finał młodzieżowych mistrzostw polski par klubowych
02 czerwca 1988 - Rzeszów
 
Lp. Imię i nazwisko
zawodnika
Klub B       I       E       G        I s
u
m
a
czas
Eliminacje - I runda s
u
m
a
El - II runda s
u
m
a
finały
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
2;6;7
14
1;5;9
15
3;4;8
16
7;8;9
17
4;5;6
18
1;2;3
1 Zbigniew Błażejczak Zielona Góra 2    4         4 2     30
I
  3  35
I
    3 43
I
71,50
2 Sławomir Dudek 3     5       5 5     2       5 71,65
19R Dariusz Michalak                                     71,35
3 Krzysztof Kuczwalski Toruń 5       5     5     5   23
III
    5 28
IV
  5   35
IV
72,71
4 Mariusz Strzelecki 0       -     -     -       w   2   71,71
20R Mirosław Kowalik         3     u     w               71,75
5 Piotr Świst Gorzów 4        5 5         5 27
II
5     34
II
   d 38
II
73,14
6 Marek Hućko 1     2 3   2 2   4 73,02
21R Piotr Paluch                                     73,57
7 Andrzej Puczyński Częstochowa   2   2    2       3   12
IX
  1   13
IX
5    19
VIII
73,27
8 Paweł Szymański   0   0     1       2     0   1     73,39
22R Bogusław Nocuń                                     73,02
9 Waldemar Cieślewicz Bydgoszcz   3    4       2     - 21
V
  4   30
III
    1 33
III
72,53
10 Jacek Gomólski   5     d       3     4   5       2 73,00
23R Jacek Woźniak                                     73,89
11 Jarosław Olszewski Gdańsk   4       1   4   4    15
VI
4     19
VI
  3   23
VII
74,31
12 Roman Uzarek   1       -   -   0     -       1   73,34
24R Sławomir Abakumow           0   1         0           73,20
13 Andrzej Bykiewicz Tarnów     d 3       3       3 15
VIII
   u 19
VIII
2     21
IX
 
14 Artur Taraszka     2 1       2       1     4 0    
25R Jacek Rempała                                    
15 Dariusz Fliegert Rybnik     3   1  u     -    15
VII
1    19
VII
-     26
VI
16 Andrzej Musiolik     1   2   4     3     3     3    
26R Michał Janik                   1           4    
17 Romuald Janusz Rzeszów     4     3    1   1   22
IV
   2 27
V
  4   31
V
18 Andrzej Sikora     5     4     0   4       3   -  
27R Janusz Ślączka                                    

sędzia: Jan Banasiak 

T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start     P - Powtórka Biegu
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - zawodnik nie wystartował w biegu
A B C D E F
PARA
1,2,3 A D
4,5,6 B E
7,8,9 C F

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt