runda kwalifikacyjna drużynowego pucharu świata
16 lipca 2006 - Rybnik - Polska
 
TEAM
NR
START
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA B      I      E      G      I  

C
Z
A
S

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ANGLIA

C A A D C D D B A D B C C C A A A B A B C B D B D
1 4 7 8 9 11 13 15 18 21 23 25 26 29 30 33 34 35 37 40 42 43 45 46 48
1 Richardsson Lee 1         2         2         3         2         10 3 67,57
2 Stead Simon   3         2         2         1         1       9 67,72
3 Harris Chriss     3         2         1         1         2     9 67,29
4 Nicholls Scott       1         3         3         2         1   10 67,15
5 Loram Mark         1         3         1         3         2 10 67,55
FINLANDIA A B D A D A A A B C C A D B C C C D D C B C B D B 67,63
0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 66,48
1 Hautamaeki Juha 0           0           d4   0       0       1     1 4 66,87
2 Nieminen Kauko   2           1     0           0     0       0   3 67,52
3 Laukkanen Kai     0           0     1       2         J 2       0 5 67,45
4 Teima Tomi       w           0     -       -       -         0 67,80
5 Makela Juha         0 0               0       0       0       0 67,51
POLSKA B C B B B C C D D B A B A A B D D A C D A D A C C 67,28
2 3 5 7 10 11 12 12 14 15 16 19 22 24 26 27 29 31 32 33 36 42 45 47 48 67,14
1 Protasiewicz Piotr 2             0           2     2               1 7 2 67,27
2 Ułamek Sebastian   1             2           2     2     3         10 67,43
3 Jaguś Wiesław     2             1 1               1     -       5 66,96
4 Hampel Jarosław       2   1           3               1     3     10 66,44
5 Gollob Tomasz         3   1           3     1           J 6   2   16 67,66
AUSTRALIA D D C C A B B C C A D D B D D B B C B A D A C A A 67,51
3 3 4 7 9 12 15 18 19 21 24 24 26 27 30 30 33 36 39 41 41 43 43 46 49 67,34
1 Sullivan Ryan 3               1       2             2   2       13 1 67,43
2 Schlein Roy   0               2       1   0             0     3 67,62
3 Adams Leigh     1     3                 3   3             3   13 67,32
4 Crump Jason       3     3       3             3             3 15 67,72
5 Wiltshire Todd         2     3       d2             3   u/w         8  

sędzia

---

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

runda kwalifikacyjna drużynowego pucharu świata
18 lipca 2006 - Malilla - Szwecja


 
TEAM
NR
START
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA B      I      E      G      I  

C
Z
A
S

01 02pp 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23F 24 25

USA

C A A D C D D B A D B C C C A A A B A B C B D B D
3 5 5 5 8 11 12 13 13 15 18 19 20 26 28 30 31 32 32 34 37 37 38 38 39
1 Hancock Greg 3         3         3     J6   2         3         20 3 59,00
2 Janiro Billy   2         1         1         1         0       5 59,60
3 Ermolenko Sam     U3         1         1         1         1     4 58,40
4 Werner Brent       0         0         -         0         0   0 59,80
5 Hamill Billy         3         2         2         2         1 10 60,60
SZWECJA A B D A D A A A B C C A D B C C C D D C B C B D B 59,50
2 5 8 11 12 14 17 19 22 25 26 29 31 32 35 38 40 42 45 46 47 48 51 54 56 58,60
1 Lindback Antonio 2           3               3       3       3     14 1 60,40
2 Lindgren Fredrik   3           2     1                 1       3   10 59,70
3 Jonsson Andreas     3           3     3       3                 2 14 60,80
4 Max Mikael       3           3     2       2       1         11 59,40
5 Karlsson Peter         1 2               1       2       1       7 59,70
CZECHY B C B B B C C D D B A B A A B D D A C D A D A C C 59,60
0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 6 6 7 7 60,10
1 Suchanek Tomas 0             0           u     0               0 0 4 60,10
2 Brhel Bohumil   t             1           0     0     0         1 59,30
3 Rymel Adrian     U3             1 0               1     2       4 60,50
4 Simota Zdenek       1   0           0               0     J0     1 60,40
5 Franc Josef         0   0           0     0               1   1 60,30
DANIA D D C C A B B C C A D D B D D B B C B A D A C A A 60,60
1 2 4 6 8 9 11 14 16 16 18 20 26 28 29 30 33 36 38 41 43 46 48 50 53 59,90
1 Pedersen Nicky 1               2       J6             3   3       15 2 60,20
2 Gjedde Charlie   1               0       2   1             2     6 60,70
3 Iversen Niels Kristian     2     1                 1   -             2   6 60,60
4 Andersen Hans       2     2       2             3             3 12 60,50
5 Pedersen Bjarne         2     3       2         3   2   2         14  

sędzia

Petr Ondrasik - Czechy

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

baraż drużynowego pucharu świata
20 lipca 2006 - Reading - Anglia


 
TEAM
NR
START
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA B      I      E      G      I  

C
Z
A
S

01 02 03 04 05 06 07 08 09p 10 11 12 13 14 15 16p 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POLSKA

C A A D C D D B A D B C C C A A A B A B C B D B D
0 1 1 2 4 4 4 4 5 7 9 12 13 16 18 19 20 20 23 26 29 29 30 32 35
1 Kasprzak Krzysztof 0         0         -         -         -         0 3  
2 Ułamek Sebastian   1         0         3         1       3 U3       8  
3 Kołodziej Janusz     U2         0         1         0         1     2  
4 Hampel Jarosław       1         1         3   1     3         2   11  
5 Gollob Tomasz         2         2 J2       2         3         3 14  
USA A B D A D A A A B C C A D B C C C D D C B C B D B  
3 3 4 4 4 5 7 8 8 8 14 14 14 14 17 19 19 20 22 22 23 24 27 27 28  
1 Hancock Greg 3           2       J 6       3       2       3     19 4  
2 Correy Ronnie   0           1     -                 0       -   1  
3 Hamill Billy     1           0     0       2         1       1 5  
4 Werner Brend       0           0     0       0       -         0  
5 Janiro Billy         0 1               0       1       1   d1   3  
DANIA B C B B B C C D D B A B A A B D D A C D A D A C C  
2 4 6 8 11 13 16 19 22 23 25 27 29 31 32 35 37 39 40 41 41 44 44 47 49  
1 Pedersen Bjarne 2             3           2     2               2 11 1  
2 Pedersen Nicky   2             u/3           1     2     U3         8  
3 Gjedde Charlie     2             1 2               1     3       9  
4 Iversen Niels Kristian       2   2           2               1     0     7  
5 Andrersen Hans         3   3           2     3               3   14  
ANGLIA D D C C A B B C C A D D B D D B B C B A D A C A A  
1 4 7 10 11 14 15 17 19 22 22 23 26 27 27 27 30 33 33 35 37 39 41 42 42  
1 Nicholls Scott 1               2       3             2 2 2       12 2  
2 Harris Chris   3               3       1   u/0             2     9  
3 Richardsson Lee     3     3                 0   3   J0         1   10  
4 Lorama Mark       3     1       0             3             0 7  
5 Stead Simon         1     2       1             -   -         4  

sędzia

Milan Spinka - Czechy

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

finał drużynowego pucharu świata
22 lipca 2006 - Reading - Anglia


 
TEAM
NR
START
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA B      I      E      G      I  

C
Z
A
S

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

AUSTRALIA

C A A D C D D B A D B C C C A A A B A B C B D B D
1 1 1 3 6 8 10 12 14 17 17 18 21 22 25 25 26 28 31 34 34 34 35 35 35
1 McGowan Travis 1         2         0         0         u/w         3 4  
2 Sullivan Ryan   0         2         1         1         0       3  
3 Wiltshire Todd     u/0         2         3         2         1     8  
4 Adams Leigh       2         2         1         3         0   8  
5 Crump Jason         3         3         3         3         JU2 12  
ANGLIA A B D A D A A A B C C A D B C C C D D C B C B D B  
2 3 6 6 6 6 7 8 8 9 11 14 18 18 20 23 23 26 28 30 32 33 33 34 36  
1 Richardsson Lee 2           1               2       2       0     7 3  
2 Loram Mark   1           1     2                 2       1   7  
3 Nichols Scott     u/3           0     3 J 4     3                 2 15  
4 Louis Chris       0           1     -       0       2         3  
5 Charis Charlie         0 0               0       U1/3       1       4  
SZWECJA B C B B B C C D D B A B A A B D D A C D A D A C C  
3 5 7 8 9 10 10 13 16 16 17 17 18 20 20 22 25 26 26 26 29 31 33 36 37  
1 Jonsson Andreas 3             3           2   J 2 3               1 14 2  
2 Lindback Antonio   2             3           0     1     3   2     9  
3 Lindgren Fredrik     u/2             0 1               0     2       5  
4 Max Mikael       1   1           0               0     -     2  
5 Karlsson Peter         1   0           1     -               3   5  
DANIA D D C C A B B C C A D D B D D B B C B A D A C A A  
0 3 4 7 9 12 15 15 16 18 21 23 23 26 27 29 31 31 32 33 34 37 40 42 45  
1 Iversen Niels Kristian 0               1       0             1   3       5 1  
2 Pedersen Nicky   3               2       3   2             3     13  
3 Pedersen Bjarne     1     3                 1   2             2   9  
4 Andersen Hans       3     3       3             su/w             3 12  
5 Gjedde Charlie         2     0       2             1   1         6  

sędzia

Milan Spinka - Czechy

 
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt