finał mistrzostw polski par klubowych
06 lipca 1989 - Leszno
 
Lp. Imię i nazwisko
zawodnika
Klub B          I          E          G          I s
u
m
a
C
Z
A
S
Eliminacje - I runda s
u
m
a
El - II runda s
u
m
a
finały
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2;6;7
14
1;5;9
15
3;4;8
16
7;8;9
17
4;5;6
18
1;2;3
1 Ryszard Dołomisiewicz Bydgoszcz 5    1         2 2     15
VII
5    20
VI
  5   26
IV
65,40

65,30

63,90

64,90

65,80

65,70

66,30

64,70

65,50

65,50

65,60

64,70

65,00

65,30

67,00

66,70

65,00

65,00

2 Jacek Woźniak 0     0       4 1     d       1  
19R Krzysztof Ziarnik                                    
3 Mirosław Korbel Rybnik 3       2     -     1   13
IX
  -   18
VIII
4     23
VIII
4 Henryk Bem 1       -     2     -     3   1    
20R Adam Pawliczek         1     3     d     2        
5 Sławomir Dudek Zielona Góra 2        3 0         - 13
VIII
    3 16
IX
3    21
IX
6 Zbigniew Błażejczak 4     1 1   0 - 2
21R Jarosław Szymkowiak                       2     0      
7 Jan Krzystyniak  Rzeszów   su/w   5    4       5   27
II
4     34
II
    3 38
II
8 Janusz Stachyra   5   2     3       3   3         1
22R Krzysztof Nurzyński                                    
9 Janusz Kapustka Tarnów   su/w    5       5     3 17
V
  5   23
V
  4   29
V
10 Janusz Łukasik   u/-     -       -     -   -     -  
23R Sławomir Tronina   3     0       w     1   1     2  
11 Wojciech Żabiałowicz Toruń   4       5   1   4    16
VI
2     19
VII
5     24
VII
12 Stanisław Miedziński   u/-       -   -   -     -     -    
24R Robert Sawina           2   0   0     1     0    
13 Roman Jankowski Leszno     5 4       4       5 34
I
  -   38
I
    5 47
I
14 Zenon Kasprzak     4 3       5       4   4       4
25R Piotr Pawlicki                           d        
15 Piotr Świst Gorzów     2   4  2     -    25
III
   2 31
III
    0 33
III
16 Ryszard Franczyszyn     1   3   -     3         -     -
26R Krzysztof Okupski             5     5         4     2
17 Sławomir Drabik Częstochowa     3     4    3   4   19
IV
   5 25
IV
  d   28
VI
18 Dariusz Rachwalik     0     2     1   -       1   3  
27R Janusz Sikoń                     2              

sędzia: Roman Cheładze

 T- Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie    
SU-
Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B C D E F
Kaski w II rundzie i  finałach
PARA 1,2,3 A D
4,5,6 B E
7,8,9 C F

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt