błotniki

PRODUCENCI
Jawa, GM

UŻYTKOWANIE - PARAMETRY
Błotniki w motocyklach stanowią zabezpieczenie kół i muszą wystawać poza boczne obrzeża opony z obu stron.
W motocyklach do speedwaya przedni błotnik musi wystawać do przodu co najmniej o 5o pionowej linii przeprowadzonej przez środek osi przedniego koła i co najmniej o 5o poniżej krawędzi osłony przedniej. Błotnik tylny musi wystawać co najmniej o 5o do tyłu poza pionową linię przechodzącą przez środek osi tylnego koła.
Oba błotniki przedni i tylny nie mogą być wykonane z mocnych materiałów i z ostrymi krawędziami. Muszą one być z materiału, który przy deformacji nie będzie powodował żadnych zranień.
Błotnik przedni posiada znacznie delikatniejszą konstrukcję od błotnika tylnego i jest znacznie dłuższy. Tylny błotnik posiada więcej punktów zespalających go z ramą, a wynika to z tego, że koło tylne jest kołem napędowym, co niesie ze sobą większe zagrożenie. Ponadto zawodnik łamiąc na łukach motocykl ma przy tylnym kole przeciwnika, który mógłby zostać wciągnięty przez niezabezpieczone obracające się koło.

Błotniki w klasycznym speedwayu odgrywają mniejsza rolę w zakresie bezpieczeństwa niż w speedwayu na lodzie, gdzie koło wyposażone jest w kolce, które przy kontakcie jakimkolwiek elementem działają jak piła tarczowa.  Dlatego w motocyklach do wyścigów na lodzie, maksymalna odległość pomiędzy błotnikiem a ścianką opony wynosi 20 mm. Górna połowa koła (promieniowo) musi być przykryta całkowicie. Przedni błotnik musi być metalowy, bądź wzmocniony metalem lub wykonany z materiałów kompozytowych (tj. kompozytów węglowych lub kevlarowych) i musi być przymocowany w co najmniej 3 punktach i sięgać w dół z tyłu koła do wysokości minimum 250 mm od powierzchni lodu.
Dodatkowo, z przodu przedniego zawieszenia oraz nad błotnikiem, musi być przymocowana rurowa ochrona o ciągłej konstrukcji, schodząca w dół z przodu koła do wysokości nie przekraczającej 200 mm od powierzchni lodu Z kolei tylny błotnik musi schodzić w dół z tyłu koła do wysokości maksimum 250 mm od powierzchni lodu. Ponadto w motocyklach do wyścigów na lodzie, tylne koło musi być z lewej strony całkowicie osłonięte do środka osi koła. Osłona musi być wykonana z tworzywa sztucznego, aluminium lub innego podobnego litego materiału.

REGULACJA
Błotnik nie podlega regulacji. Należy jedynie kontrolować jego stan po każdym upadku. Błotnik nie może być połamany, pogięty, lub usunięty z motocykla. Motocykl bez błotnika jest maszyną niekompletną i nie może być dopuszczony do wyścigu
Przed sezonem 2012 wprowadzono nowe wymogi techniczne FIM, które objęły między innymi wymogi materiałowe i wymiarowe osprzętu motocykla. Zmiany te dotyczyły również błotników, kóre powinny wystawać poza boczne obrzeża opony z obu stron. Przedni oraz tylny błotnik musiał być wykonany z elastycznego materiału. W motocyklach do żużla klasycznego i do wyścigów na torach długich przedni błotnik powinien wystawać z przodu co najmniej pięć stopni od pionowej linii przeprowadzonej przez środek osi przedniego koła i co najmniej pięć stopni poniżej górnej krawedzi fartucha błotnika. Błotnik tylny powinien wystawać co najmniej pięć stopni od tyłu poza pionową linię przechodzącą przez środek osi tylnego koła. Jeżeli odległość pomiędzy powierzchnią tylnej opony i tylnego końca tylnego błotnika będzie większa niż 35 mm, należy zamontować dodatkową osłonę koła. Szczelina pomiędzy kołem, a osłona nie może większa niż 35 mm. Jeżeli na błotniku jest zastosowany uchwyt służący do zapychania motocykla, musi on być wykonany jako jednolita całość z twardego materiału, który przy uderzeniach nie pęknie i nie może on wystawać więcej niż 35 mm powyżej tylnego błotnika. Obydwa błotniki musza być wykonane z elastycznego materiału, który przy uszkodzeniu nie będzie powodował żadnych zranień.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt