indywidualny turniej żużlowy
Łańcuch Herbowy
25 październik 1992 - Ostrów


    
Lp. Imię i nazwisko
zawodnika
Klub B       I       E       G       I P
K
T
  M
C
E
czas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Garsztka Marek Ostrów 3      3       3       3       3       15     1 67,80
2 Steman R Holandia T         0       2       3       1     6     9 69,91
3 Kuczwalski Krzysztof Toruń 1           3       1       1       3   9     4 69,18
4 Jankowski Roman Leszno 2             3       3       3       1 12 2   3 69,50
5 Brucheiser Jacek Ostrów   1     2         3         3         3 12 1   4 68,57
6 Łabędzki Adam Leszno   3       2     0             1     2   8     7 68,94
7 Gomólski Jacek Gniezno   2         w         1 2         3     8     8 69,15
8 Latosi Marek Ostrów   0           0     0     1     1       2     16 70,16
9 Fajfer Tomasz Gniezno     0   0           2         2   0     4     11 68,43
10 Huszcza Andrzej Zielona Góra     3     3           2     2   2       12 3   2 71,81
11 Szymkowiak Jarosław Zielona Góra     2       u   -         -           - 2     14 69,64
12 Cieślewicz Waldemar Bydgoszcz     1         2   d     0           1   4     12 69,41
13 Bangma H Holandia       1 1             0   2         0   4     13 68,59
14 Kowalik Mirosław Toruń       3   1         3   1             2 10     5 71,74
15 Jąder Paweł Leszno       2     w     u           - -       2     15 69,73
16 Matuszak A Ostrów       0       1 2           d     2     5     10 69,81
R1 Poszatnik T Ostrów 0           2   1         0           w 3     - 69,64
R2 Dym Piotr Ostrów                                         -     - 71,13

sędzia: Stanisław Pieńkowski

70,42
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
Tor A Tor B Tor C Tor D 70,33
69,25

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt