indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 1996

18 maja 1996 - Wrocław

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Mark Loram 2       0       0       0       3       5   0     12  
2 Peter Karlsson 1         1       0       3       2     7   1     11  
3 Hans Nielsen 3           1       3       2       2   11       1 3  
4 Henrik Gustafsson u/w             3       d       3       3 9     3   5  
5 Chris Louis   1     1         1         1         2 6   2     10  
6 Tommy Knudsen   3       3     3             1     1   11       3 1  
7 Gary Havelock   0         3         3 2         1     9     2   6  
8 Sam Ermolenko   2           1     0     2     2       7   3     9  
9 Billy Hamill     2   3           1         2   3     11       0 4  
10 Leigh Adams     1     0           1     3   0       5 1       15  
11 Joe Screen     0       2   2         u/w           0 4 2       14  
12 Tomasz Gollob     3         0   3     1           3   10     0   8  
13 Greg Hancock       3 2             2   1         0   8     1   7  
14 Tony Rickardsson       2   2         2   3             1 10       2 2  
15 Jason Crump       d     0     2           0 1       3 0       16  
16 Marvyn Cox       1       2 1           d     0     4 3       13  
17 Craig Boyce                                         -         -  
18 Andy Smith                                         -         -  

Sędzia

Graham Brodie

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

01 czerwca 1996 - Lonigo

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Hans Nielsen 2       2       3       1       3       11       3 1  
2 Sam Ermolenko 0         0       0       0       1     1 0       16  
3 Craig Boyce 3           1       1       1       3   9     1   7  
4 Gary Havelock 1             2       3       2       1 9     3   5  
5 Tommy Knudsen   3     1         3         3         3 13       u 4  
6 Joe Screen   1       1     2             1     1   6   1     11  
7 Marvyn Cox   0         3         1 2         0     6   2     10  
8 Greg Hancock   2           3     2     3     u       10     2   6  
9 Billy Hamill     1   3           3         3   3     13       2 2  
10 Chris Louis     2     2           2     0   1       7   3     9  
11 Henrik Gustafsson     0       d   1         2           0 3 3       13  
12 Stefano Alfonso     3         1   2     0           0   6   0     12  
13 Mark Loram       1 u/w             0   1         2   4 1       15  
14 Tony Rickardsson       3   3         0   3             2 11       1 3  
15 Andy Smith       2     2     1           0 2       7     0   8  
16 Peter Karlsson       0       d 0           2     2     4 2       14  
17 Leigh Adams                                         -         -  
18 Jason Crump                                         -         -  

Sędzia

Graham Brodie

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

06 lipca 1996 - Pocking

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Leigh Adams 3       1       2       0       0       6   2     10  
2 Billy Hamill 2         1       1       1       1     6   3     9  
3 Sam Ermolenko 1           0       2       u/w       d   3 3       13  
4 Marvyn Cox 0             0       0       1       d 1 0       15  
5 Joe Screen   1     0         0         2         3 6     0   8  
6 Jason Crump   0       2     3             d     1   6   1     11  
7 Chris Louis   2         1         2 2         3     10     3   5  
8 Tony Rickardsson   3           3     3     2     3       14       0 4  
9 Greg Hancock     3   3           0         2   2     10     2   6  
10 Mark Loram     1     0           1     3   1       6   0     12  
11 Andy Smith     0       2   0         0           1 3 2       14  
12 Peter Karlsson     2         2   2     3           3   12       2 2  
13 Henrik Gustafsson       2 2             3   3         2   12       1 3  
14 Gerd Riss       0   3         1   1             2 7     1   7  
15 Hans Nielsen       3     3     3           3 2       14       3 1  
16 Craig Boyce       1       1 1           u/w     0     3 1       15  
17 Tomasz Gollob                                         -         -  
18                                           -         -  

Sędzia

Roy Otto

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

10 sierpnia 1996 - Linkoeping

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Greg Hancock 3       2       3       3       0       11       u/w 4  
2 Leigh Adams 2         2       3       3       1     11     0   8  
3 Jason Crump 1           3       1       0       0   5   u/w     12  
4 Chris Louis 0             2       u/w       d       3 5   2     10  
5 Joe Screen   1     0         0         1         2 4 2       14  
6 Tomasz Gollob   3       3     1             1     3   11       1 3  
7 Craig Boyce   0         0         2 2         0     4 3       13  
8 Mark Loram   2           0     2     1     2       7     1   7  
9 Henrik Gustafsson     3   3           3         2   2     13       2 2  
10 Sam Ermolenko     2     1           u/w     3   3       9     2   6  
11 Andy Smith     u/w       1   0         2           0 3 1       15  
12 Peter Karlsson     1         1   1     1           1   5   1     11  
13 Hans Nielsen       1 1             3   0         2   7   3     9  
14 Marvyn Cox       0   0         0   0             1 1 0       16  
15 Tony Rickardsson       3     2     2           3 1       11     3   5  
16 Billy Hamill       2       3 2           2     3     12       3 1  
17 Jan Staechmann                                         -         -  
18 Mikael Karlsson                                         -         -  

Sędzia

Graham Brodie

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

31 sierpnia 1996 - Londyn

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Tony Rickardsson 2       2       1       0       2       7   1     11  
2 Billy Hamill 3         1       2       2       2     10       1 3  
3 Chris Louis 0           3       0       2       0   5   0     12  
4 Joe Screen 1             3       2       0       2 8   2     10  
5 Peter Karlsson   3     3         0         3         t 9     2   6  
6 Greg Hancock   1       3     3             1     3   11       0 4  
7 Sam Ermolenko   2         1         1 3         1     8   3     9  
8 Craig Boyce   0           0     1     3     u/w       4 3       13  
9 Hans Nielsen     3   1           3         2   3     12       2 2  
10 Leigh Adams     1     0           0     0   1       2 2       14  
11 Andy Smith     0       2   2         0           1 5 1       15  
12 Mark Loram     2         2   1     2           2   9     1   7  
13 Henrik Gustafsson       3 d             3   1         1   8     0   8  
14 Jason Crump       2   2         2   1             3 10       3 1  
15 Tomasz Gollob       0     0     3           3 3       9     3   5  
16 Tommy Knudsen       1       1 0           1     0     3 u/w       16  
17 Marvyn Cox                                         -         -  
18 Jan Staechmann                                         -         -  

Sędzia

Joergen L. Jensen

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

21 września 1996 - Vojens

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Craig Boyce 2       2       0       1       2       7   2     10  
2 Leigh Adams 0         0       0       2       2     4 3       13  
3 Peter Karlsson 1           3       2       1       2   9     1   7  
4 Billy Hamill 3             3       3       3       1 13       3 1  
5 Mark Loram   2     1         2         3         3 11       2 2  
6 Tony Rickardsson   3       3     2             1     0   9     0   8  
7 Chris Louis   1         0         0 3         0     4   3     9  
8 Marvyn Cox   0           0     1     0     0       1 0       16  
9 Hans Nielsen     1   3           3         0   3     10     3   5  
10 Jason Crump     0     1           2     2   1       6   0     12  
11 Sam Ermolenko     2       2   3         3           2 12       0 4  
12 Greg Hancock     3         1   3     2           3   12       1 3  
13 Tommy Knudsen       0 0             1   1         1   3 1       15  
14 Piotr Protasiewicz       2   2         u/w   u             0 4 2       14  
15 Henrik Gustafsson       3     1     1           2 3       10     2   6  
16 Joe Screen       1       2 1           0     1     5   1     11  
17 Andy Smith                                         -         -  
18 Tomasz Gollob                                         -         -  

Sędzia

Graham Brodie

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 


Klasyfikacja końcowa GP 1996

Miejsce

Zawodnik

Kraj

Razem

1

HAMILL Billy

USA

16

20

9

25

18

25

113

2

NIELSEN Hans

Dania

18

25

25

9

20

14

111

3

HANCOCK Greg

USA

12

13

13

16

16

18

88

4

RICKARDSSON Tony

Szwecja

20

18

16

14

7

11

86

5

GUSTAFSSON Henrik

Szwecja

14

4

18

20

11

13

80

6

KARLSSON Peter

Szwecja

7

3

20

7

13

12

62

7

LORAM Mark

Anglia

6

2

6

12

12

20

58

8

LOUIS Chris

Anglia

8

9

14

8

6

9

54

9

ERMOLENKO Sam

USA

9

1

4

13

9

16

52

10

CRUMP Jason

Australia

1

0

7

6

25

6

45

11

KNUDSEN Tommy

Dania

25

16

ns

ns

1

2

44

12

GOLLOB Tomasz

Polska

11

-

0

18

14

0

43

13

SCREEN Joe

Anglia

3

7

11

2

8

7

38

14

BOYCE Craig

Australia

0

12

2

4

4

8

30

15

ADAMS Leigh

Australia

2

0

8

11

3

4

28

16

HAVELOCK Gary

Anglia

13

14

ns

ns

ns

ns

27

17

SMITH Andy

Anglia

0

11

3

3

2

0

19

18

COX Marvyn

Anglia

4

8

1

1

0

1

15

19

RISS Gerd*

Niemcy

-

-

12

-

-

-

12

20

ALFONSO Stefano*

Włochy

-

6

-

-

-

-

6

21

PROTASIEWICZ Piotr*

Polska

-

-

-

-

-

3

3

22

STAECHMANN Jan*

Dania

-

-

-

0

0

-

0

23

KARLSSON Mikael*

Szwecja

-

-

-

0

-

-

0

* zawodnik startujący z dziką kartą

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt