indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 200622 kwietnia 2006 - Krsko (GP Słowenii)
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11 Jarosław Hampel 2 0 0 1 1 4     13 67,07
5 Greg Hancock 3 0 0 1 1   5   11 66,74
7 Tomasz Gollob 1 1 3   3 3 11 3 1 3 66,82
15 Niels Kristian Iversen 0 0 2 0 u4 3   15 67,91
3 Leigh Adams 2 3 3 1 1 10 d1   5 67,53
2 Jason Crump 3 1 3 3 2 12 2 2 2 68,59
14 Piotr Protasiewicz 1 0 u/0 0 0 1     16 67,84
16 Matej Ferjan 0 1 2 d4 0 3 14 68,81
10 Antonio Lindbaeck 1 2 1 2 3 9 0   6 67,79
12 Lee Richardson 0 3 3 0 2 8     9 68,34
1 Tony Rickardsson 3 3 2 3 2 13 2 0 4 69,48
8 Andreas Jonsson 2 3 1 2 0 8 10 70,56
6 Bjarne Pedersen 0 1 1 2 1 5   12 68,52
13 Matej Zagar 1 2 0 3 3 9 1    7 69,27
4 Nicki Pedersen 3     2     2           1 3       11 3   3 1 69,40
9 Scott Nicholls 2       2 1           2     2     9   1 8 69,63
17 Izaak Santej -     - 69,43
18 Jenrej Kolenko -     - 69,85

Sędzia

Wojciech Grodzki

69,69

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
69,50
69,68
70,16
69,88

06 maja 2006 - Wrocław (GP Europy)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18p 19p 20 21 22 23
3 Leigh Adams 2      1      3      d4      1       7   1   8 64,75
6 Bjarne Pedersen 1         0       1       3       u/1     6       12 64,83
10 Antonio Lindbaeck 0           0       0       2       0   2       16 64,90
2 Jason Crump 3             2       2       3       3 13   2 3 1 66,03
8 Andreas Jonsson   0     0         2         1         2 5       13 65,94
9 Scott Nicholls   2       3     2             t     u/2   9   0   6 66,00
5 Greg Hancock   3         3         3 3         su/w     12   3 2 2 65,16
7 Tomasz Gollob   1           1     2     2     3       9 0     7 65,51
11 Jarosław Hampel     0   3           3         1   2     9 3   0 4 65,92
13 Matej Zagar     1     2           1     3   2       9 2   1 3 66,22
1 Tony Rickardsson     2       2   1         0           1 6       9 65,97
4 Nicki Pedersen     3         3   3     2           3   14 1     5 65,78
16 Krzysztof Kasprzak       2 2             0   1         1   6       10 65,96
14 Piotr Protasiewicz       0   1         1   1             ds 3      15 66,51
15 Niels Kristian Iversen       3     1     0           2 0       6       11 66,99
12 Lee Richardson       1       0 0           d3     3     4       14 66,03
17 Janusz Kołodziej                               0         0      17 66,08
18 Tomasz Gapiński                                         -      - 67,02

Sędzia

Anthony Steele

67,31

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
66,53
66,97
66,81
66,53

20 maja 2006 - Eskilstuna (GP Szwecji)

   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Lindgren Fredrik 1      2      1      2      1       7       9  
10 Lindbaeck Antonio 3         0       0       1       2     6       10  
14 Protasiewicz Piotr 0           0       0       2       1   3       15  
3 Adams Leigh 2             2       2       2       3 11   1   5  
11 Hampel Jarosław   2     3         2         0         1 8 1     7  
4 Pedersen Nicki   1       3     3             3     2   12   3 0 4  
1 Rickardsson Tony   0         3         1 ds         0     4       12  
5 Hancock Greg   3           3     3     3     3       15 3   2 2  
9 Nicholls Scott     T   1           2         1   1     5       11  
2 Crump Jason     3     2           3     3   2       13   2 3 1  
6 Pedersen Bjarne     1       2   0         2           2 7   0   8  
7 Gollob Tomasz     2         0   3     3           3   11 2   1 3  
12 Richardson Lee       0 0             0   0         0   0       16  
13 Zagar Matej       1   1         1   1             0 4      14  
15 Iversen Niels Kristian       2     1     1           0 0       4       13  
8 Jonsson Andreas       3       1 2           1     3     10 u/w     6  
17 Davidsson Jonas     0                                   0      17  
18 Andersson Eric                                         -      -  

Sędzia

Marek Wojaczek

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

03 czerwca 2006 - Cardiff (GP Wielkiej Brytanii)


 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Gollob Tomasz 1      2      2      2      d       7       10 57,60
16 Stead Simon 0         0       0       2       1     3       15 57,40
1 Rickardsson Tony 2           3       3       2       0   10 1     6 57,60
6 Pedersen Bjarne 3             2       2       2       3 12   1   5 57,20
3 Adams Leigh   3     0         2         w         1 6       11 57,30
8 Jonsson Andreas   0       2     3             3     1   9   2 2 2 57,50
9 Nicholls Scott   1         0         3 1         3     8   u   8 57,20
5 Hancock Greg   2           3     2     3     2       12 3   u/w 4 57,90
11 Hampel Jarosław     3   3           w         0   2     8 2   1 3 58,00
10 Lindbaeck Antonio     0     3           1     3   1       8       9 57,40
12 Richardson Lee     1       2   1         1           d 5       13 58,20
13 Zagar Matej     3         1   1     3           2   9 u     7 58,40
15 Iversen Niels Kristian       1 1             0   u         3   5       12 57,80
4 Pedersen Nicki       0   1         1   d             2 4      14 58,50
2 Crump Jason       3     1     3           1 3       11   3 3 1 58,70
14 Protasiewicz Piotr       2       0 0           1     d     3       16 58,80
17 Kennett Edward                                         -      - 57,40
18 Wilson Ben                                         -      - 58,10

Sędzia

Wojciech Grodzki

58,70

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
59,50
58,10
58,50
58,40

24 czerwca 2006 - Kopenhaga (GP Danii)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13 Zagar Matej 1      t      1      1      1       4       13  
12 Richardson Lee 3         2       0       1       3     9 0     7  
1 Rickardsson Tony 2           u(2)       0       1       2   5       12  
11 Hampel Jarosław 0             0       2       0       0 2       15  
10 Lindbaeck Antonio   2     2         2         2         2 10   2 d/u 4  
4 Pedersen Nicki   1       1     0             3     1   6       11  
14 Protasiewicz Piotr   0         1         0 0         0     1       16  
9 Nicholls Scott   3           2     1     2     u(4)       8   0   8  
8 Jonsson Andreas     cz   0           3         2   2     7       10  
7 Gollob Tomasz     0     0           1     0   2       3       14  
15 Iversen Niels Kristian     2       3   2         0           1 8       9  
2 Crump Jason     3         1   1     2           3   10 3   2 2  
3 Adams Leigh       3 3             3   3         0   12   1  6  
5 Hancock Greg       2   3         2   3             3 13 1    5  
6 Pedersen Bjarne       0     2     3           1 3       9 2   1 3  
16 Andersen Hans N       1       3 3           3     1     11   3 3 1  
17 Gjedde Charlie         1                               1      17  
18 Bjerre Kenneth     1                                   1      18  

Sędzia

Marek Wojaczek

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

29 lipca 2006 - Lonigo (GP Włoch)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09p 10 11 12 13F 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Gollob Tomasz 2      0      1      2      2       7       10 65,88
5 Hancock Greg 1         0       3       3       2     9 1    7 65,27
10 Lindbaeck Antonio T           1       1       0       2   4       14 65,31
12 Richardson Lee 3             0       1       0       0 4       12 66,90
6 Pedersen Bjarne   2     2         1         2         3 10   1   6 66,86
13 Zagar Matej   1       3     3             2     1   10 u4/w     5 65,85
16 Carpanese Mattia   u4/0         0         0 w/u3         0     0       16 67,04
3 Adams Leigh   3           2     3     1     1       10   3 0 4 66,86
9 Nicholls Scott     2   1           0         3   3     9 2   2 2 66,91
2 Crump Jason     3     2           2     3   3       13   2 3 1 67,44
15 Iversen Niels Kristian     1       3   u/w         0           1 5       11 66,90
11 Hampel Jarosław     0         1   2     1           0   4       13 65,57
19 Andersen Hans       3 3             3   2         3   14 3   1 3 69,12
8 Jonsson Andreas       1   1         2   3             2 9       9 67,94
14 Protasiewicz Piotr       0     2     0           1 0       3       15 68,80
4 Pedersen Nicki       2       3 2           1     1     9   0  8 69,17
17 Tessari Daniele 0                                       0      17 68,69
18 Terenzani Simeone                                         -      - 68,33

Sędzia

Anthony Steele

69,47

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
69,02
69,07
68,60
68,34

12 sierpnia 2006 - Malilla (GP Skandynawii)


W wyścigu 22 w pierwszym podejściu upadł Pedersen. W powtórce Nicholls spowodował upadek Andersena - za co został wykluczony.
Trzeciego podejścia do biegu 22 nie było. Sędzia ustalił klasyfikację na podstawie rundy zasadniczej.
W drugiej odsłonie biegu 22 przed faulem Nichollsa prowadził Adams przed Andersenem i Nichollsem. Czasu nie mierzono.
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09p 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 Pedersen Bjarne 2      2      1      2      1       8       9 58,00
16 Andersen Hans 3         3       2       1       3     12   u/- 2 2 59,00
4 Pedersen Nicki 1           2       2       3       3   11   u/w   6 59,20
7 Gollob Tomasz 0             1       d4       1       2 4       14 59,30
3 Adams Leigh   2     3         3         0         3 11   - 1 3 58,10
9 Nicholls Scott   1       2     2             2     1   8   su/w   8 58,50
2 Crump Jason   3         1         2 3         2     11 2   u/u 4 58,30
11 Hampel Jarosław   0           3     3     2     2       10 0     7 59,20
20 Sullivan Ryan     0   0           u/w         0   1     1       16 58,40
15 Iversen Niels Kristian     2     1           1     2   0       6      10 58,60
12 Richardson Lee     3       0   u/w         0           1 4       12 59,20
14 Protasiewicz Piotr     1         2   0     1           0   4       13 59,80
5 Hancock Greg       3 1             3   3         2   12 1     5 59,50
10 Lindbaeck Antonio       2   0         1   u/w             0 3       15 60,10
8 Jonsson Andreas       1     3     1           3 3       11 3  3 1 60,70
13 Zagar Matej       0       0 3           1     0     4       11 60,20
17 Lindgren Fredrik                                         -      - 59,60
18 Davidsson Jonas                                         -      - 61,20

Sędzia

Wojciech Grodzki

61,80

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
61,80
60,30
--,-
63,60

26 sierpnia 2006 - Praga (GP Czech)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07p 08 09 10p 11p 12 13 14 15 16 17 18 19p 20 21 22 23
10 Lindbaeck Antonio 3      1       1       u2/w       3       8 3  1 3 65,58
4 Pedersen Nicki 1         t       su/w       3       2     6       10 65,70
3 Adams Leigh 2           1       3       3       3   12   d1   6 66,68
7 Gollob Tomasz d4             2       2       2       0 6       11 65,01
13 Zagar Matej   3     3         2         1         1 10 2   2 2 65,15
16 Rymel Adrian   1       1     0             0     u/w   2       16 64,16
19 Andersen Hans   2         2         3 2         3     12   3 3 1 65,26
6 Pedersen Bjarne   0           1     su/w     1     cz       2       17 65,82
14 Protasiewicz Piotr     1   0           1         3   0     5       12 65,76
15 Iversen Niels Kristian     3     2           u4     2   1       8 0     8 66,20
11 Hampel Jarosław     0       3   2         0           2 7   2 0 4 65,60
20 Sullivan Ryan     2         3   u/3     cz           1   9   1  7 66,34
8 Jonsson Andreas       0 2             1   2         2   7       9 65,74
2 Crump Jason       3   3         u/2   3             3 14 1     5 66,51
12 Richardson Lee       2     u4/w     dst           1 -       3       15 66,28
5 Hancock Greg       t       0 3           dst     1     4       13 67,30
17 Tomicek Lubos       1                 1       2       4       14 66,32
18 Simota Zdenek           u4/w                     0       0      18 66,80

Sędzia

Marek Wojaczek

66,30

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
66,31
65,49
66,86
66,61

09 września 2006 - Daugavpilis (GP Łotwy)


   
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17p 18 19 20 21 22 23
6 Pedersen Bjarne 2      2       1       0       u/2       7      10 73,00
14 Protasiewicz Piotr 1         0       1       1       1     4       14 73,00
5 Hancock Greg 3           1       2       3       3   12   3 3 1 73,00
15 Iversen Niels Kristian 0             1       1       1       1 4       15 73,40
4 Pedersen Nicki   3     3         2         2         3 13   2 u/1 3 72,00
2 Crump Jason   2       3     3             2     1   11 0     5 72,00
13 Zagar Matej   1         3         3 2         2     11   1  6 72,00
8 Jonsson Andreas   0           3     1     2     u/3       9 2   su/w 4 72,00
3 Adams Leigh     1   1           0         3   3     8   0   8 73,00
16 Poudżuks Kjastas     u/d3     1           2     1   0       4       13 72,00
9 Nicholls Scott     2       2   0         3           2 9 1    7 72,00
10 Lindbaeck Antonio     3         2   3     3           2   13 3   2 2 72,00
12 Richardson Lee       0 d2             d3   -         -   0       16 71,00
11 Hampel Jarosław       1   2         3   1             d3 7       9 72,00
19 Andersen Hans       3     0     d2           0 1       4       11 72,00
7 Gollob Tomasz       2       0 2           0     0     4       12 72,00
17 Laguta Grigorij                           0             0       17 72,00
18 Korolew Andriej                                     0   0      18 72,00

Sędzia

Wojciech Grodzki

71,00

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
71,00
71,00
71,00
72,00

23 września 2006 - Bydgoszcz (GP Polski)


  
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Crump Jason 3      0       1       0       3       7   1   8 64,52
9 Nicholls Scott 2         1       2       1       1     7       10 64,88
3 Adams Leigh 1           0       0       2       3   6       12 93,94
15 Iversen Niels Kristian 0             1       0       1       1 3       15 64,57
13 Zagar Matej   3     1         1         1         2 8 1     7 64,81
14 Protasiewicz Piotr   1       0     2             0     1   4       13 64,75
8 Jonsson Andreas   2         3         2 3         2     12   0   5 64,68
12 Richardson Lee   0           0     2     0     0       2       16 64,72
7 Gollob Tomasz     2   2           1         3   3     11 2   1 3 65,41
19 Andersen Hans     1     2           1     3   2       9 0     6 64,99
11 Hampel Jarosław     0       1   2         3           0 6       11 64,72
16 Jaguś Wiesław     3         2   3     1           0   9   3 0 4 64,97
5 Hancock Greg       1 3             3   3         2   12   2 2 2 64,81
4 Pedersen Nicki       3   3         3   2             3 14 3  3 1 65,12
6 Pedersen Bjarne       2     2     d3           2 1       7       9 65,25
10 Lindbaeck Antonio       0       3 d4           0     0     3       14 64,87
17 Kołodziej Janusz                                         -       - 65,12
18 Ząbik Karol                                         -      - 65,47

Sędzia

Anthony Steele

65,38

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2     F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
65,07
64,75
64,71
64,72

Klasyfikacja końcowa GP 2006
Miejsce Zawodnik Kraj Słowenia
Polska
Szwecja
Anglia
Dania
Włochy
Szwecja
Czechy
Łotwa
Polska
Razem
1 Jason Crump Australia 20 25 25 25 20 25 16 14 11 7 188
2 Greg Hancock USA 5 20 20 16 13 9 12 4 25 20 144
3 Nicki Pedersen Dania 15 14 16 4 6 9 11 6 19 25 134
4 Andreas Jonsson Szwecja 8 5 10 20 7 9 25 7 16 12 119
5 Leigh Adams Australia 10 7 11 6 12 16 18 12 9 6 106
6 Hans N Andersen Dania - - - - 25 (DK) 18 (RZ) 20 (DK) 25 (RZ) 4 (RZ) 9 (RZ) 101
7 Matej Zagar Słowenia 9 18 4 9 4 10 4 20 11 8 97
8 Tomasz Gollob Polska 18 9 18 7 3 7 4 6 4 18 94
9 Jarosław Hampel Polska 4 16 8 18 2 4 10 16 7 6 91
10 Antonio Lindbaeck Szwecja 9 2 6 8 16 4 3 18 20 3 89
11 Scott Nicholls Anglia 9 9 5 8 8 20 8 - (K) - 9 7 83
12 Bjarne Pedersen Dania 5 6 7 12 18 10 8 2 7 7 82
13 Niels Kristian Iversen Dania 2 6 4 5 8 5 6 8 4 3 51
14 Lee Richardson Anglia 8 4 0 5 9 4 4 3 0 2 39
15 Tony Rickardsson Szwecja 16 6 4 10 5 - zakończył karierę 41
16 Piotr Protasiewicz Polska 1 3 3 3 1 3 4 5 4 4 31
17 Jaguś Wiesław Polska - - - - - - - - - 16 (DK) 16
18 Sullivan Ryan Australia - - - - - - 1 (RZ) 9 (RZ) - - 10
19 Fredrik Lindgren Szwecja - - 7 (DK) - - - - - - - 7
20 Krzysztof Kasprzak Polska - 6 (DK) - - - - - - - - 6
21 Tomicek Lubos Czechy - - - - - - - 4 (RT) - - 4
22 Podzuks Kjastas Łotwa - - - - - - - - 4 (DK) - 4
23 Matej Ferjan Słowenia 3 (DK) - - - - - - - - - 3
24 Simon Stead Anglia - - - 3 (DK) - - - - - - 3
25 Rymel Adrian Czechy - - - - - - - 2 (DK) - - 2
26 Charlie Gjedde Dania - - - - 1 (RT) - - - - - 1
27 Kenneth Bjerre Dania - - - - 1 (RT) - - - - - 1
28 Janusz Kołodziej Polska - 0 (RT) - - - - - - - - 0
29 Jonas Davidsson Szwecja - - 0 (RT) - - - - - - - 0
30 Carpanese Mattia Włochy - - - - - 0 (DK) - - - - 0
31 Tessari Daniele Włochy - - - - - 0 (RT) - - - - 0
32 Simota Zdenek Czechy - - - - - - - 0 (RT) - - 0
33 Laguta Grigorij Łotwa - - - - - - - - 0 (RT) - 0
34 Korolew Andriej Łotwa - - - - - - - - 0 (RT) - 0
35 Kołodziej Janusz Polska - - - - - - - - - - (RT) -
36 Ząbik Karol Polska - - - - - - - - - - (RT) -

(DK) - zawodnik startujący z "dziką" kartą
(RZ) - zawodnik zastępujący zawodnika, który zrezygnował ze startu w danym turnieju lub uległ kontuzji
(RT) - rezerwa toru
(K) - zawodnik kontuzjowany

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt