indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 201024 kwietnia 2010 - Leszno (GP Europy)
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,07
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14 Harris Chris 2      3      0      0      3       8 0     8 8 60,91
13 Hampel Jarosław 3         1       2       2       3     11 3   4 18 2 60,16
8 Bjerre Kenneth 1           2       2       2       3   10   0   10 5 61,03
4 Hancock Greg 0             0       3       0       1 4       4 14 62,01
6 Pedersen Nicki   3     2         0         0         3 8   1   9 7 60,96
16 Kołodziej Janusz   1       3     3             2     1   10 2   su/w 12 4 60,19
5 Jonsson Andreas   d4         1         1 1         2     5       5 13 61,13
7 Holta Rune   2           3     1     1     2       9 1     10 6 60,66
9 Lindgren Fredrik     1   1           3         3   0     8       8 9 60,78
2 Gollob Tomasz     2     0           2     1   1       6       6 12 61,78
15 Woffinden Tai     0       0   1         0           0 1       1 16 60,69
3 Sajfutdinow  Emil     3         1   1     3           2   10   2 u/2 14 3 61,59
11 Zetterstroem Magnus       1 0             0   3         0   4       4 15 61,35
12 Holder Chris       2   2         0   2             2 8       8 10 691,65
1 Crump Jason       3     3     3           1 0       10   3 6 19 1 61,40
10 Andersen Hans       0       2 2           3     1     8       8 11 60,06
R1 Baliński Damian                                         -       - - 62,01
R2 Janowski Maciek                                         -       - - 61,28

Sędzia

Krister Gardell - Szwecja

62,00
61,32

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
62,54
62,32

08 maja 2010 - Goeteborg (GP Szwecji)


  
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
69,90
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17p 18 19 20 21 22 23
10 Andersen Hans 3      1      0      3       su/u/w       7       7 10 71,10
15 Woffinden Tai 0         1       1       1       1     4       4 16 71,10
16 Lindbaeck Antonio 1           1       1       0       3   6       6 12 71,00
9 Lindgren Fredrik 2             0       1       0       1 4       4 15 72,50
7 Holta Rune   2     3         0         1         0 6       6 11 72,60
8 Bjerre Kenneth   1       3     3             2     2   11   3 6 20 1 72,80
13 Hampel Jarosław   0         2         2 2         0     6       6 13 72,50
4 Hancock Greg   3           1     2     3     3       12 2   0 14 4 72,60
1 Crump Jason     1   0           0         3   3     7       7 9 72,20
5 Jonsson Andreas     3     0           0     3   2       8   2 2 12 3 72,00
3 Sajfutdinow Emil     0       3   2         0           3 8 0     8 7 72,10
11 Zetterstroem Magnus     2         3   3     0           0   8 1     9 6 71,60
6 Pedersen Nicki       0 2             3   2         1   8   u3   8 8 71,20
2 Gollob Tomasz       1   2         3   1             2 9 3   4 16 2 71,10
14 Harris Chris       2     u4     2           1 u/1       6       6 14 71,10
12 Holder Chris       3       2 1           2     2     10   1   11 5 70,70
R1 Gustafsson Simon                                         -       - - 70,70
R2 Andersson Dennis                                         -       - - 70,60

Sędzia

Frank Ziegler

70,20
70,10

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
69,60
70,00

22 maja 2010 - Praga (GP czech)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
66,06
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15p 16 17 18p 19 20 21p 22 23
10 Andersen Hans 2      2      2      1      1       8 1     9 7 65,27
16 Kus Matej 1         0       1       0       1     3       3 16 65,15
1 Crump Jason 0           1       u2       3       3   7   0   7 8 65,96
15 Woffinden Tai 3             1       1       0       0 5       5 14 65,24
14 Harris Chris   1     ds         0         1         2 4       4 15 65,67
13 Hampel Jarosław   2       2     3             3     1   11   3 2 16 3 65,78
7 Holta Rune   0         2         0 2         3     7       7 9 65,52
5 Jonsson Andreas   3           2     3     2     3       13 u3/w     13 5 65,47
12 Holder Chris     0   3           1         1   2     7       7 11 65,75
11 Zetterstroem Magnus     2     1           2     2   2       9 2   0 11 4 65,94
4 Hancock Greg     1       3   1         1           1 7       7 12 65,80
8 Bjerre Kenneth     3         0   3     3           2   11   1   12 6 65,92
2 Gollob Tomasz       1 1             3   3         0   8 3   6 17 1 66,03
6 Pedersen Nicki       0   3         2   T             3 8   2 4 14 2 65,81
9 Lindgren Fredrik       3     0     2           2 T       7       7 10 65,77
3 Sajfutdinow Emil       2       3 0           u4/w     -     5       5 13 66,40
R1 Tomicek Lubos                         0         u3/w     0       0 17 65,67
R2 Simota Zdenek                                 0       0       0 18 65,76

Sędzia

Wojciech Grodzki

66,11
66,31

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
65,74
66,12

05 czerwca 2010 - Kopenhaga (GP Danii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
57,80
01 02 03 04 05 06 07p 08p 09 10 11 12 13 14 15 16 17p 18 19 20 21 22 23
15 Woffinden Tai 2      3      0      0      u4/w       5       5 12 56,50
16 Madsen Leon 1         1       0       1       0     3       3 14 56,20
19 Protasiewicz Piotr 0           0       0       0       0   0       0 17 56,30
13 Hampel Jarosław 3             2       3       3       0 11   3 6 20 1 55,70
1 Crump Jason   1     0         2         3         3 9 1     10 7 56,30
4 Hancock Greg   0       0     1             1     1   3       3 15 56,10
8 Bjerre Kenneth   3         1         2 3         3     12   1   13 5 56,40
11 Zetterstroem Magnus   2           1     3     0     1       7       7 10 56,80
6 Pedersen Nicki     0   2           1         0   2     5       5 13 55,80
7 Holta Rune     T     2           1     1   2       6       6 11 56,30
5 Jonsson Andreas     3       3   2         3           2 13 0     13 6 55,90
12 Holder Chris     2         3   1     1           2   9   u4/w   9 8 57,10
2 Gollob Tomasz       3 1             0   2         3   9   2 4 15 2 57,10
14 Harris Chris       1   3         2   2             1 9 2   2 13 3 56,20
10 Andersen Hans       0     u/2     3           2 3       10 3   0 13 4 56,10
9 Lindgren Fredrik       2       u/w 3           2     1     8       8 9 56,80
R1 Klindt Nicolai     1                                   1       1 16 57,10
R2 Hougaard Patrick                                         -       - - 56,80

Sędzia

Anthony Steele

56,50
5750

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
56,80
57,00

19 czerwca 2010 - Toruń (GP Polski)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,88
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Miedziński Adrian 2      1      0      u/w      3       6   0   6 8 60,00
7 Holta Rune 3         3       2       3       1     12   3 4 19 2 59,88
8 Bjerre Kenneth 0           3       1       0       0   4       4 15 59,93
9 Lindgren Fredrik 1             2       1       0       u4/2 6       6 11 59,73
2 Gollob Tomasz   3     3         3         3         3 15 3   6 24 1 60,44
10 Andersen Hans   1       2     2             1     2   8   1   9 5 59,88
6 Pedersen Nicki   u3/w         1         2 2         2     7 1     8 6 59,38
4 Hancock Greg   2           1     2     1     0       6       6 12 59,20
19 Protasiewicz Piotr     0   0           0         2   3     5       5 13 59,66
14 Harris Chris     2     1           0     1   1       5       5 14 59,97
12 Holder Chris     1       2   3         u/w           k 6       6 10 59,78
13 Hampel Jarosław     3         3   1     3           1   11 2   2 15 3 60,41
1 Crump Jason       3 2             3   2         3   13   2 0 15 4 60,12
11 Zetterstroem Magnus       1   0         3   1             u3/1 6       6 9 59,80
15 Woffinden Tai       2     0     0           3 2       7 0     7 7 60,20
5 Jonsson Andreas       0       0 1           2     0     3       3 16 60,04
R1 Mroczka Artur                                       u/su/w 0       0 17 60,66
R2 Janowski Maciej                                         -       - - 59,75

Sędzia

Frank Ziegler

60,32
60,26

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
59,86
59,89

10 lipca 2010 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
51,50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Holta Rune 2      2      0      0      3       7 1     8 7 55,60
12 Holder Chris 3         2       2       1       2     10 3   6 19 1 56,20
6 Pedersen Nicki 0           1       3       2       1   7   0   7 8 55,60
2 Gollob Tomasz 1             3       2       3       3 12 d1     12 5 55,70
11 Zetterstroem Magnus   2     0         1         1         2 6       6 11 56,20
15 Woffinden Tai   0       0     2             1     3   6       6 12 55,50
4 Hancock Greg   3         0         1 2         1     7       7 9 56,30
5 Jonsson Andreas   1           0     0     0     1       2       2 16 56,20
8 Bjerre Kenneth     0   1           1         2   3     7       7 10 56,50
9 Lindgren Fredrik     2     1           3     3   0       9   1   10 6 57,20
1 Crump Janson     3       3   3         2           0 11   2 4 17 2 56,80
10 Andersen Hans     1         1   3     1           2   8 2   0 10 4 56,60
20 Watt Davey       0 3             0   3         u/w   6       6 13 57,00
13 Hampel Jarosław       3   2         3   3             1 12   3 2 17 3 56,60
14 Harris Chris       2     2     0           0 2       6       6 14 57,00
16 Nicholls Scott       1       2 1           0     0     4       4 15 57,00
R1 Barker Ben                                         -       - - 56,80
R2 King Daniel                                         -       - - 56,90

Sędzia

Kristel Gardell

57,30
57,30

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
57,30
57,60

14 sierpnia 2010 - Malilla (GP Skandynawii)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
56,20
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 Bjerre Kenneth 2      3      1      0      3       9   0   9 7 56,20
4 Hancock Greg 3         2       3       3       0     11   1   12 5 57,40
7 Holta Rune 1           3       3       2       2   11   3 6 20 1 57,30
11 Zetterstroem Magnus 0             3       0       0       0 3       3 14 57,70
6 Pedersen Nicki   u/w     d4         -         -         - 0       0 18 57,70
13 Hampel Jarosław   3       1     3             2     0   9 1     10 6 58,50
10 Andersen Hans   2         0         1 1         1     5       5 13 59,20
3 Saifutdinow Emil   1           1     2     2     u/k       6       6 12 59,30
5 Jonsson Andreas     2   1           1         1   2     7       7 10 59,40
2 Gollob Tomasz     3     3           3     3   su/w       12 3   2 17 3 59,40
14 Harris Chris     1       2   2         1           3 9 0     9 8 59,80
12 Holder Chris     0         0   2     3           1   6       6 11 57,90
16 Jonasson H. Thomas       1 2             2   u         3   8       8 9 58,50
15 Woffinden Tai       0   0         0   2             1 3       3 15 59,40
9 Lindgren Fredrik       2     1     1           3 2       9   2 d4 11 4 59,20
1 Crump Jason       3       2 0           1     3     9 2   4 15 2 58,90
R1 Sundstroem Linus                   0             1       1       1 17 59,30
R2 Lindgren Ludvig                             0         2 2       2 16 59,80

Sędzia

Anthony Steele

60,10
58,00

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
58,70
57,90

28 sierpnia 2010 - Gorican (GP Chorwacji)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
58,34
01 02 03 04 05 06 07 08 09p 10 11 12 13p 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 Lindgren Fredrik 3      3      u/2      1      0       9 2   0 11 4 59,03
10 Andersen Hans 2         1       0       0       0     3       3 16 58,75
2 Gollob Tomasz 1           0       3       2       3   9   1   10 5 58,39
15 Woffinden Tai 0             2       0       2       2 6       6 10 58,98
7 Holta Rune   3     0         3         0         0 6   u4   6 8 59,20
13 Hampel Jarosław   0       0     3             3     1   7 1     8 6 60,25
4 Hancock Greg   2         3         2 3         3     13   3 6 22 1 60,65
6 Pedersen Nicki   1           0     0     2     1       4       4 15 59,28
11 Zetterstroem Magnus     1   2           1         1   1     6       6 13 61,06
14 Harris Chris     3     2           3     3   3       14 3   4 21 2 60,95
16 Pavlic Jurica     0       2   1         1           1 5       5 14 60,50
5 Jonsson Andreas     2         1   1     w           2   6       6 12 60,28
12 Holder Chris       2 1             1   3         T   7 0     7 7 60,98
1 Crump Jason       3   3         2   2             3 13   2 2 17 3 60,79
20 Watt Davey       1     1     2           0 2       6       6 11 60,35
8 Bjerre Kenneth       0       3 0           1     2     6       6 9 60,82
R1 Duh Matija                                     0   0       0 17 61,43
R2 Tabaka Josef                                         -       - - 61,54

Sędzia

Wojciech Grodzki

61,21
60,45

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
61,28
61,57

11 września 2010 - Vojens (GP Nordyckie)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
60,70
01 02 03 04p 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
14 Harris Chris 1      1      1      0      1       4       4 14 59,80
10 Andersen Hans 0         3       2       2       0     7       7 9 --,--
13 Hampel Jarosław 2           3       2       1       3   11   0   11 5 59,70
4 Hancock Greg 3             1       0       1       1 6       6 12 60,60
1 Crump Jason   1     2         3         3         2 11   2 2 15 3 60,40
20 Watt Davey   0       1     0             0     u3/w   1       1 16 60,10
5 Jonsson Andreas   2         2         2 1         1     8   1   9 7 60,10
12 Holder Chris   3           3     0     1     2       9 1     10 6 59,90
2 Gollob Tomasz     3   3           3         3   3     15 3   6 24 1 60,70
6 Pedersen Nicki     u/2     2           3     0   3       10 2   0 12 4 61,20
11 Zetterstroem Magnus     1       1   3         3           0 8 0     8 8 61,10
9 Lindgren Fredrik     su/w         0   0     3           2   5       5 13 61,10
15 Woffinden Tai       1 0             1   0         ds   2       2 15 61,70
7 Holta Rune       u/w   0         1   2             3 6       6 11 61,80
16 Iversen Niels Kristian       3     0     1           2 0       6       6 10 61,60
8 Bjerre Kenneth       2       2 2           2     2     10   3 4 17 2 60,90
R1 Klindt Nicolai                                         -       - - 61,10
R2 Hougaard Patrick                                         -       - - 61,20

Sędzia

Kristel Gardell

61,60
63,30

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
64,10
63,20

25 września 2010 - Terenzano (GP Włoch)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
72,19
01 02 03 04 05 06p 07 08 09 10p 11 12 13 14p 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 Pedersen Nicki 3      1      1      1      3       9 2   0 11 4 71,75
10 Andersen Hans 1         su/u/w       2       3       2     8   0   8 8 72,25
5 Jonsson Andreas 0           1       3       2       2   8 0     8 7 71,94
8 Bjerre Kenneth 2             0       1       0       1 4       4 15 71,75
16 Carpanese Matja   u4     0         1         0         0 1       1 16 73,22
13 Hampel Jarosław   2       1     2             1     3   9   1   10 5 73,37
14 Harris Chris   3         2         3 3         1     12   2 4 18 2 73,97
15 Woffinden Tai   1           1     2     1     1       6       6 14 73,72
11 Zetterstroem Magnus     2   2           1         2   0     7       7 11 75,00
20 Watt Davey     3     2           0     1   d4       6       6 13 75,35
1 Crump Jason     0       3   ds         u3/2           2 7       7 9 75,79
9 Lindgren Fredrik     1         2   3     0           0   6       6 12 74,53
4 Hancock Greg       3 3             2   u2/w         1   9   3 2 14 3 75,72
7 Holta Rune       0   u3/3         0   2             3 8 1     9 6 76,22
12 Holder Chris       2     0     u3/w           3 2       7       7 10 77,03
2 Gollob Tomasz       1       3 3           3     3     13 3   6 22 1 76,10
R1 Cavicchioli Mattia                                         -       - - 76,50
R2 Maida Andrea                                         -       - - 76,47

Sędzia

Wojciech Grodzki

76,50
76,60

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
76,46
76,69

09 października 2010 - Bydgoszcz (GP Finałowe)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny Pkt finały Pkt Mce Czas
64,57
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Holta Rune 2      1      2      3      1       9   3 0 12 4 64,62
16 Kołodziej Janusz 1         2       3       2       1     9 3   2 14 3 64,44
5 Jonsson Andreas 0           3       1       3       2   9 2   6 17 1 64,06
8 Bjerre Kenneth 3             0       0       1       d 4       4 15 59,96
2 Gollob Tomasz   3     ds         d4         -         - 3       3 16 66,38
14 Harris Chris   0       3     1             0     3   7   2 4 13 2 65,98
9 Lindgren Fredrik   2         2         3 1         3     11   0   11 7 65,26
10 Andersen Hans   1           1     2     0     3       7       7 10 65,41
19 Protasiewicz Piotr     0   3           3         2   0     8 0     8 8 64,58
13 Hampel Jarosław     2     0           1     1   2       6       6 13 65,01
1 Crump Jason     1       1   0         1           3 6       6 11 65,07
11 Zetterstroem Magnus     3         2   2     0           0   7       7 9 64,62
4 Hancock Greg       3 2             2   3         1   11   1   12 6 64,55
13 Holder Chris       1   1         0   2             2 6       6 12 64,29
15 Woffinden Tai       0     0     1           3 0       4       4 15 64,81
6 Pedersen Nicki       2       3 3           2     2     12 1     13 5 65,09
R1 Pawlicki Przemysław                             0           0       0 18 64,26
R2 Mroczka Artur                                       1 1       1 17 64,25

Sędzia

Anthony Steele

64,29
64,54

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
64,16
63,84
     
Klasyfikacja końcowa GP 2010
Miejsce Zawodnik Kraj Polska Szwecja Czechy Dania Polska Anglia Szwecja Chorwacja Dania Włochy Polska Razem
1      
Tomasz Gollob
Polska 6 16 17 15 24 12 17 10 24 22 3 166
2 Hampel Jarosław Polska 18 6 16 20 15 17 10 8 11 10 6 137
3 Jason Crump Australia 19 7 7 10 15 17 15 17 15 7 6 135
4 Rune Holta Polska 10 6 7 6 19 8 20 6 6 9 12 109
5 Greg Hancock USA 4 14 7 3 6 7 12 22 6 14 12 107
6 Chris Harris Anglia 8 6 4 13 5 6 9 21 4 18 13 107
7 Bjerre Kenneth Dania 10 20 12 13 4 7 9 6 17 4 4 106
8 Holder Chris Australia 8 11 7 9 6 19 6 7 10 7 6 96
9 Andreas Jonsson Szwecja 5 12 13 13 3 2 7 6 9 8 17 95
10 Nick Pedersen Dania 9 8 14 5 8 7 0 4 12 11 13 91
11 Lindgren Fredrik Szwecja 8 4 7 8 6 10 11 11 5 6 11 87
12 Hans N Andersen Dania 8 7 9 13 9 10 5 3 7 8 7 86
13 Zetterstroem Magnus Szwecja 4 9 11 7 6 6 3 6 8 7 7 74
14 Woffinden Tai Anglia 1 4 5 5 7 6 3 6 2 6 4 49
15 Sajfutdinow Emil Rosja 14 8 5 (K) (K) (K) 6 (K) (K) (K) (K) 33
16 Kołodziej Janusz Polska (DK) 12 - - - - - - - - - (DK) 14 26
17 Watt Davey Australia - - - - - (RZ) 6 - (RZ) 6 (RZ) 1 (RZ) 6 - 19
18 Protasiewicz Piotr Polska - - - (RZ) 0 (RZ) 5 - - - - - (RZ) 8 13
19 Jonasson H. Thomas Szwecja - - - - - - (DK) 8 - - - - 8
20 Lindbaeck Antonio Szwecja - (DK) 6 - - - - - - - - - 6
21 Miedziński Adrian Polska - - - - (DK) 6 - - - - - - 6
22 Iversen Niels Kristian Dania - - - - - - - - (DK) 6 - - 6
23 Pavlic Jurica Chorwacja - - - - - - - (DK) 5 - - - 5
24 Nicholls Scott Anglia - - - - - (DK) 4 - - - - - 4
25 Kus Matej Czechy - - (DK) 3 - - - - - - - - 3
26 Madsen Leon Dania - - - (DK) 3 - - - - - - - 3
27 Lindgren Ludvig Szwecja - - - - - - (RT) 2 - - - - 2
28 Mroczka Artur Polska - - - - (RT) 0 - - - - - (RT) 1 1
29 Klindt Nicolai Dania - - - (RT) 1 - - - - (RT) - - - 1
30 Sundstroem Linus Szwecja - - - - - - (RT) 1 - - - - 1
31 Carpanese Mattia Włochy - - - - - - - - - (DK) 1 - 1
32 Tomicek Lubos Czechy - - (RT) 0 - - - - - - - - 0
33 Simota Zdenek Czechy - - (RT) 0 - - - - - - - - 0
34 Duh Matija Słowenia - - - - - - - (RT) 0 - - - 0
35 Pawlicki Przemysław Polska - - - - - - - - - - (RT) 0 0
36 Hougaard Patrick Dania - - - (RT) - - - - - (RT) - - - -
37 Baliński Damian Polska (RT) - - - - - - - - - - - -
38 Janowski Maciej Polska (RT) - - - - - - - - - - - -
39 Gustafsson Simon Szwecja - (RT) - - - - - - - - - - -
40 Andersson Dennis Szwecja - (RT) - - - - - - - - - - -
41 Barker Ben Anglia - - - - - (RT) - - - - - - -
42 King Daniel Anglia - - - - - (RT) - - - - - - -
43 Tabaka Josef Węgry - - - - - - - (RT) - - - - -
44 Cavicchioli Mattia Włochy - - - - - - - - - (RT) - - -
45 Maida Andrea Włochy - - - - - - - - - (RT) - - -

(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą
(RZ) - zawodnik zastępujący zawodnika, który zrezygnował ze startu w danym turnieju lub uległ kontuzji
(RT) - rezerwa toru
(K) - zawodnik kontuzjowany

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt