turnieje drużynowego pucharu polski 1993

Zawody rozgrywano systemem obowiązującym w lidze z tym że drużyna która wygrała większą różnicą małych oczek wchodziła do kolejnego etapu rywalizacji

runda wstępna DPP
20 kwietnia 1993 - MachowaZespół z Machowej oddał mecz walkowerem - wynika 00 : 40
Na mecz z niewiadomych przyczyn nie dotarł Piotr Gancarz i gospodarze dysponowali jedynie piątką zawodników i sędzi Smyła ogłosił walkower.
Rozegrano jednak spotkanie towarzyskie. Oto wyniki tej rywalizacji.
Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Toruń 5 10 14 19 23 26 29 33 34 39 43 45 47 50 53  
1 Bajerski Tomasz 2     3     2     2       u|w   9 63,90
2 Świątkiewicz Tomasz 3     2     1         t     2 8 63,90
3 Kuczwalski Krzysztof   2     -     -     -   -     2 63,40
4 Derdziński Sławomir   3     3     3   3       3   15 62,70
5 Jaguś Wiesław     1     2     0     2     1 6 63,30
6 Walczak Waldemar     3     1     1   3   2     10 63,30
7 R Urbański Marcin         1     1     1   0     3 63,30
8 R -                               - 63,50
KLUB

Machowa

1 2 4 5 7 10 13 15 20 21 23 26 30 32 35   63,90
9 Przygódzki Robert 1         3   2 2   2       - 10 63,80
10 Ostachowicz 0         0   t   1     1     2 63,70
11 Zięba   1   1         3   - 3   2   10 64,00
12 Zaborniak   0   0         -   0       t 0 64,20
13 Niemczura     2   2   3     u     3   3 13 63,00
14 -     -   -   -         -   -     64,00
15 R -                                  
16 R -                                  

sędzia

   Wojaczek Marek

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

runda wstępna DPP
11 maja 1993 - ToruńZespół z Machowej rewanż podobnie jak pierwszy mecz rundy wstępnej oddał walkowerem - wynik 40 : 00

ćwierćfinał DPP
03 czerwca 1993 - Rzeszów


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Toruń 2 4 7 8 9 11 16 18 19 24 27 28 30 32 35  
1 Krzyżaniak Jacek 2 1 3 1 3 2 12 71,17
2 Świątkiewicz Tomasz d 0 2' 2 1   1' 6+2 71,97
3 Kuczwalski Krzysztof 0 w 0 - 0 0 72,65
4 Derdziński Sławomir 2 1 2 2' 0 7+1 71,79
5 Sawina Robert 1 2 0 0 2 5 73,27
6 Bajerski Tomasz 2 0 - 1' 2 5+1 72,53
7 R Jaguś Wiesław   ns 72,87
8 R Urbański Marcin     ns 72,73
KLUB

Rzeszów

4 8 11 16 21 25 26 30 35 36 39 44 48 52 55   72,18
9 Stachyra Janusz 3 3 3 3   3 15 74,58
10 Winiarz Piotr 1 1 - - - 2 73,11
11 Petranov Georgij 3 3 3 3 1 13 74,18
12 Daniszewski Mirosław 1 2' 2' 0 0 5+2 74,29
13 Krzystyniak Jan Bw/su 3 1 1 3 8 73,89
14 Sitek Sławomir 3 2' - 2' 3 10+2 72,86
15 R Janusz Romuald 1 0 1  
16 R Wilk Rafał u 1 1  

sędzia

   Wojaczek Marek

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

ćwierćfinałDPP
24 czerwca 1993 - Toruń


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Rzeszów 3 4 9 11 12 14 17 20 21 23 24 27 29 30 31  
1 Stachyra Janusz 3 2 3 2 0 0 10 68,41
2 Wilk Rafał 0 - 0 -   - 0 66,72
3 Petranowv Georgij d4 1 1 0 0 d4 2 67,28
4 Janusz Romuald 1 - - - - 1 67,03
5 Krzystyniak Jan 3 0 1 3 1 0 8 67,97
6 Daniszewski Mirosław 2' 2 2 0 1 2 9+1 66,91
7 R Winiarz Piotr 0   0 67,47
8 R Kuciapa Maciej 0   1 1 66,63
KLUB

Toruń

3 8 9 13 18 22 25 28 33 37 42 45 49 54 59   67,72
9 Krzyżaniak Jacek 2 3 d2 2'   2' 9+2 67,22
10 Świątkiewicz Tomasz 1' 1 3 3 1 9+1 66,85
11 Kowalik Mirosław 3 3 3 2 3 14 67,75
12 Bajerski Tomasz 2' 1 - 3 3 9+1 66,78
13 Kuczwalski Krzystzof 1 - 1' - 3 5+1 67,19
14 Walczak Waldemar 0 - - 1' - 1+1 67,20
15 R Sawina Robert 3 2 2' 2' 9+2  
16 R Derdziński Sławomir 2' 1 3+1  

sędzia

   Kulesza Andrzej

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

półfinałDPP
15 lipca 1993 - Toruń


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Gorzów 2 5 9 10 13 16 17 19 22 24 25 26 30 32 34  
1 Hućko Marek 2 1 1 0 0 4 64,72
2 Flis Robert 0 - 0 1   - 1 65,25
3 Paluch Piotr 2 0 2 1 1 1 7 64,78
4 Franczyszyn Ryszard 1' 3 0 2 2 8+1 64,69
5 Świst Piotr 3 3 2 0 2 10 65,47
6 Łukaszewski Jarosław 1 0 - - 3 0 4 64,87
7 R Staszewski Mariusz 0 0   0 65,22
8 R Rembas Piotr     ns 65,91
KLUB

Toruń

4 7 9 14 17 20 25 29 32 36 41 46 48 52 56   64,78
9 Krzyżaniak Jacek 1 1' 3 3   1 9+1 65,53
10 Świątkiewicz Tomasz 3 2 1 3 2 11 66,41
11 Kowalik Mirosław 3 3 3 2' 3 14+1 65,65
12 Derdziński Sławomir 0 2' d - - 2+1 67,12
13 Kuczwalski Krzysztof 2 2 3 1 d 8 66,47
14 Bajerski Tomasz 0 1' - 3 1 5+1 66,44
15 R Sawina Robert 2' 2' 3 7+2  
16 R Walczak Waldemar ns  

sędzia

   Musiał Józef

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

półfinałDPP
12 sierpnia 1993 - Gorzów


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Toruń 3 6 7 10 12 17 22 25 29 34 36 39 40 45 48  
1 Krzyżaniak Jacek 1 1' 3 2 3 3 13+2 66,14
2 Świątkiewicz Tomasz 2 2 3 0   2 9 71,47
3 Walczak Waldemar w 0 1' 0 1 2+1 68,62
4 Sawina Robert 3 2 2 2' 2' 11+2 69,65
5 Bajerski Tomasz w 2' 3 3 1' 9+2 69,59
6 Jaguś Wiesław 1 - 1 2 0 4 67,18
7 R Sondej Adam   ns 70,10
8 R Urbański Marcin     ns 67,31
KLUB

Gorzów

3 6 11 14 18 19 20 23 25 26 30 33 38 39 42   68,74
9 Świst Piotr 3 1 3 3   3 13 69,23
10 Łukaszewski Jarosław w 0 - 1 3 4 68,55
11 Hućko Marek 2 3 2 2 1 10 69,55
12 Staszewski Mariusz 1 - u 1 0 2 72,74
13 Paluch Piotr 2' 3 0 0 2' 7+2 66,66
14 Franczyszyn Ryszard 3 1 1 1' 0 6+1 68,27
15 R Flis Robert 0 0 0  
16 R Rembas Piotr ns  

sędzia

   Jędraś Sławomir

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

finałDPP
16 października 1993 - Wrocław


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Toruń 3 4 7 9 13 18 19 23 26 28 31 34 37 40 43  
1 Krzyżaniak Jacek 2 0 1 2 3 8 67,00
2 Walczak Waldemar 1' 2 0 0   2 5+1 66,30
3 Świątkiewicz Tomasz 1 3 3 2 3 11 66,40
4 Kowalik Mirosław 0 1 - - 0 1 67,10
5 Bajerski Tomasz 3 3 3 3 1' 13+1 68,20
6 Jaguś Wiesław 0 - - 1 - 1+1 68,20
7 R Sawina Robert 2' d 0   2+1 67,10
8 R Derdziński Sławomir 1 0     1 68,20
KLUB

Wrocław

3 8 11 15 17 18 23 25 28 32 35 38 41 44 47   67,30
9 Śledź Dariusz 3 1 2 0   3 9 67,10
10 Szuba Waldemar 0 - - - - 0 68,00
11 Załuski Wojciech 3 3 2 2 1 11 68,00
12 Lech Zbigniew 2' 1 1 3 0 7+1 68,00
13 Baron Piotr 2 d3 3 3 2 10 68,40
14 Jankowski Krzysztof 1' 2 2' 1' 2 8+3 68,40
15 R Zieliński Krzysztof 0 0 1 1' 2+1  
16 R Jasik Ryszard ns  

sędzia

   Kaczmarek Jerzy

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

finał DPP
17 października 1993 - Toruń


Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
         I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Klub Wrocław 3 4 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 22 23  
1 Baron Piotr 3 1 2 1 2 d 9 64,28
2 Jankowski Krzysztof 0 0 Dw/u4 -   - 0 63,78
3 Śledź Dariusz 1 1 1 1 1 5 64,37
4 Lech Zbigniew 0 0 0 0 2 2 64,43
5 Załuski Wojciech 2 2 1 0 0 5 64,21
6 Szuba Waldemar d - - - 0 1 1 65,59
7 R Zieliński Krzysztof 1' 0 0   1+1 64,88
8 R Jasik Ryszard     ns 65,00
KLUB

Toruń

3 8 12 17 22 25 29 34 39 44 49 53 58 62 67   64,78
9 Krzyżaniak Jacek 2 3 3 3   3 14 65,25
10 Walczak Waldemar 1' 0 - 2' 2' 5+3 66,00
11 Kowalik Mirosław 3 3 3 - 1 10 65,85
12 Świątkiewicz Tomasz 2' 2' 2' 2' 2' 10+5 65,97
13 Bajerski Tomasz 3 3 3 3 3 15 65,35
14 Jaguś Wiesław 1 2' 1 1 - 5+1 66,15
15 R Sawina Robert 2' 3 5+1  
16 R Derdziński Sławomir 3 3  

sędzia

   Owsiany Romuald

 T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start
- Defekt     U - Upadek    
W - Wykluczenie    
SU-Spowodował U     SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu

F - Falstart (nierówny start)

CZ
- Przekroczenie Czasu 2

2x
; dwa koła poza wew. linią toru
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B A D C B B A C D D D C C C Goście
Kask Ż /
Nr: 1-7
C D C B A D D C A B B B A A C
B A B C D A A D B C C C D D D Gospodarze
Kask / N
Nr: 9-15
D C D A B C C B D A A A B B B

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt