regulamin rozgrywek AD 2013


Szczegółowe regulaminy rozgrywek żużlowych w sezonie 2013

               

Najważniejsze zmiany na rok 2013 i założenia na rok 2014:

1. Liczebność drużyn
W Ekstralidze będzie występowało 10 drużyn. Po sezonie z Ekstraligi z ligi spadały trzy zespoły, a awans uzyskiwała tylko pierwsza drużyna z pierwszej ligi.
Sezon zasadniczy rozgrywek ekstraligowych miał być rozgrywany systemem "każdy z każdym". Ostateczne rozstrzygnięcie ligowe i walka o tytuł Mistrza Polski miała odbywać się pomiędzy czterema najlepszymi drużynami po rundzie zasadniczej, które miały walczyć między sobą według reguły play-off, z tym że do rywalizacji zespoły te przystępowały z punktami, które uzyskały w rundzie zasadniczej w pojedynkach z bezpośrednio zainteresowanymi drużynami.
W I lidze wystartować miało 7 zespołów. Sezon będzie się składał z 14. kolejek rundy zasadniczej, w której drużyny pojadą systemem każdy z każdym. Po rundzie zasadniczej rozegrane zostaną dwa półfinały i finał. Awans do Ekstraligi wywalczy zwycięzca I ligi. Do II ligi spadną dwa zespoły.
Pozostałe zespoły wystartują w II lidze. System rozgrywek ustali GKSŻ po zakończeniu procesu licencyjnego. Do I ligi awansuje najlepszy zespół II ligi.
W sezonie 2013 Zaniechano rozgrywania meczów barażowych w poszczególnych ligach.

2. KSM
Niestety zespoły nie mogły wzmocnić się zgodnie z własną koncepcją, bowiem dodatkowym utrudnieniem budowaniu składu była maksymalna kalkulowana średnia meczowa (tzw.KSM), którą ustalono w ekstralidze na poziomie 40 pkt, a minimalną na poziomie 33 pkt. Obniżenie wymagań w obszarze KSM, były o tyle dziwne, że ów wskaźnik miał obowiązywać tylko w trakcie sezonu 2013, a od sezonu 2014 miał zostać całkowicie zniesiony. W I lidze ustalono górny limit KSM na poziomie 40 punktów. Nie będzie obowiązywał dolny limit KSM.
W II lidze limit KSM ustali GKSŻ po zakończeniu procesu licencyjnego.
W przypadku, gdy któryś z zespołów nie wypełni przepisu o dolnym limicie KSM, karą nie będzie walkower, jak dotychczas, a jedynie kara finansowa w wysokości 50 tysięcy złotych. Dodatkowo drużynie odjęty zostanie jeden punkt meczowy.

3. Minimalna liczba Polaków w składzie
Ekstraliga: 2 seniorów + 2 juniorów
I liga: 1 senior + 2 juniorów
II liga: 1 senior + 2 juniorów

4. Zastępstwo Zawodnika będzie mogło być stosowane tylko za dwóch najlepszych zawodników w drużynie. Respektowane będą jedynie zwolnienia lekarskie wystawione na minimum 15 dni. Średnie biegowe będą obliczane po 9 i 18 rundzie.

5. W rozgrywkach wszystkich lig będzie obowiązywała taka sama tabela biegowa, jak w poprzednim sezonie - bieg juniorski przesunięto na drugą gonitwę dnia, biegi czternaście i piętnaście to biegi nominowane. Akceptacji nie uzyskała propozycja przywrócenia Złotej Rezerwy Taktycznej (Joker).

6. Zawodnik polski bez względu na wiek będzie mógł startować w niższej klasie rozgrywkowej jako tzw. "gość", jeżeli w danej kolejce nie będzie przewidziany do startu w barwach swojej drużyny, startującej w wyższej klasie rozgrywkowej. Taki żużlowiec mógł startować w I i II lidze pod warunkiem, że jego KSM nie przekroczy 3,50 dla ligi, w której będzie występował.
Art. 246.
5. Szczególną formą startu zawodnika jest udział zawodnika w zawodach na zasadzie "gościa".
6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie "gościa", zawodnik musi posiadać zgodę klubu, barwy którego w danym sezonie reprezentuje, włączając w to wypożyczenie. Zawodnik nie uzyskuje prawa do startu na zasadzie "gościa" w lidze, w której startuje klub, z którego został on uprzednio wypożyczony, albo w klubie, z którym klub pożyczający zawodnika jest powiązany osobowo albo kapitałowo.
7. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem, w barwach którego ma wystąpić na zasadzie "gościa".
8. Start zawodnika w charakterze "gościa" do meczu DM I Ligi, DM II Ligi nie jest dopuszczalny w przypadku meczów barażowych. "Gość" - jeden w składzie drużyny - może wystąpić:
a) pod numerem startowym przeznaczonym dla zawodnika młodzieżowego i musi być krajowym zawodnikiem młodzieżowym, który:
- nie startuje w danym sezonie w tej samej klasie rozgrywkowej co klub, barw którego będzie bronił jako "gość", włączając w to wypożyczenie,
- nie był finalistą IMŚJ, IMEJ, DMŚJ oraz DMEJ w sezonie poprzednim.
b) pod numerem startowym nie przeznaczonym dla zawodnika młodzieżowego i musi być zawodnikiem krajowym posiadającym KSM nie większą niż 3.50 dla ligi, w której będzie występował w jako "gość".
Ponadto, obowiązują następujące przepisy:
1) punkty zdobyte przez zawodnika biorącego udział w meczu jako "gość" liczą się do punktacji meczu,
2) indywidualna KSM zawodnika biorącego udział jako "gość" w meczu danej ligi jest taka, jaka jest przypisana zawodnikowi dla tej ligi,
3) w całym sezonie rozgrywkowym, dany zawodnik może jako "gość" reprezentować barwy tylko jednego klubu I lub II ligi.

7. Przywrócono próbę toru. Na 30 minut przed zawodami w próbie toru będzie mogło uczestniczyć po dwóch zawodników z każdej drużyny. Odbiór toru będzie następował na 90 minut przed zawodami (dotychczas 60 minut). Wprowadzono licencje dla toromistrzów i utworzono stanowisko Komisarza Toru.

8. Brak Regulaminu Finansowego już od sezonu 2013.

9. Wprowadzono żółte i czerwone kartki. Będą one przyznawane za przewinienia na torze. Karze będzie podlegało tak zwane stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze, jak również próby "kradzieży" startu. Druga żółta karta będzie oznaczała kartkę czerwoną i wykluczenie z biegu, w którym została przyznana druga żółta kartka.
Art. 69.
1. Sędzia zawodów natychmiast wykluczy z biegu lub biegów zawodnika, który swoją niesportową albo niebezpieczną jazdą powoduje zagrożenie dla innego zawodnika. Jeżeli taka jazda spowoduje upadek innego zawodnika lub utratę zajmowanej przez niego pozycji w biegu, sędzia zarządzi powtórzenie biegu. Takie wykluczenie jest równoznaczne z ukaraniem zawodnika "żółtą kartką".
2. Sędzia wykluczy z biegu każdego zawodnika, który w czasie trwania biegu zachowuje się lub postępuje nieodpowiednio, nieuczciwie bądź niesportowo. Takie wykluczenie jest równoznaczne z ukaraniem zawodnika "żółtą kartką". Sędzia może także ukarać zawodnika "żółtą kartką" bez wykluczenia z biegu w każdym przypadku, gdy zawodnik zachowuje się lub postępuje nagannie lub niesportowo. Jeżeli w opinii sędziego zachowanie się albo postępowanie zawodnika jest tego rodzaju, że uzasadnia nałożenie dodatkowej kary, powinien on zawiadomić przy wykluczeniu, iż o fakcie tym poinformuje podmiot zarządzający, który może nałożyć dodatkową karę.
3. W przypadku szczególnie nagannej niesportowej lub niebezpiecznej jazdy zawodnika oraz w przypadku szczególnie nagannego zachowania się lub postępowania zawodnika, sędzia wykluczy zawodnika do końca zawodów, przy czym, jeżeli to zachowanie lub postępowanie ma miejsce w czasie innym niż podczas trwania biegu, wykluczenie do końca zawodów jest skuteczne od momentu decyzji sędziego i nie oznacza wykluczenia z zakończonego biegu. W każdym przypadku, o którym mowa powyżej, wykluczenie jest równoznaczne z ukaraniem zawodnika "czerwoną kartką".
4. Zawodnik, który ogląda się, stwarzając niebezpieczną sytuację dla innych uczestników biegu, powinien być ostrzeżony lub wykluczony.
5. Drugie ukaranie zawodnika "żółtą kartką" jest równoznaczne z karą "czerwonej kartki", co oznacza wykluczenie zawodnika do końca zawodów.
6. "Żółte kartki" są w roku kalendarzowym sumowane od zera w rejestrze określonym w ust. 9 - 10.
7. "Czerwone kartki" nie podlegają sumowaniu ani usunięciu wpisu w rejestrze. Konsekwencje okazania zawodnikowi "czerwonej kartki" określone są w art. 77.
8. Zawodnik, który będzie miał w rejestrze 4 "żółte kartki" podlega przepisom art. 77.
9. Rejestr "żółtych kartek" prowadzi GKSŻ.
10. SE jest zobowiązana do natychmiastowego informowania GKSŻ o "kartkach" zawodników w zawodach, w których SE jest podmiotem zarządzającym.
11. GKSŻ jest zobowiązana do natychmiastowego informowania SE o "kartkach" zawodników klubów Ekstraligi w zawodach, w których GKSŻ jest podmiotem zarządzającym.
12. Fakt ukarania zawodnika przez sędziego zawodów "żółtą" lub "czerwoną kartką" sygnalizuje na polecenie sędziego kierownik startu w następujący sposób:
- "żółta kartka" - kierownik startu okazuje żółtą flagę i okrągłą tarczę (art. 78) w kolorze kasku ukaranego zawodnika,
- "czerwona kartka" - kierownik startu okazuje czerwoną flagę i okrągłą tarczę (art. 78) w kolorze kasku ukaranego zawodnika.
Jeżeli zawodnik jest ukarany drugą "żółtą kartką", kierownik startu najpierw sygnalizuję karę "żółtej kartki", a następnie karę "czerwonej kartki". W każdym przypadku kara jest oznajmiana przez spikera.
13. Kara "żółtej kartki" jest równoznaczna z jednoczesną karą pieniężną dla zawodnika w wysokości 1000 zł, a kara "czerwonej kartki" - 3000 zł. Kara pieniężna jest płatna przez zawodnika na rzecz odpowiedniego dla danych zawodów podmiotu zarządzającego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przepisy o zawieszeniu zawodnika w przypadku niewykonania nałożonej kary zawarte w Regulaminie dyscyplinarnym PZM i przepisach dyscyplinarnych sportu żużlowego stosuje się odpowiednio.
14. Przepisy niniejszego artykułu mają zastosowanie we wszystkich zawodach rozgrywanych na terenie RP (z wyjątkiem zawodów FIM i FIM Europe) i w zawodach ligowych rozgrywanych za granicą, nawet wówczas, gdy nie rozegrano wszystkich określonych regulaminem biegów, przez co zawody będą powtórzone.
Art. 77.
1. Zawodnik wykluczony do końca zawodów wyszczególnionych w art. 69 ust. 14, zawodnik ukarany "czerwoną kartką" oraz zawodnik, który ma 4 "żółte kartki" w rejestrze, o którym mowa w art. 69, otrzymuje karę meczu.
2. Kara meczu polega na zakazie startu w najbliższych zawodach co do daty kalendarzowej:
1) mecz ligowy - dla zawodników obcokrajowców oraz zawodników klubów zagranicznych, biorących udział w rozgrywkach ligowych,
2) finał indywidualnych zawodów o mistrzostwo Polski lub nagrodę PZM / SE, do których zawodnik krajowy jest zakwalifikowany, jeżeli data tych zawodów jest wcześniejsza od daty najbliższego meczu ligowego dla drużyny zawodnika,
3) mecz ligowy - dla zawodników krajowych, którzy do momentu wystąpienia warunków kary meczu byli w danym sezonie co najmniej jeden raz w zgłoszonym składzie swojej drużyny na mecz ligowy oraz nie zaistniały warunki z pkt 2,
4) zawody MDMP, półfinały / eliminacje: MIMP, "Srebrny Kask", "Brązowy Kask" - dla zawodników młodzieżowych, jeśli nie zaistniały warunki określone w pkt 2 i 3. W każdym przypadku nie wymienionym powyżej, decyzję dotyczącą wyznaczenia zawodów do odbycia kary meczu podejmie GKSŻ lub SE w odniesieniu do zawodników klubów Ekstraligi.
3. Do czasu odbycia kary meczu określonej w ust. 2, zawodnik nie może wziąć udziału w żadnych towarzyskich zawodach międzynarodowych wpisanych do kalendarza FIM lub UEM, rozgrywanych na terenie RP, pod rygorem kary dyscyplinarnej.
4. Jeżeli warunki kary meczu, o których mowa w ust. 1 wystąpią w takim czasie, że nie jest możliwe odbycie tej kary w danym sezonie, wyrażenie "najbliższym co do daty kalendarzowej" dotyczy następnego roku kalendarzowego.
5. Jeżeli zawody, w których zawodnik odbywa karę meczu zostaną odwołane lub przerwane przez sędziego zawodów w jakimkolwiek czasie po zgłoszeniu zawodników do zawodów, należy rozumieć, że kara meczu zawodnika została wykonana.
6. Wykonanie kary meczu za 4 "żółte kartki" w rejestrze wykluczeń powoduje usuniecie wpisu z rejestru "żółtych kartek".

1. Liczebność drużyn
Ekstraliga: 8
I liga: 8
II liga: pozostałe

2. System rozgrywek
Runda zasadnicza systemem każdy z każdym. Dwa półfinały, mecz finałowy oraz spotkanie o brązowy medal. Ostatni zespół Ekstraligi i I ligi zostaje zdegradowany. Awansują zwycięzcy poszczególnych lig. Przedostatni zespół Ekstraligi i I ligi będzie walczył o utrzymanie w barażu z odpowiednio drugim zespołem I i II ligi.
3. KSM
Od sezonu 2014 zniesiony zostanie KSM we wszystkich ligach!

4. Minimalna liczba Polaków w składzie
Ekstraliga: 2 seniorów + 2 juniorów
I liga: 1 senior + 2 juniorów
II liga: 1 senior + 2 juniorów

5. Zastępstwo Zawodnika będzie możliwe tylko za najlepszego zawodnika.

6. Od sezonu 2015 we wszystkich ligach 2 polskich seniorów i 2 polskich juniorów.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt