zębatki - przełożenia

PRODUCENCI
Jawa; GM

UŻYTKOWANIE - PARAMETRY
Przekładnie (koła) zębate (zębatki) w speedwayu stosuje się zębatki przednie i tylne obie te przekładnie zaliczyć można do kół zębatych walcowych o zębach prostych. Posiadają one odpowiednie rozmiary. Rozróżnić je można bardzo prosto gdyż zębatka przednia jest zdecydowanie mniejsza od tylnej. Obie przekładnie połączone są łańcuchem, który przenosi napęd z zębatki przedniej umieszczonej w koszyku sprzęgłowym na zębatkę tylną zamontowaną na kole tylnym. Obie zębatki muszą tworzyć oś prostą w przeciwnym wypadku dojdzie do spadania łańcucha dodatkowo muszą być tak zamontowane aby same tworzyły kont prosty z osią koła lub osią wałka sprzęgłowego.

Moment obrotowy silnika przenosi się na tylne koło za pomocą dwu łańcuchów, z których pierwszy o wymiarze 1/2 x 5/16" łączy koło zębate z silnika z kołem zębatym sprzęgła, zaś drugi o wymiarze 5/8 x 1/4" łączy koło zębate wałka zdawczego przystawki sprzęgłowej z kołem zębatym tylnego koła. Tak koło zębate na wale silnika, jak i na tylnym kole są wymienne. Na wale silnika ma się do dyspozycji koła zębate o liczbie zębów 15-20, a na tylnym kole - 58-59-60. Przy stałej ilości zębów na kole zębatym sprzęgła, równej 44, i stałej liczbie 16 zębów na wale przystawki sprzęgłowej, daje to możliwość zmiany całkowitego przełożenia w granicach 7,6 - 10,3.

Moment obrotowy silnika jest przenoszony na tylne koło przez układ czterech kół zębatych. Są to:
koło zębata ilość zębów regulacja
na wale silnika 15-20 wymienne
kosza sprzęgłowego 44 niewymienne
wałka zdawczego 16 niewymienne
tylnego koła 58-60 wymienne

Koło silnikowe i koło kosza sprzęgła są połączone łańcuchem rolkowym o wymiarze 1/2 x 5/16", zaś koło zębate wałka zdawczego sprzęgła i koło zębate tylnego koła - łańcuchem rolkowym o wymiarze 5/8 x 1/4". Różna ilość zębów poszczególnych kół i ich połączenie łańcuchem parami pozwala na dowolną (ograniczoną jednak przepisami) zmianę obrotów, ponieważ motocykl żużlowy nie ma skrzyni biegów, zbędnej na tak krótkim dystansie i przy tej geometrii toru. Tę możliwość redukcji obrotów silnika na tylne koło potocznie nazywa się przełożeniem. Zmiana przełożenia ma swoje uzasadnienie w tym, że zawodnik ma do czynienia z torami o różnej nawierzchni, miękkiej lub twardej, wilgotnej lub suchej, o różnej geometrii, długich lub krótkich prostych, o łukach o różnych promieniach. Różna bywa też waga jeźdźca, a więc i opory, jakie musi pokonywać silnik, bywają różne. Aby więc optymalnie wykorzystać moc silnika, należy odpowiednio dopasować przełożenie pomiędzy silnikiem a tylnym kołem motocykla. Uzyskuje się to przez wymianę kół zębatych na wale silnika i na tylnym kole motocykla.

REGULACJA
Sama zębatka nie podlega regulacji, ale dobór odpowiedniego rozmiaru (liść zębów na obwodzie) jest bardzo istotny. Duże przełożenie z tyłu powoduje, że motocykl jest silniejszy ale wolniejszy. Małe daje skutek odwrotny. Stosuje się Rozmiary od kół zębatych tylnych od 54 do 64.
Zawodnik potrzebuje około 10 zębatek w różnych rozmiarach, aby optymalnie dobrać przełożenie do warunków torowych. A dobór właściwego przełożenia nie jest rzeczą łatwą. Możliwe jest, aż kilkadziesiąt różnych wariantów ustalania przełożeń (zębatki przedniej i tylnej). Niektórzy zawodnicy (zwłaszcza młodzi) prowadzą notatki, polegające na zapisywaniu po każdym biegu nazwy toru i stanu nawierzchni, czasu biegu oraz ustawienia zębatek. Pomaga im to w dopasowywaniu się do nawierzchni na obcych torach, w kolejnych zawodach.
Jak widać poprawne przełożenie motocykla wymaga dużego doświadczenia, umiejętności prawidłowej oceny warunków torowych i znajomości silnika. Wielkość przełożenia na każdej parze kół, tj. na parze kół na łańcuchu sprzęgłowym i na parze kół na tylnym łańcuchu, oblicza się przez podzielenie liczby zębów koła napędzanego przez liczbę zębów koła napędzającego. Jeżeli np. mamy na tylnym kole koło łańcuchowe o 60 zębach, a na wałku zdawczym przystawki sprzęgłowej kółko o 16 zębach, to przełożenie na tylnym łańcuchu jest 60/16 = 3,75. Jeżeli na sprzęgle mamy 44 zęby, a na wale silnika 18, to przełożenie silnik - sprzęgło wynosi 44/18 = 2,44. Zatem ogólne przełożenie jest równe iloczynowi przełożeń cząstkowych: 3,75 x 2,44 = 9,15. Dla uproszczenia sobie sprawy i lepszego zapamiętania formułki przyjmujemy zasadę, że przełożenie obliczmy, tworząc ułamek, w którego liczniku mnożymy wszystkie liczby zębów kół napędzanych (ryc. 10), a w mianowniku wszystkie liczby zębów kół napędzających. W tym konkretnym przypadku ułamek będzie wyglądał tak:

44x16 = 2640 =

9,15

16x18 288

Przy doborze przełożenia należy pamiętać, że przechodzenie na przełożenie zbliżone do wartości najmniejszych w wypadku nawierzchni ciężkich powoduje hamowanie silnika, natomiast przy suchej nawierzchni i długich prostych staje się korzystne. Trzeba również pamiętać o tym, że stosowanie zbyt małej ilości zębów na kole wału silnika poważnie utrudnia pracę sprzęgła. Im mniejsze bowiem kółko na wale silnika, tym większy moment jest przekazywany na sprzęgło i tym bardziej może się ono ślizgać.

Zawodnik nie potrzebuje w zasadzie obliczać wartości liczbowych przełożeń. Istotne jest, by potrafił zastosować właściwe przełożenie dla danych warunków torowych. Do tego potrzeba dużego doświadczenia opartego na skrzętnie prowadzonych notatkach. Dla ułatwienia pracy instruktora i dla szkolących się zawodników podaje się poniżej wyliczone już liczby przełożeń dla motocykla JAWA-DT.
Koło zębate przystawki sprzęgłowej - 16 zębów.
Koło zębate kosza sprzęgłowego - 44 zęby

Koło na silniku

16

17

18

19

20

21

Koło tylne 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58 60 58
Przełożenie 10,4 9,9 9,8 9,3 9,1 8,8 8,6 8,4 8,2 7,9 7,85 7,5

Po każdym zerwaniu łańcucha należy sprawdzić czy zębatki nie są pęknięte, nie mają połamanych zębów i czy nie są porysowane i pogięte. Sprawność przełożenia ma znaczenie z uwagi na to iż, krzywe koła zębate lub z powyłamywanymi zębami nie pozwalają poprawnie prowadzić łańcuchów co w efekcie prowadzi do ich spadania lub zrywania.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt