indywidualne mistrzostwa europy

I finał - 16 lipca 2016 -
Niemcy (Gustrow)
  
Nr
start
Imię i nazwisko
zawodnika
B       I       E       G       I P
K
T
  P
K
T
M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05p 06 07 08 09 10 11 12 13 14p 15 16 17 18p 19 20 Brż Fnł
36 Ljung Peter 1      1       1       1       1       5     5 14  
507 Kasprzak Krzysztof 3         3       2       3       su|w     11   - 11 2  
66 Madsen Leon ds           3       1       T       3   7     7 10  
85 Lindbeack Antonio 2             2       1       0       3 8 1   8 6  
54 Vaculik Martin   3     2         3         2         2 12   - 12 1  
34 Andersen Hans   0       2x|w     2             3     2   7     7 11  
16 Huckenbeck Kai   1         0         3 3         2     9 0   9 5  
3 Pedersen Nicki   2           1     2x|w     1     3       7     7 12  
89 Sajfutdinow Emil     1   u4|w           2         2   u3|3     8     8 9  
78 Covatti Nikolas     0     1           F|0     0   0       1     1 16  
13 Milik Vaclav     2       1   3         2           0 8     8 8  
19 Busch Tobias     3         0   1     0           0   4     4 15  
59 Pawlicki Przemysław       3 3             2   u4|w         1   9 2 - 9 4  
29 Lebiediew Andrzej       0   2         3   2             1 8     8 7  
5 Thomsen Anders       1     2     d4           1 2       6     6 13  
27 Kołodziej Janusz       2       3 0           3     1     9 3 - 9 3  
R1 Kroner Tobias                             1           1     1 17  
R2 Hefenbrock Christian                                         -     - -  

sędzia: Suzanne Huttinger

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów     Fnł - bieg finałowy
Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

II finał - 6 sierpnia 2016 - Łotwa (Daugavpils)


  
Nr
start
Imię i nazwisko
zawodnika
B       I       E       G       I P
K
T
  P
K
T
M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brż Fnł
5 Thomsen Anders 3      2       2       0       2       9     9 7  
54 Vaculik Martin 2         0       0       u|w       2     4     4 15  
610 Kylmaekopri Joonas 1           2       3       3       3   12   2 14 2  
34 Andersen Hans 0             0       2       3       3 8     8 8  
507 Kasprzak Krzysztof   2     0         1         0         2 5     5 13  
27 Kołodziej Janusz   3       1     0             0     0   4     4 14  
36 Ljung Peter   0         0         0 1         u3|1     2     2 16  
13 Milik Vaclav   1           1     1     3     3       9 0   9 6  
16 Bogdanow Maksim     2   3           2         1   3     11   u|w 11 4  
66 Madsen Leon     3     2           1     1   1       8     8 9  
59 Pawlicki Przemysław     1       3   3         2           0 9 1   9 5  
89 Sajfutdinow Emil     0         3   3     2           1   9 2 1 10 3  
85 Lindbeack Antonio       0 1             3   1         2   7     7 10  
7 Łaguta Grigorij       3   3         0   3             1 10 3 3 13 1  
29 Lebiediew Andrzej       2     1     2           2 d4       7     7 11  
3 Pedersen Nicki       1       2 1           2     su|w     6     6 12  
R1 Poudżuks Kjastas                                         -     - -  
R2 Kostygow Jewgienij                                         -     - -  

sędzia: Craig Ackroyd

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów     Fnł - bieg finałowy
Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

III finał - 20 sierpnia 2016 - Rosja (Togliatti)


  
Nr
start
Imię i nazwisko
zawodnika
B       I       E       G       I P
K
T
  P
K
T
M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14p 15 16 17 18 19 20 Brż Fnł
7 Łaguta Grigorij 3      2       2       1       3       11   3 14 1 64,70
27 Kołodziej Janusz 2         0       1       u       3     6     6 10 64,40
16 Kudriaszow Andriej 1           2       0       0       0   3     3 15 64,90
29 Lebiediew Andrzej 0             u|3       0       1       2 6     6 11 64,40
59 Pawlicki Przemysław   2     3         0         2         1 8     8 8 64,80
85 Lindbaeck Antonio   3       2     3             2     2   12   2 14 2 64,70
610 Kylmaekorpi Jonas   1         1         1 d4         2     5     5 14 65,70
89 Sajfutdinow Emil   0           2     3     u|w     cz       5     5 12 65,50
5 Thomsen Anders     3   0           1         u|w   1     5     5 13 64,90
13 Milik Vaclav     2     1           2     3   2       10 su|w   10 6 64,70
34 Andersen Hans     1       3   cz         2           3 9 2 0 9 4 65,30
507 Kasprzak Krzysztof     0         su|u|w   2     3           3   8     8 7 65,80
3 Pedersen Nicki       2 1             3   u|3         1   10 t   10 5 65,20
54 Vaculik Martin       1   3         2   2             0 8     8 9 65,50
66 Madsen Leon       3     0     3           3 1       10 3 1 11 3 65,90
36 Ljung Peter       0       1 1           1     0     3     3 16 65,10
17 Litwinow Michaił                 0                       0     0 17 65,00
18 Czugunow Gleb                                 0       0     0 18 66,10

sędzia: Wojciech Grodzki

65,40
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów     Fnł - bieg finałowy
Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
66,40
66,30
65,90

IV finał - 17 września 2016 - Polska (Rybnik)


  
Nr
start
Imię i nazwisko
zawodnika
B       I       E       G       I P
K
T
  P
K
T
M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04p 05 06 07 08 09p 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Brż Fnł
507 Kasprzak Krzysztof 3      3       3       F|2       2       13   1 14 3 65,81
54 Vaculik Martin u4         u4       -       -       -     0     0 17 64,85
89 Sajfutdinow Emil 2           2       2       3       3   12 3 0 12 4 64,47
59 Pawlicki Przemysław 1             3       1       2       0 7     7 8 64,68
85 Lindbaeck Antonio   2     d4         2         1         3 8     8 7 65,03
34 Covatti Nikolas   0       1     1             0     2   4     4 14 65,06
29 Lebiediew Andrzej   1         0         2 1         1     5     5 13 64,51
3 Pedersen Nicki   3           2     3     3     3       14   3 17 1 64,95
610 Kylmaekorpi Joonas     0   1           F|0         3   2     6     6 11 65,09
36 Ljung Peter     2     3           0     0   1       6     6 10 65,44
7 Łaguta Grigorij     3       3   u2|w         F|2           2 10 1   10 6 65,47
27 Kołodziej Janusz     1         0   3     0           1   5     5 12 65,66
16 Woryna Kacper       1 2             3   0         0   6     6 9 65,03
13 Milik Vaclav       u1|2   2         1   3             1 9 2 2 11 2 65,82
5 Thomsen Anders       su|u|w     K     K           K K       0     0 18 65,47
66 Madsen Leon       3       1 2           2     3     11 0   11 5 66,00
17 Chmiel Robert             1     1           1 0       3     3 15 65,53
17 Kubera Dominik                   0       1       0     1     1 16 65,09

sędzia: Krister Garedell

65,94
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Brż - bieg barażowy, którego punkty nie są wliczane do sumy punktów     Fnł - bieg finałowy
Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
65,88
65,41
65,16

Wyścig dodatkowy o 4 i 5 miejsce gwarantujące pozostanie w cyklu na rok 2017: Łaguta (66,56)MadsenLindbaeck
Wyścig dodatkowy o 2 miejsce: Milik (65,69)Kasprzak

Klasyfikacja końcowa IME 2016
nr
start
zawodnik Kraj
1 Pedersen Nicki (3) Dania 7 6 10 17 40
2 Milik Vaclav (13) Czechy 8 9 10 11 38+3
3 Kasprzak Krzysztof (507) Polska 11 5 8 14 38+2
4 Łaguta Grigorij (7) Rosja -K- 13 14 10 37+3
5 Madsen Leon (85) Dania 7 8 11 11 37+2
6 Lindbaeck Antonio (85) Szwecja 8 7 14 8 37+1
7 Sajfutdinow Emil (89) Rosja 8 10 5 12 35
8 Pawlicki Przemysław (59) Polska 9 9 8 7 33
9 Lebiediew Andrzej (29) Łotwa 8 7 6 5 26
10 Kylmaekopri Joonas (610) Szwecja -K- 14 5 6 25
11 Vaculik Martin (54) Słowacja 12 4 8 0 24
11 Kołodziej Janusz (27) Polska 9 4 6 5 24
11 Andersen Hans (34) Dania 7 8 9 -K- 24
14 Thomsen Anders (5) Dania 6 9 5 0 20
15 Ljung Peter (36) Szwecja 5 2 3 6 16
16 Bogdanow Maksim Łotwa - (DK)11 - - 11
17 Huncenbeck Kai Niemcy (DK) 9 - - - 9
18 Woryna Kacper Polska - - - (DK) 6 6
19 Covatti Nikolas (78) Włochy (RZ) 1 - - (RZ) 4 5
20 Kudriaszow Andriej Rosja - - (DK) 3 - 3
20 Chmiel Robert Polska - - - (RT) 3 3
22 Kroner Tobias Niemcy (RT) 1 - - - 1
22 Kubera Dominik Polska - - - (RT) 1 1
24 Litwinow Michaił Rosja - - (RT) 0 - 0
24 Czugunow Gleb Rosja - - (RT) 0 - 0
26 Hefenbrock Christian Niemcy (RT) - - - - -
27 Poudżuks Kjastas Łotwa - (RT) - - - -
28 Kostygow Jewgienij Łotwa - (RT) - - - -

(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą
(RZ) - zawodnik zastępujący zawodnika, który zrezygnował ze startu w danym turnieju lub uległ kontuzji
(RT) - rezerwa toru
(K) - zawodnik kontuzjowany
(R) - zawodnik rezerwowy w całym cyklu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt