indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 200530 kwietnia 2005 - Wrocław (GP Europy)
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13 Ryan Sullivan 2       1       1       1       2       7       9  
4 Leigh Adams 1         3       2       2       1     9 2   2 2  
6 Tomasz Gollob 0           0       3       1       2   6       11  
8 Jarosław  Hampel 3             3       2       0       2 10 1     5  
12 Scott Nicholls   2     0         0         3         1 6       10  
10 Bjarne Pedersen   1       0     2             1     0   4       14  
16 Krzysztof Kasprzak   0         1         1 0         2     4       15  
5 Nicki Pedersen   3           2     2     3     0       10   1   6  
1 Jason Crump     3   3           0         2   3     11   3 1 3  
15 Tomasz Chrzanowski     1     2           0     0   1       4       13  
3 Greg Hancock     2       2   3         1           3 11   0   7  
7 Andreas Jonsson     0         1   1     3           3   8 0     8  
14 Antonio Lindbaeck       2 2             3   0         1   8   2 0 4  
11 Lee Richardson       1   1         1   2             0 5       12  
9 Hans Andersen       0       0 0           2     0     2       16  
2 Tony Rickardsson       3     3     3           3 3       15 3   3 1  
17 Janusz Kołodziej                                         -       -  
18 Adrian Miedziński                                         -       -  

Sędzia

Anthony Steele

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

14 maja 2005 - Eskilstuna
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 Rune Holta 1       1       0       2       2       6       12  
4 Leigh Adams 3         2       3       2       3     13   0   7  
11 Lee Richardson 0           1       1       d       1   3       14  
1 Jason Crump 2             3       3       0       2 10   2 3 1  
5 Nicki Pedersen   3     2         2         3         3 13   3 u/w 4  
2 Tony Rickardsson   0       3     3             3     2   11 3   2 2  
6 Tomasz Gollob   1         0         1 3         1     6       10  
14 Antonio Lindbaeck   2           1     2     0     3       8 1     6  
7 Andreas Jonsson     0   0           t         1   0     1       16  
15 Tomasz Chrzanowski     3     0           0     1   0       4       13  
9 Hans Andersen     2       3   2         1           u/w 8   1   5  
13 Ryan Sullivan     1         0   1     1           0   3       15  
10 Bjarne Pedersen       2 3             2   3         3   13 2   1 3  
3 Greg Hancock       1   1         3   0             1 6       11  
12 Scott Nicholls       t       2 1           2     2     7       9  
19 Kenneth Bjerre       3     2     0           2 1       8 0     8  
17 Mikael Max       0                                 0       17  
18 Peter Nahlin                     d                   0       18  

Sędzia

Marek Wojaczek

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

28 maja 2005 - Krsko
 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 Hans Andersen 2       1       2       2       2       9   1   6  
19 Kenneth Bjerre 3         1       0       0       0     4       11  
12 Scott Nicholls 1           0       3       3       1   8       9  
10 Bjarne Pedersen 0             1       0       1       1 3       15  
11 Lee Richardson   0     2         1         0         d 3       14  
16 Matej Zagar   2       2     3             2     0   9 3   1 3  
1 Jason Crump   3         2         3 1         3     12   3 0 4  
6 Tomasz Gollob   1           2     2     2     3       10   0   8  
15 Tomasz Chrzanowski     0   0           1         0   1     2       16  
3 Greg Hancock     1     3           1     2   1       8       10  
4 Leigh Adams     3       1   1         1           3 9 1     5  
2 Tony Rickardsson     2         3   3     3           2   13   2 3 1  
13 Ryan Sullivan       2 3             2   3         3   13 0     7  
14 Antonio Lindbaeck       1   t         u/w   0             2 3       12  
7 Andreas Jonsson       0       0 0           1     2     3       13  
5 Nicki Pedersen       3     3     2           3 0       11 2   2 2  
17 Izak Santej           0                             0       17  
18 Denis Stojs                                         -       18  

Sędzia

Wojciech Grodzki

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

11 czerwca 2005 - Cardiff

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 Jarosław  Hampel 3       1       3       3       2       12   3 2 2  
1 Jason Crump 2         u/w       u/w       2       u/w     4       15  
10 Bjarne Pedersen 1           2       3       2       0   8 3   1 3  
15 Tomasz Chrzanowski 0             2       0       2       3 7       9  
12 Scott Nicholls   3     0         1         3         2 9   u/w   5  
9 Hans Andersen   2       3     1             3     1   10 2   0 4  
14 Antonio Lindbaeck   t         3         1 1         3     8 1     6  
13 Ryan Sullivan   1           0     0     -     -       1       16  
5 Nicki Pedersen     1   3           1         u/w   1     6       12  
6 Tomasz Gollob     2     1           2     d   3       8   d   8  
16 David Norris     u/w       1   0         3           0 4       14  
2 Tony Rickardsson     3         3   2     2           2   12   2 3 1  
7 Andreas Jonsson       3 2             3   1         3   12 0     7  
11 Lee Richardson       0   2         2   0             1 5       13  
4 Leigh Adams       1       1 2           1     2     7       10  
3 Greg Hancock       2     t     3           1 0       6       11  
18 Edward Kennett             0                   1       1       17  
17 Simon Stead   0                       0             0       18  

Sędzia

Marek Wojaczek

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

25 czerwca 2005 - Kopenhaga

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
13 Ryan Sullivan 0       2       1       1       1       5       13  
11 Lee Richardson 3         0       1       2       0     6       11  
4 Leigh Adams 2           0       3       0       2   7       9  
10 Bjarne Pedersen 1             0       1       1       0 3       15  
14 Antonio Lindbaeck   1     3         2         2         2 10   3 1 3  
2 Tony Rickardsson   3       2     w             3     3   11   2 3 1  
16 Niels Kristian Iversen   2         1         u 2         2     7       10  
12 Scott Nicholls   0           2     2     0     u       4       14  
9 Hans Andersen     2   1           0         2   3     8 u     8  
1 Jason Crump     3     1           3     3   2       12   0   7  
3 Greg Hancock     0       3   3         3           3 12 2   2 2  
15 Tomasz Chrzanowski     1         1   0     0           0   2       16  
6 Tomasz Gollob       2 0             2   1         1   6       12  
7 Andreas Jonsson       u/w   3         1   3             1 8 1     5  
8 Jarosław  Hampel       1       3 2           1     1     8   1   6  
5 Nicki Pedersen       3     2     3           0 3       11 3   0 4  
17 Charlie Gjedde                                         -       17  
18 Mads Korneliusen                                         -       18  

Sędzia

Wojciech Grodzki

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

09 lipca 2005 - Praga

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Tony Rickardsson 3       2       3       1       3       12   2 3 1  
4 Leigh Adams 1         2       0       3       2     8       9  
16 Ales Dryml 0           1       u/w       1       1   3       15  
14 Antonio Lindbaeck 2             0       1       3       u/w 6       12  
1 Jason Crump   2     0         1         2         3 8   3 0 4  
9 Hans Andersen   1       0     2             0     0   3       14  
6 Tomasz Gollob   3         0         3 2         1     9   1   6  
11 Lee Richardson   d           2     1     1     0       4       13  
8 Jarosław  Hampel     0   3           2         1   3     9 3   1 3  
3 Greg Hancock     1     1           0     3   2       7       11  
10 Bjarne Pedersen     3       3   1         0           2 9 2   2 2  
12 Scott Nicholls     2         3   3     3           3   14 1     5  
5 Nicki Pedersen       3 1             2   2         2   10   0   7  
13 Ryan Sullivan       2   3         3   0             1 9 0     8  
15 Tomasz Chrzanowski       0       1 0           0     0     1       16  
7 Andreas Jonsson       1     2     2           2 1       8       10  
17 Bohumil Brhel                                         -       -  
18 Lukas Dryml                                         -       -  

Sędzia

Anthony Steele

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

13 sierpnia 2005 - Malilla

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11 Lee Richardson 3       0       0       0       0       3       15  
6 Tomasz Gollob 2         2       2       u/2       u/1     9 1     6  
9 Hans Andersen 1           0       1       1       2   5       13  
15 Tomasz Chrzanowski 0             0       0       1       0 1       16  
3 Greg Hancock   2     2         1         0         3 8   0   8  
12 Scott Nicholls   1       3     2             3     1   10   1   5  
1 Jason Crump   3         3         3 2         2     13   3 3 1  
4 Leigh Adams   0           1     3     3     2       9 2   0 4  
8 Jarosław Hampel     0   3           0         2   0     5       11  
14 Antonio Lindbaeck     2     1           1     2   1       7       10  
5 Nicki Pedersen     3       2   3         su/w           2 10 0     7  
7 Andreas Jonsson     1         3   3     3           3   13 3   2 2  
16 Jonas Davidsson       0 1             2   1         0   4       14  
13 Ryan Sullivan       1   0         2   1             1 5       12  
10 Bjarne Pedersen       3     1     0           d/u 3       7       9  
2 Tony Rickardsson       2       2 1           3     3     11   2 1 3  
17 Peter Ljung                                         -       -  
18 Fredrik Lindgren                                         -       -  

Sędzia

Marek Wojaczek

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

27 sierpnia 2005 - Bydgoszcz

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09pp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jason Crump 3       2       2       0       2       9 2   1 3  
13 Ryan Sullivan 1         0       1       0       0     2       14  
14 Antonio Lindbeck 0           0       0       0       0   0       16  
10 Bjarne Pedersen 2             1       1       2       1 7       11  
11 Lee Richardson   0     0         3         2         3 8   3 2 2  
5 Nicki Pedersen   1       2     0             3     3   9 1     6  
16 Piotr Protasiewicz   2         2         2 2         3     11 0     8  
4 Leigh Adams   3           d     3     2     3       11   0   7  
5 Jarosław Hampel     1   1           1         1   2     6       12  
2 Tony Rickardsson     3     1           0     3   1       8       9  
9 Hans Andersen     0       3   u/u/1         1           0 5       13  
7 Andreas Jonsson     2         3   2     1           2   10   1   5  
3 Greg Hancock       2 3             3   3         1   12   2 0 4  
6 Tomasz Gollob       3   3         2   3             2 13 3   3 1  
15 Tomasz Chrzanowski       0     1     0           0 0       1       15  
12 Scott Nicholls       1       2 3           1     1     8       10  
17 Krzysztof Kasprzak                                         -       -  
18 Karol Ząbik                                         -       -  

Sędzia

Anthony Steele

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

10 września 2005 - Lonigo

 
Nr GP
Poz. Start
Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Andreas Jonsson 1       u/3       2       2       2       10   u/w   8  
6 Tomasz Gollob 0         0       1       1       2     4       15  
19 Stefan Andersson 3           1       0       0       1   5       12  
5 Nicki Pedersen 2             3       0       0       w 5       11  
11 Lee Richardson   0     1         2         1         2 6       10  
10 Bjarne Pedersen   1       2     3             2     2   10 0     7  
9 Hans Andersen   2         2         2 1         1     8 1     5  
15 Tomasz Chrzanowski   3           2     1     0     0       6       9  
4 Leigh Adams     1   2           2         3   3     11   2 0 4  
3 Greg Hancock     3     1           1     2   1       8 2   1 3  
16 Matej Zagar     2       u/w   0         2           1 5       14  
20 Roman Povazhny     0         1   0     0           3   1       16  
12 Scott Nicholls       d su/u/w             3   3         d   6   1   6  
2 Tony Rickardsson       3   3         3   3             3 15 3   3 1  
1 Jason Crump       2     3     3           1 3       12   3 2 2  
14 Antonio Lindbeck       1       d1 1           3     t     5       13  
17 Simeone Terenzani                                   0     0       17  
18 Daniele Tessari                                                 -  

Sędzia

Wojciech Grodzki

 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

 
Klasyfikacja końcowa GP 2005
Miejsce Zawodnik Kraj Polska
Szwecja
Słowenia
Anglia
Dania
Czechy
Szwecja
Polska
Włochy
Razem
1 Tony Rickardsson Szwecja 25 20 25 25 25 25 18 8 25 196
2 Jason Crump Australia 18 25 16 4 12 16 13 18 20 154
3 Leigh Adams Australia 20 13 9 7 7 8 16 11 16 107
4 Nicki Pedersen Dania 10 16 20 6 16 10 10 9 5 102
5 Greg Hancock USA 11 6 8 6 20 7 8 16 18 100
6 Bjarne Pedersen Dania 4 18 3 18 3 20 7 7 10 90
7 Tomasz Gollob Polska 6 6 10 8 6 9 9 25 4 83
8 Andreas Jonsson Szwecja 8 1 3 12 8 8 20 10 10 80
9 Scott Nicholls Anglia 6 7 8 9 4 14 10 8 6 72
10 Antonio Lindbaeck Szwecja 16 8 3 8 18 6 7 0 5 71
11 Jarosław Hampel Polska 10 - - 20 8 18 5 6 - 67
12 Hans Andersen Dania 2 8 9 16 8 3 5 5 8 64
13 Lee Richardson Anglia 5 3 3 5 6 4 3 20 6 55
14 Ryan Sullivan Australia 7 3 13 1 5 9 5 2 - 45
15 Tomasz Chrzanowski Polska 4 4 2 7 2 1 1 1 6 28
16 Matej Zagar* Słowenia - - 18 - - - - - - 18
17 Kenneth Bjerre Dania - 8 4 - - - - - - 12
18 Piotr Protasiewicz* Polska - - - - - - - 11 - 11
19 Niels Kristian Iversen* Dania - - - - 7 - - - - 7
20 Rune Holta* Norwegia - 6 - - - - - - - 6
21 Stefan Andersson Szwecja - - - - - - - - 5 5
22 Krzysztof Kasprzak* Polska 4 - - - - - - - - 4
23 David Norris* Anglia - - - 4 - - - - - 4
24 Jonas Davidsson* Szwecja - - - - - - 4 - - 4
25 Roman Povazhny* Rosja - - - - - - - - 4 4
26 Ales Dryml* Czechy - - - - - 2 - - - 2
27 Edward Kennett* Anglia - - - 1 - - - - - 1
28 Mikael Max* Szwecja - 0 - - - - - - - 0
29 Peter Nahlin* Szwecja - 0 - - - - - - - 0
30 Izak Santej* Słowenia - - 0 - - - - - - 0
31 Simon Stead* Anglia - - - 0 - - - - - 0
32 Simeonme Terenzani* Włochy - - - - - - - - 0 0

* - zawodnik startujący z "dziką" kartą

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt