indywidualne mistrzostwa świata - grand prix 1995

20 maja 1995 - Wrocław

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Tomasz Gollob 2       2       2       2       3       11       3 1  
2 Gary Havelock 0         3       1       2       2     8     1   7  
3 Chris Louis 3           1       3       3       2   12       1 3  
4 Tony Rickardsson 1             2       3       3       u/w 9     3   5  
5 Sam Ermolenko   3     3         0         2         2 10     2   6  
6 Tommy Knudsen   1       u/w     -             -     -   1         17  
7 Jan Staechmann   0         0         2 0         0     2 3       13  
8 Henrik Gustafsson   2           1     2     1     2       8     0   8  
9 Andy Smith     1   1           0         2   1     5 2       14  
10 Mikael Karlsson     0     1           0     0   1       2 0       16  
11 Hans Nielsen     2       3   3         3           3 14       2 2  
12 Mark Loram     3         3   2     3           0   11       0 4  
14 Marvyn Cox       0   2         1   1             1 5   0     12  
13 Craig Boyce       3 0             1   0         1   5   3     9  
15 Greg Hancock       2     2     3           0 0       7   1     11  
16 Dariusz Śledź       1       0 cz           1     3     5   2     10  
17R Billy Hamill                 1                   3   4 1       15  
18R Peter Karlsson                               1         1         18  

Sędzia

Hannie van den Boomen

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

17 czerwca 1995 - Winer Neustadt

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Billy Hamill 3       1       1       2       3       10       3 1  
2 Mikael Karlsson 1         1       0       0       2     4 0       16  
3 Gary Havelock 0           2       3       0       0   5 3       13  
4 Mark Loram 2             2       1       2       2 9       0 4  
5 Tomasz Gollob   3     0         2         1         0 6     0   8  
6 Chris Louis   1       2     d             1     2   6   2     10  
7 Marvyn Cox   0         1         2 3         3     9     2   6  
8 Craig Boyce   2           1     0     1     2       6   0     12  
9 Sam Ermolenko     0   2           2         0   1     5   3     9  
10 Jan Staechmann     2     d           0     2   d       4 1       15  
11 Tony Rickardsson     3       3   3         3           3 15       2 2  
12 Henrik Gustafsson     1         3   3     1           1   9     3   5  
13 Hans Nielsen       3 3             3   2         3   14       1 3  
14 Greg Hancock       2   3         1   0             1 7     1   7  
15 Andy Smith       1     0     1           3 1       6   1     11  
16 Franz Leitner       0       0 2           3     0     5 2       14  
17 Tommy Knudsen                                         -         -  
18 Peter Karlsson                                         -         -  

Sędzia

Hannie van den Boomen

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

8 lipca 1995 - Abensberg

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Billy Hamill 3       1       3       2       2       11       1 3  
2 Tony Rickardsson 2         d       3       3       u/w     8     d   8  
3 Craig Boyce 1           2       0       0       0   3 3       13  
4 Gary Havelock 0             d       0       1       2 3 1       15  
5 Tomasz Gollob   2     0         0         1         0 3 2       14  
6 Greg Hancock   0       2     2             0     1   5   1     11  
8 Andy Smith   1           1     2     2     3       9     2   6  
7 Hans Nielsen   3         3         3 3         3     15       2 2  
9 Tommy Knudsen     3   3           3         3   u     12       3 1  
10 Sam Ermolenko     1     1           2     2   1       7   2     10  
11 Jan Staechmann     0       0   d         0           1 1 0       16  
12 Henrik Gustafsson     2         2   2     1           3   10     3   5  
13 Marvyn Cox       1 2             1   1         2   7   3     9  
14 Chris Louis       0   3         1   0             3 7     1   7  
15 Mark Loram       2     1     1           2 0       6   0     12  
16 Gerd Riss       3       3 1           3     2     12       0 4  
17 Mikael Karlsson                                         -         -  
18 Peter Karlsson                                         -         -  

Sędzia

Roy Otto

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

12 sierpnia 1995 - Linkoeping

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Mikael Karlsson 1       0       1       0       0       2 1       15  
2 Tony Rickardsson 3         3       3       3       1     13       2 2  
3 Marvyn Cox 0           1       1       0       d   2 3       13  
4 Craig Boyce 2             2       2       3       0 9     2   6  
5 Billy Hamill   u/w     1         2         3         1 7   3     9  
6 Sam Ermolenko   2       0     d             2     3   7     0   8  
9 Mark Loram     0   3           3         u/w   0     6   2     10  
7 Greg Hancock   3         2         3 1         2     11       1 3  
8 Gary Havelock   1           0     0     1     1       3 2       14  
10 Henrik Gustafsson     1     1           0     2   2       6   0     12  
11 Tommy Knudsen     3       3   3         0           3 12       3 1  
12 Hans Nielsen     2         3   1     3           2   11       0 4  
13 Andy Smith       0 2             1   2         1   6 0       16  
14 Peter Karlsson       2   2         2   2             2 10     1   7  
15 Tomasz Gollob       3     0     0           0 3       6   1     11  
16 Chris Louis       1       1 2           1     3     8     3   5  
17 Josh Larsen                                         -         -  
18 Jan Staechmann                                         -         -  

Sędzia

Hannie van den Boomen

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

9 września 1995 - Vojens

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Marvyn Cox 2       0       1       1       2       6   0     12  
2 Sam Ermolenko 3         2       3       3       3     14       2 2  
3 Chris Louis 0           1       3       3       2   9     3   5  
4 Mark Loram 1             3       2       1       0 7   3     9  
5 Billy Hamill   2     2         2         1         3 10     1   7  
6 Tomasz Gollob   1       3     2             2     3   11       u/w 4  
7 Henrik Gustafsson   3         0         0 2         0     5 3       13  
8 Andy Smith   0           1     0     0     1       2 u       16  
9 Tommy Knudsen     3   3           2         0   2     10     0   8  
10 Hans Nielsen     1     1           3     2   3       10       3 1  
11 Tony Rickardsson     2       2   3         1           2 10       1 3  
12 Josh Larsen     0         0   0     0           0   0 2       14  
13 Lars Gunnestad       1 1             1   2         1   6   1     11  
14 Craig Boyce       3   0         1   3             1 8   2     10  
15 Greg Hancock       2     3     1           3 d       9     2   6  
16 Jan Staechmann       cz       2 0           0     1     3 1       15  
17 Gary Havelock                                         -         -  
18 Mikael Karlsson                                         -         -  

Sędzia

Jeno Korknai

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 

30 września 1995 - Hackney - Londyn

 
Nr Zawodnik Turniej główny P
K
T
finały M
C
E
C
Z
A
S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C B A
1 Marvyn Cox 1       0       0       2       1       4 2       14  
2 Jason Crump 3         3       3       2       0     11     0   8  
3 Sam Ermolenko 2           3       2       3       2   12       2 2  
4 Chris Louis d             0       2       1       0 3 3       13  
5 Tommy Knudsen   2     1         2         1         1 7   3     9  
6 Henrik Gustafsson   3       2     1             3     3   12       0 4  
7 Tomasz Gollob   0         2         3 1         1     7   1     11  
8 Mikael Karlsson   1           1     0     0     2       4 1       15  
9 Mark Loram     3   3           1         2   2     11       1 3  
10 Tony Rickardsson     u/w     1           0     0   3       4   0     12  
11 Hans Nielsen     u/w       1   3         3           2 9     2   6  
12 Craig Boyce     2         2   1     0           0   5   2     10  
13 Billy Hamill       2 2             1   1         1   7     3   5  
14 Gary Havelock       1   0         3   3             3 10     1   7  
15 Andy Smith       0     0     0           0 0       0 0       16  
16 Greg Hancock       3       3 2           2     3     13       3 1  
17 Jan Staechmann                                         -         -  
18 Josh Larsen                                         -         -  

Sędzia

Roy Otto

 

T - Taśma    DS - Def Start    U - Upadek    SU - Spowodował U    K  - Kontuzja    D - Defekt     W - Wykluczenie    SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu
CZ - Przekroczenie Czasu 2 min    
 F - Falstart (nierówny start)     2x - dwa koła poza wew. linią toru      "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

Tor
A
Tor
B
Tor
C
Tor
D
 
   
Klasyfikacja końcowa GP 1995
Miejsce Zawodnik Kraj Polska Austria Niemcy Szwecja Dania Anglia Razem

1

H.Nielsen Dania 18 17 18 16 20 14 103
2 T. Rickardsson Szwecja 15 18 12 18 17 8 88
3 S.Ermolenko USA 14 11 10 12 18 18 83
4 G.Hancock  USA 9 13 9 17 14 20 82
5 B.Hamill USA 4 20 17 11 13 15 80
6 M.Loram Anglia 16 16 8 9 11 17 77
7 C.Louis Anglia 17 10 13 15 15 7 77
8 H.Gustafsson Szwecja 12 15 15 8 7 16 73
9 T. Gollob Polska 20 12 6 10 16 9 73
10 T.Knudsen  Dania 2 2 20 20 12 11 67
11 C.Boyce Australia 1 8 7 14 10 10 60
12 M.Cox Anglia 8 14 1 7 8 6 54
13 G.Havelock Anglia 13 7 4 6 2 13 45
14 A.Smith Anglia 6 9 14 3 3 3 38
15 J.Steachmann Dania 7 4 3 1 6 2 23
16 M.Karlsson Szwecja 3 3 2 4 1 4 17
17 P.Karlsson Szwecja 1 1 1 13 - - 16
18 G.Riss* Niemcy - - 16 - - - 16
19 J. Crump* Australia - - - - - 12 12
20 D.Śledź* Polska 10 - - - - - 10
21 L.Gunnestad* Norwegia - - - - 9 - 9
22 J.Larsen*  USA - - - 2 4 1 7
23 F.Leitner* Austria - 6 - - - - 6

* - zawodnik startujący z "dziką" kartą

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt