wyciąg z regulaminu na sezon 2007


Po raz pierwszy w historii rozgrywek ligowych różne klasy rozgrywkowe posiadały różne zasady rywalizacji. Stąd skrót regulaminu podzielony został na dwie części.

Regulamin obowiązujący w Ekstralidze żużlowej

1. Spółka na mocy umowy o przekazaniu rozgrywek przejmie od Polskiego Związku Motorowego zarządzenie rozgrywkami. Prezesem Spółki został wybrany bydgoszczanin specjalizujący się w prawie sportowym, 32-letni menedżer, Ryszard Kowalski. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Andrzej Grodzki wieloletni były Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego obecnie Wiceprezes Polskiego Związku Motorowego, na stanowisko komisarza ligi powołano Stanisława Bazelę.
2. Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski musi być od roku 2007 przegłosowywany podczas Zgromadzenia Wspólników większością trzech czwartych głosów .
3. Ekstraliga Żużlowa w roku 2007 będzie składała się z 8 drużyn.
4. Drużyna walczące w DMP liczą 7 zawodników. Zawodnicy z numerami 6 i 7 oraz 14 i 15 będą zawodnikami młodzieżowymi.
5. Co najmniej jeden zawodnik młodzieżowy w każdej drużynie musi posiadać licencję sportową "Ż".
6. W sezonie 2007 zrezygnowano w próby toru.
7. Po sezonie 2007 do I ligi spadnie drużyna, która zajmie ósme miejsce, a siódma rozegra mecz barażowy.
8. Rozgrywki będą rozgrywane w dwóch etapach.
    + W rundzie zasadniczej drużyny rozegrają 14 kolejek na zasadzie każdy z każdym.
        - Po rundzie zasadniczej drużyny zostaną sklasyfikowane kolejno według zdobytych punktów meczowych, a dalej punktów biegowych.
        - Drużyny, które zajmą miejsca od 1-6 w rundzie zasadniczej wezmą udział w rundzie finałowej rozgrywanej w formie sytemu pucharowego.
        - Drużyny sklasyfikowane na miejscu 7 i 8 rozegrają między sobą mecz o pozostanie w lidze. Nie będzie rozgrywany mecz o 5 i 6 miejsce.
    + Część finałowa została podzielona na trzy rundy.
        - W pierwszej rundzie drużyny, które zajęły po rundzie zasadniczej miejsca od 1 do 6 spotkają się na zasadzie dwumeczu według schematu 1 z 6, 2 z 5, 3 z 4.
        - Drużyny, które wygrają swoje mecze przechodzą do drugiej rundy - półfinału.
        - Stawkę uzupełni drużyna, która z trójki przegranych wykazała się najlepszym wynikiem sportowym w dwumeczu.
        - W przypadku równości wyników o awansie zadecyduje kolejność po rundzie zasadniczej.
        - Zwycięzcy z półfinałów rozegrają dwumecz o miejsce pierwsze i drugie, a przegrani o miejsce 3 i 4.
9. Zawody w części zasadniczej i finałowej będą rozgrywane według nowej tabeli biegów (do której prawa autorskie posiada Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o.), w której w biegach X, XI i XII każdy zawodnik startuje z innym partnerem w parze niż w biegach II – IX.
10. Priorytetem spółki stała się dramaturgia i widowiskowość meczów żużlowych. Celem Spółki jest dążenie do zwiększenia atrakcyjności zawodów i komfortu ich oglądania. W związku z powyższym Spółka zdecydowała się na dwie istotne zmiany, które dotąd nie były stosowane w polskich rozgrywkach żużlowych:
      - zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie przednim kołem taśm maszyny startowej, będzie wykluczony z biegu,
        ale może być w biegu powtórzonym zastąpiony przez zawodnika rezerwowego,
      - drużyna ma prawo jeden raz w meczu użyć złotej rezerwy taktycznej, kiedy różnica punktów biegowych wynosi co najmniej 10 na jej niekorzyść
        (punkty zdobyte w biegu przez zawodnika złotej rezerwy taktycznej są mnożone przez 2).
      - po biegu 10 została wprowadzona specjalna 10-minutowa przerwa dla kibiców.
11. W trosce o zapewnienia ciągłości procesu szkolenia juniorów od 2008 roku każda drużyna  Ekstraligi będzie musiała posiadać drużynę polskich juniorów startującą w rozgrywkach ligi juniorów. Powyższy warunek został wpisany do regulaminu licencyjnego na wniosek Spółki.
12. Wprowadzono pojęcie regulaminu limitu wydatków na zawodników, który na rok 2007 wynosi 3.050.000 zł dla każdego z klubów.
13. Ujęto w ramy czasowe prezentację zawodników, która nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.
14. Ustalono że ze względu na warunki atmosferyczne mecze będą mogły zostać odwołane, na podstawie niekorzystnej prognozy pogody emitowanej dwa dni przed datą meczu przez wybrane stacje telewizyjne (TVP1, TVP2, POLSAT i TVN).
15. Dla propagowania zdrowego stylu życia i sportu wprowadzono zakaz palenia papierosów na płycie boiska podczas meczu.
16. Wspólnicy zadecydowali o ustanowieniu opłaty za jednokrotną transmisję radiową w sezonie 2007 w kwocie nie niższej niż 1000 netto.
17. Przed wyjazdem do biegu zawodnicy mają obowiązek ustawić się w polu ustawienia z czystym plastronem i reklamami.
18. Zawodnikom zabrania się jazdy motocyklem po murawie.
19. Po meczu zawodnicy muszą uczestniczyć w konferencji prasowej ubrani w swój ubiór zawodniczy oraz plastron.

20. Sędziów na poszczególne mecze wyznacza Komisarz Ligi, uwzględniając oceny ich pracy, których dokona GKSŻ. Sędziowie otrzymają ekwiwalent w kwocie 1250 zł oraz zwrot kosztów przejazdu. Sposób oceny sędziujących zawody arbitrów będzie określony w regulaminie przyjętym przez Polski Związek Motorowy.
21. Dla celów analizy i oceny pracy sędziów każdy mecz będzie nagrywany kamerą w trybie ciągłym.
22. W roku 2007, każdy klub będzie musiał dysponować na stadionie komputerem przenośnym i wagą do motocykli.

23. W celu kontrolowania sum przeznaczanych na kontraktowanie zawodników oraz mając na uwadze podjęte przez zawodników zobowiązania, warunkowo dopuszczono  w sezonie 2007 możliwości zawierania przez zawodników umów ze sponsorami indywidualnymi.
24. Wspólnicy podjęli decyzję, że począwszy od roku 2008 cała powierzchnia reklamowa na stroju osobistym zawodnika oraz jego motocyklu będzie pozostawiona do dyspozycji klubu.
25. W ramach systemu kontroli limitu wydatków każda reklama znajdująca się "na zawodniku" będzie musiała być ewidencjonowana i mieć odzwierciedlenie w dokumentacji finansowej.
26. Od sezonu 2008 drużyny będą występować w rozgrywkach ekstraligowych w jednolitych strojach, które obowiązywać będą też osoby urzędowe.


Regulamin rozgrywek I i II ligi

1. W sezonie 2008 I liga liczy 8 drużyn, a każda drużyna 1 i 2 ligi liczy maksymalnie 8 zawodników, przy czym zawodnicy rezerwowi z nr 7, 8 oraz 15, 16 są zawodnikami do lat 21.
2. Zawodnicy z nr 6 oraz 14 są zawodnikami do lat 21.
3. W składzie drużyny musi być co najmniej jeden zawodnik młodzieżowy (nr 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16) który musi posiadać licencji "Ż".
3. Zawody rozgrywane są wg tabeli biegów jak w sezonie 2006.
4. W trakcie meczu, gdy drużyna przegrywa mecz co najmniej 6 pkt, można skorzystać z tzw. rezerwy taktycznej. Rezerwa taktyczna może być zastosowana tylko jeden raz w meczu
5. Wprowadzono tzw. "złotą rezerwę taktyczną", którą można zastosować, gdy drużyna przegrywa mecz co najmniej 10 punktami. Złota rezerwa taktyczna może być zastosowana tylko jeden raz w meczu. W biegu z udziałem złotej rezerwy taktycznej nie można użyć rezerwy taktycznej.
6. W biegach I - XIII, za zawodnika wykluczonego za dotknięcie taśmy może wystartować zawodnik rezerwowy.
7. Rozgrywki I Ligi składają się z dwóch części: zasadniczej i finałowej, a rozgrywki II ligi tylko z części zasadniczej.
    - W części zasadniczej (I i II Liga), nie stosuje się dodatkowego punktu meczowego ("bonus") dla zwycięzcy dwumeczu,
    - wprowadzono bonus za zwycięstwo na wyjeździe i w tym przypadku drużyna gości otrzymuje 3 punkty meczowe.
9. Część finałowa I Ligi rozgrywana w formie "play-off":
    A. drużyny z miejsc 1 - 4 i 2 - 3 po części zasadniczej
    B. drużyny z miejsc 5 - 8 i 6 - 7 po części zasadniczej
    C. pokonane drużyny z A) oraz zwycięskie z B) kończą rozgrywki i klasyfikowane są na odpowiednich miejscach stosownie do zajętych miejsc po części
        zasadniczej
    D. zwycięskie drużyny z A) spotykają się o pierwsze miejsce dwa lub trzy razy; trzecie mecze są rozgrywane na torze drużyny, która po rundzie zasadniczej
        zajęła wyższe miejsce i tylko wtedy, gdy bilans dużych punktów z dwóch pierwszych meczów wynosi 2 do 2
    E. pokonane drużyny z B) spotykają się o siódme miejsce dwa lub trzy razy; trzecie mecze są rozgrywane na torze drużyny, która po rundzie zasadniczej
        zajęła wyższe miejsce i tylko wtedy, gdy bilans dużych punktów z dwóch pierwszych meczów wynosi 2 do 2
    F. pokonana drużyna z E) zostaje zdegradowana do II ligi w sezonie 2008, drużyna zwycięska rozegra mecze barażowe z drugą drużyną II ligi.
10. Na mecze drużyny walczącej w barażach mogą po zakończeniu rund zasadniczych podpisać umowy kontraktowe z dodatkowymi 3 zawodnikami zagranicznymi.
11. "Próba toru" w prowadzona jest w ormie 8 sesji, po 4 sesje dla każdej drużyny; każda sesja trwa 1,5 min a czas mierzy sędzia.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt