasprzak Krzysztof Polska 6 0 7 12 13 10 6 5 3 8 10 9 89
11 Holder Chris Australia 9 10 14 7 14 14 14 K K K K K 82
12 Lindgren Fredrik Szwecja 8 4 5 11 12 7 8 6 4 8 8 2 83
13 Jonsson Andreas Szwecja 11 4 3 9 3 9 K K 7 3 10 5 64
14 Vaculik Martin Słowacja 5 4 3 6 11 4 6 5 7 5 0/K 6 62
15 Lindbaeck Antonio Szwecja 6 3 8 5 1 3 2 6 1 7 3 6 51
16 Madsen Leon Dania - - - - - - - (RZ) 8 (RZ) 5 (RZ) 1 (RZ) 9 (RZ) 7 30
17 Dryml Ales Czechy - - - (RZ) 3 (RZ) 2 (RZ) 2 - (RZ) 4 K (RZ) 2 (RZ) 3 (RZ) 0 16
18 Miedziński Adrian Polska - - - - - - - - - - - (DK) 15 15
19 Lebiedievs Andrzej Łotwa - - - - - - - - (DK) 9 - - - 9
20 Harris Chris Anglia - - - - (DK) 7 - - - - - - - 7
21 Buczkowski Krzysztof Polska - (DK) 6 - - - - - - - - - - 6
22 Sundstroem Linus Szwecja - - (DK) 6 - - - - - - - - - 6
23 Zmarzlik Bartosz Polska - - - - - (DK) 6 - - - - - - 6
24 Jensen Jepsen Michael Dania - - - - - - (DK) 6 - - - - - 6
25 Batchelor Troy Australia - - - - - - - - - - - (RZ) 6 6
26 Endgman Fredrik Szwecja - - - - - - - - - - (RT) 4 - 4
27 Conda Aleksander Słowenia - - - - - - - - - (DK) 3 - - 3
28 Berntzon Oliver Szwecja - - - - - - - - - - (RT) 3 - 3
29 Franc Josef Czechy - - - (DK) 2 - - - - - - - - 2
30 Kildemand Petr Dania - - - - - - (RT) 2 - - - - - 2
31 Larsen Kenni Dania - - - - - - (RT) 2 - - - - - 2
32 Covatti Nicolas Włochy - - - - - - - (DK) 2 - - - - 2
33 Nilsson Kim Szwecja - - - - - - - - - - (DK) 2 - 2
34 Bunyan Jason N.Zelandia (DK) 1 - - - - - - - - - - - 1
35 Cook Craig Anglia - - - - (RT) 1 - - - - - - - 1
36 Auty Josh Anglia - - - - (RT) 1 - - - - - - - 1
37 Andersson Dennis Szwecja - - (RT) 0 - - - - - - - - - 0
38 Thornblom Mathias Szwecja - - (RT) 0 - - - - - - - - - 0
39 Vicentin Nicolas Włochy - - - - - - - (RT) 0 - - - - 0
40 Gieruckis Wiaczesław Łotwa - - - - - - - - (RT) 0 - - - 0
41 Mason Sean N.Zelandia (RT) - - - - - - - - - - - - -
42 Finch Dale N.Zelandia (RT) - - - - - - - - - - - - -
43 Woźniak Szymon Polska - (RT) - - - - - - - - - - - -
44 Curyło Mikołaj Polska - (RT) - - - - - - - - - - - -
45 Milik Vaclav Czechy - - - (RT) - - - - - - - - - -
46 Holub Zdenek Czechy - - - (RT) - - - - - - - - - -
47 Cyfer Adrian Polska - - - - - (RT) - - - - - - - -
48 Cyran Łukasz Polska - - - - - (RT) - - - - - - - -
49 Castagna Paco Włochy - - - - - - - (RT) - - - - - -
50 Bogdanow Maksim Łotwa - - - - - - - - (RT) - - - - -
51 Voldrih Matic Słowenia - - - - - - - - - (RT) - - - -
52 Stojs Denis Słowenia - - - - - - - - - (RT) - - - -
53 Przedpełski Paweł Polska - - - - - - - - - - - (RT) - -
54 Pulczyński Kamil Polska - - - - - - - - - - - (RT) - -

(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą
(RZ) - zawodnik zastępujący zawodnika, który zrezygnował ze startu w danym turnieju lub uległ kontuzji
(RT) - rezerwa toru
(K) - zawodnik kontuzjowany

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt