deflektor

PRODUCENCI
Z czeskich deflektorów (Jawa) korzystają zazwyczaj adepci żużla, zaś w poważnym ściganiu wykorzystuje się produkt angielski (Briggo). Innym producentem jest Dave Standing

UŻYTKOWANIE - PARAMETRY
Polska nazwa najlepiej oddająca działanie tego urządzenia to odchylacz
- urządzenie ograniczające odrzut strugi żużla wydobywającej się spod tylnego koła żużlowego motocykla, Pomysłodawcą deflektora był nowozelandzki żużlowiec Barry Briggs. Deflektor debiutował w żużlówkach dwukrotnie. Pierwsza próba się nie powiodła i dopiero gdy wynalazek znalazł uznanie w oczach BSI (organizatora cyklu IMŚ Grand Prix), a konkretnie Ole Olsena dyrektora cyklu został powszechnie używany w rozgrywkach międzynarodowych i ligach poszczególnych krajów.
Zdaniem wielu jest to zbędny element w motocyklu, a przy tym jego cena na poziomie 250 eur nie jest adekwatna do wartości wyrobu. Niemniej deflektory są obowiązkowe w klasycznych zawodach żużlowych, a przy tym muszą spełniać wymagania homologacji, co oznacza że m być zgodne z przepisami, zamontowane na motocyklu i przedstawione do weryfikacji technicznej.
Do celów homologacji, producent musi dostarczyć rysunki i fotografie deflektora. Na każdym deflektorze producent musi wygrawerować dzień / rok / numer homologacji FIM (wydany przez FIM).
FIM zastrzega sobie prawo do pobierania, w dowolnej chwili, próbek deflektorów w celu porównania ich z pierwotnym, homologowanym deflektorem.
Mocowanie deflektora może być zmienione, aby zapewnić prawidłowe połączenie z ramą o określonej konstrukcji, jednakże deflektor musi zachować swoją normalną funkcję. Po otrzymaniu homologacji FIM, konstrukcja deflektora (fartuch, uchwyt fartucha, ramiona, umiejscowienie czopa) nie może być zmieniana w żaden sposób. Dopuszcza się jedynie techniczne i/lub produkcyjne usprawnienia, pod warunkiem zawiadomienia o tym FIM w formie pisemnej.

Ramię (ramiona) deflektora i oś (rys. na końcu strony) muszą być wykonane z materiałów najwyższego gatunku, zapewniających minimalne odkształcenie i maksymalną odporność na zniszczenie w każdych warunkach jazdy.
Ramię (ramiona) deflektora musi (muszą) mieć możliwość odchylania się w górę minimum 25 stopni, zezwalając na normalne działanie kiedy przednie koło jest uniesione w górę.
Środek obrotu mechanizmu uchylnego nie może leżeć dalej niż 70 mm od osi tylnego koła. Mechanizm musi utrzymywać ciągłe działanie uchylne i zapewnić powrót fartucha deflektora do jego normalnej pozycji z minimalnym opóźnieniem. Do zmierzenia naciągu wytwarzanego przez mechanizm należy użyć pionowej przeciwwagi o minimalnym wstępnym obciążeniu 2,5 kg dla deflektorów używanych w zawodach żużlowych. Przeciwwaga musi być przymocowana do zewnętrznej krawędzi fartucha deflektora w miejscu pokrywającym się ze środkiem tylnej opony.
Wszystkich pomiarów dokonuje się na motocyklu stojącym pionowo, bez zawodnika i z normalnie napompowanymi oponami.

Fartuch deflektora (rys. na końcu strony) musi być łatwo wymienialny i wykonany ze sprężystego, niemetalicznego materiału. Ponadto musi być odporny na każde warunki torowe i wiatr. Fartuch musi być tak ukształtowany i umieszczony, aby odległość od górnej krawędzi fartucha do bieżnika koła wynosiła 18 mm (+/- 5 mm) Dolna krawędź powinna być odległa o 35 mm od równej nawierzchni toru. Poza częścią środkową, dolna część fartucha może odchylić się w górę maksymalnie o 50 mm nad nawierzchnię toru. Fartuch deflektora musi być ustawiony pod kątem od 30 do 50 stopni (w zależności od wzoru homologacyjnego FIM) do powierzchni toru, mierząc od podłużnej linii środkowej motocykla.
Producent musi pokazać zaprojektowany kąt w instrukcji. Dozwolona tolerancja kąta wynosi +/- 5 stopni (patrz też
Całkowita szerokość fartucha deflektora nie może być mniejsza niż 250 mm i większa niż 300 mm. Środek fartucha musi być przesunięty o 10 mm w lewo od środkowej linii opony w normalnej pozycji do jazdy. Całkowita szerokość uchwytu fartucha nie może być mniejsza niż 100 mm i większa niż 160 mm.
Żadna część deflektora nie może wystawać więcej niż 75 mm za pionową styczną do tylnego koła, zamontowanego do motocykla w normalnej pozycji.

REGULACJA

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt