licencyjne kryteria sportowe


Obowiązkowe (A) dla Ligi Zawodowej:

Klub startujący w rozgrywkach Ligi Zawodowej musi posiadać drużynę juniorów w liczbie co najmniej czterech (pięciu od Sezonu Licencyjnego 2018) zawodników do lat 21 posiadających obywatelstwo polskie i licencję "ż", startującą we wszystkich zawodach ligi juniorów, zgodnie z przyjętym regulaminem tych rozgrywek. Obowiązek posiadania drużyny juniorów powinien zostać spełniony od początku do końca cyklu zawodów ligi juniorów odbywających się w Sezonie Licencyjnym, na który Klub otrzymał Licencję.
Obowiązkowe (A dla klubów I i II ligi:

Klub startujący w rozgrywkach DM I Ligi i DM II Ligi musi posiadać drużynę juniorów w liczbie co najmniej trzech zawodników do lat 21 posiadających obywatelstwo polskie i licencję "ż", startującą we wszystkich zawodach o Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski ("MDMP"), zgodnie z przyjętym regulaminem tych rozgrywek. Obowiązek posiadania drużyny juniorów powinien zostać spełniony od początku do końca cyklu zawodów MDMP odbywających się w Sezonie Licencyjnym, na który Klub otrzymał Licencję. Kryterium nie dotyczy Klubów mających siedzibę poza terytorium Polski.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt