lista ekstraligowych zawodników zastępowanych w sezonie 2019


 

zastępowani w
1-7 meczu DMP

zastępowani w
8-14 meczu DMP

zastępowani w
rundzie play-off i barażach


1. Zawodnik sklasyfikowany na pozycji 1. może być zawodnikiem zastępowanym zgodnie z art. 711 RSŻ
2. Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 - 5 mogą być zawodnikami zastępowanymi zgodnie z art. 712 RSŻ.
3. Zawodnik sklasyfikowany na pozycji J1 może być zastrzeżony zgodnie z art. 728 ust. 3 pkt 2 RSŻ.Włókniarz Częstochowa
1 Madsen Leon 2,443
2 Lindgren Fredrik 2,146
3 Zagar Matej 1,731
4 Miedziński Adrian 1,663
5 Przedpełski Paweł 1,478
J1 Gruchalski Michał 1,185
1 Madsen Leon 2,385
2 Lindgren Fredrik 1,949
3 Zagar Matej 1,694
4 brak zawodnika pkt G.7
5 Miedziński Adrian 1,241
J1 Gruchalski Michał 1,522
1 Madsen Leon 2,361
2 Lindgren Fredrik 1,800
3 Zagar Matej 1,686
4 Przedpełski Paweł 1,400
5 brak zawodnika pkt G.7

GKM Grudziądz
1 Laguta Artem 2,390
2 Bjerre Kenneth 1,914
3 Pawlicki Przemysław 1,831
4 Lindbaeck Antonio 1,758
5 Buczkowski Krzysztof 1,537
J1 Rolnicki Patryk 0,900
1 Laguta Artem 2,115
 2 Buczkowski Krzysztof 2,000
 1,848 3 Bjerre Kenneth 1,949
 4 Pawlicki Przemysław 1,829
 5 Lindbaeck Antonio 1,424
 J1 Turowski Marcin 0,818
----------

KS Stal Gorzów
1 Zmarzlik Bartosz 2,574
2 Kasprzak Krzysztof 2,215
3 Thomsen Anders 1,801
4 Woźniak Szymon 1,638
5 Kildemand Peter 1,346
J1 Karczmarz Rafał 1,378
1 Zmarzlik Bartosz 2,368
 2 Woźniak Szymon 2,061
3 Thomsen Anders 1,742
4 Kasprzak Krzysztof 1,606
5 brak zawodnika pkt G.7
 J1 Karczmarz Rafał 1,290
----------

Unia Leszno
1 Sayfutdinov Emil 2,216
2 Pawlicki Piotr 2,043
3 Kołodziej Janusz 2,013
4 Hampel Jarosław 1,847
5 Kurtz Brady 1,423
J1 Smektała Bartosz 1,889
1 Pawlicki Piotr 2,361
2 Sayfutdinov Emil 2,200
3 Kołodziej Janusz 2,161
4 brak zawodnika pkt G.7
5 brak zawodnika pkt G.7
J1 Smektała Bartosz 1,677
1 Sayfutdinov Emil 2,375
2 Janowski Maciej 2,111
3 Fricke Max 2,000
4 Pawlicki Piotr 2,000
5 Hampel Jarosław 1,688
 

Motor Lublin
1 Jonsson Andreas 1,838
2 Michelsen Mikkel 1,766
3 Lambert Robert 1,672
4 Zengota Grzegorz 1,576
5 Miesiąc Paweł 1,463
J1 Lampart Wiktor 1,527
1 Michelsen Mikkel 2,000
2 Miesiąc Paweł 1,750
3 Lampart Dawid 1,400
4 Lambert Robert 1,321
5 brak zawodnika pkt G.7
J1 Lampart Wiktor 1,259
1 Zmarzlik Bartosz 2,450
 2 Woźniak Szymon 1,828
 3 Kasprzak Krzysztof 1,744
 4 Thomsen Anders 1,550
 5 brak zawodnika pkt G.7

KS Toruń SA
1 Doyle Jason 2,048
2 Iversen Niels Kristian 1,810
3 Holder Chris 1,733
4 Holder Jack 1,708
5 Kościuch Norbert 1,698
J1 Bogdanowicz Maksymilian 1,060
 1 Doyle Jason 2,417
2 Iversen Niels Kristian 1,919
3 Holder Chris
4 Holder Jack 1,559
5 Kościuch Norbert 1,067
J1 Kopeć-Sobczyński Igor 0,542
----------

Betard Sparta Wrocław
1 Woffinden Tai 2,232
2 Janowski Maciej 2,191
3 Jamróg Jakub 1,742
4 Fricke Max 1,568
5 Milik Vaclav 1,403
J1 Drabik Maksym 2,034
1 Woffinden Tai 2,459
2 Janowski Maciej 2,125
3 brak zawodnika pkt G.7
4 Fricke Max 1,742
5 Chugunov Gleb 1,240
J1 Drabik Maksym 1,970
1 brak zawodnika pkt G.7
2 Kołodziej Janusz 2,182
3 brak zawodnika pkt G.7
4 Woffinden Tai 2,000
5 Jamróg Jakub 1,839

ZKŻ Falubaz Zielona Góra
1 Pedersen Nicki 2,432
2 Dudek Patryk 2,173
3 Vaculik Martin 2,093
4 Jepsen Jensen Michael 1,918
5 Protasiewicz Piotr 1,556
J1 Krakowiak Norbert 0,992
1 Vaculik Martin 2,444
2 Pedersen Nicki 2,171
3 Dudek Patryk 1,939
4 Protasiewicz Piotr 1,882
5 Jepsen Jensen Michael 1,567
J1 Krakowiak Norbert 0,810
1 Vaculik Martin 2,333
2 Dudek Patryk 2,083
3 Jepsen Jensen
Michael 2,000
4 Pedersen Nicki 1,852
5 Protasiewicz Piotr 1,323

Art. 711.
Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:
1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,
2) posiada pierwszą średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok,
3) posiada zwolnienie lekarskie, wystawione zgodnie ze wzorem obowiązującym w kraju jego wystawienia, na okres co najmniej 15 dni w których zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych (załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM); podstawą do wystawienia ww. oświadczenia jest posiadanie przez zawodnika właściwego zwolnienia lekarskiego, które Klub jest zobowiązany dostarczyć SE w oryginale lub kopii (w przypadku przedstawienia kopii zwolnienia oryginał do okazania na wezwanie SE) w terminie do 7 dni od daty zawodów, których zwolnienie to dotyczy,
4) nie jest zgłoszony z numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16,
otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, spełniającego wymogi określone w art. 709 ust. 2 i 3.

Art. 712.
Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający łącznie następujące warunki:
1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,
2) posiada pierwszą, drugą, trzecią, czwartą lub piątą średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok,
3) w dniu meczu bierze udział w zawodach: FIM lub FIM Europe
4) nie jest zgłoszony z numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16,
otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, spełniającego wymogi określone w art. 709 ust. 2 i 3.

Art. 728
1. Jeżeli data zawodów FIM innych niż wymienione w art. 727 ust. 1 lub zawodów FIM Europe pokrywa się z datą meczu części zasadniczej rozgrywek i zawodnik, który ma wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe został podany w składzie drużyny na mecz (art. 104 ust. 2 i 3) oraz spełnia warunki zawodnika zastępowanego z art. 712, mecz nie będzie odwołany przez podmiot zarządzający, a drużyna tego zawodnika uzyskuje uprawnienie do zastosowania za niego zastępstwa zawodnika na mocy art. 712.
2. Jeżeli data zawodów FIM innych niż wymienione w art. 727 ust. 1 lub zawodów FIM Europe pokrywa się z datą meczu części zasadniczej rozgrywek i dwaj zawodnicy, którzy mają wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe zostali podani w składzie drużyny na mecz (art. 104 ust. 2 i 3) i spełniają warunki zawodnika zastępowanego z art. 712, mecz nie będzie odwołany przez podmiot zarządzający, a drużyna tych zawodników uzyskuje uprawnienie do zastosowania za jednego z nich zastępstwa zawodnika na mocy art. 712.
Jednakże, mecz ten będzie odwołany przez podmiot zarządzający, jeżeli drużyna zawodników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym korzysta z zastępstwa zawodnika, o którym mowa w art. 711 i prześle niezwłocznie na tę okoliczność do podmiotu zarządzającego oświadczenie lub zwolnienie lekarskie, o których mowa w art. 711 pkt 3.
3. Mecz będzie odwołany przez podmiot zarządzający, jeżeli data zawodów FIM innych niż wymienione w ust. 1 powyżej lub zawodów FIM Europe pokrywa się z datą meczu części zasadniczej rozgrywek i spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1) trzej zawodnicy drużyny, którzy mają wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe zostali podani w składzie na mecz (art. 104 ust. 2 i 3) i spełniają warunki zawodnika zastępowanego z art. 712,
2) dwaj zawodnicy drużyny, którzy mają wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe zostali podani w składzie na mecz (art. 104 ust. 2 i 3) i spełniają warunki zawodnika zastępowanego z art. 712 oraz w zawodach FIM lub FIM Europe bierze udział krajowy zawodnik młodzieżowy podany w składzie tej drużyny na mecz i który posiada pierwszą wśród krajowych zawodników młodzieżowych aktualnej kadry klubu średnią indywidualną (SI), określoną wg zasad zamieszczonych w postanowieniach na dany rok,
3) dwaj krajowi zawodnicy młodzieżowi drużyny mają wziąć udział w zawodach FIM lub FIM Europe innych niż finały i zostali podani w składzie na mecz (art. 104 ust. 2 i 3),
4) krajowy zawodnik młodzieżowy podany w składzie drużyny na mecz ma wziąć udział w finałowych zawodach FIM lub FIM Europe.
We wszystkich powyższych przypadkach (pkt 1 - 4) musi być spełniony warunek, że wraz ze składem drużyny (art. 104 ust. 2 i 3) klub podał informację do podmiotu zarządzającego oraz przeciwnika, że nie wyraża zgody na rozegranie meczu bez tych zawodników.

G. Zasady funkcjonowania Średniej Indywidualnej (SI)
7. Po obliczeniu SI sporządza się listę klasyfikacyjną zawodników dla każdego klubu. Na liście pomija się krajowych zawodników młodzieżowych w ten sposób, że miejsca zajmowane przez tych zawodników na liście są puste.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt