zmiany w regulaminie na sezon 2000


EKSTRALIGA
składa się z 8 drużyn.

1. SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki EKSTRALIGI przeprowadzane są w dwóch etapach. W pierwszym, zwanym rundą zasadniczą, każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika. W drugim, drużyny dzielone są na dwie grupy:
1 grupa drużyny, które po pierwszym etapie rozgrywek zajmują miejsca I - IV
2 grupa drużyny, które po pierwszym etapie rozgrywek zajmują miejsca V - VIII
W każdej grupie, każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.
Do rozgrywek grupowych (drugi etap) drużyny przystępują z dorobkiem punktowym z pierwszego etapu. Za zwycięstwo w meczu drugiego etapu drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 pkt i 0 pkt za porażkę. Punkty dodaje się do dorobku punktowego z pierwszego etapu.
O końcowej klasyfikacji drużyn w grupach decyduje suma punktów meczowych. Przy równości - wyniki meczów drugiego etapu pomiędzy zainteresowanymi drużynami a w następnej kolejności miejsce zajmowane po pierwszym etapie.
Drużyny 1 grupy zajmą miejsca I - IV w DMP, a 2 grupy miejsca V - VIII.
Po zakończeniu rozgrywek, drużyna, która zajmie 8 miejsce w rozgrywkach EKSTRALIGI zdegradowana będzie do I ligi.
Drużyna, która zajmie 7 miejsce oraz drużyna, która w rozgrywkach I ligi zajmie drugie miejsce rozegrają mecze barażowe. Zwycięzca uzupełni skład EKSTRALIGI, pokonany – I ligi (na sezon 2001). Mecze barażowe zostaną rozegrane w formie dwóch meczów, po jednym na torze każdej z drużyn, przy czym gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna z I ligi.

2. SKŁAD DRUŻYNY I SPOSÓB ROZGRYWANIA MECZÓW
Drużyny uczestniczą w zawodach w zespołach liczących po 6 zawodników i opcjonalnie 1 zawodnik rezerwowy, W każdym zespole startuje obowiązkowo po 1 zawodniku, którzy nie przekroczyli 21 lat. Umownie zawodnicy ci będą nazywani zawodnikami młodzieżowymi. Mogą oni startować wyłącznie z numerami startowymi 6 i 14. Jeżeli do zawodów zgłoszony jest zawodnik rezerwowy, to musi to być zawodnik młodzieżowy i otrzymuje numer startowy 7 (zespół gości) i 15 (zespół gospodarzy).
W składzie drużyny może występować maksymalnie 2 zawodników zagranicznych, których suma indywidualnych KSM nie przekracza 16 punktów.
Żaden zawodnik zagraniczny do 21 lat nie wypełnia obowiązku startu zawodnika młodzieżowego w drużynie.
Mecze rozgrywane są wg systemu 15-biegowego, identycznie jak w 1999 roku.
Suma KSM drużyny (6 zawodników z najwyższymi indywidualnymi KSM) nie może przekroczyć 46 punktów.

3. ZAWODNICY ZAGRANICZNI
W sezonie 2000, każdy klub, którego drużyna startuje w rozgrywkach EKSTRALIGI, może podpisać umowy kontraktowe z maksymalnie 4 zawodnikami zagranicznymi.

I LIGA
składa się z 8 drużyn.

1. SYSTEM ROZGRYWEK
Ważną zmianą w porównaniu z wcześniejszymi latami jest likwidacja linii 30-metrów oraz dysku przy krawężniku oznaczający jej położenie. Jest to ważna zmiana, gdyż obecnie zawodnik, któremu po zapaleniu zielonego światła zgasł motocykl mógł skorzystać z pomocy dwóch zapychaczy. Teraz niestety taka pomoc nie będzie udzielana. W przeszłości linia ta oznaczała również moment, do którego zawodnik po starcie nie mógł zmienić toru jazdy. Wiele osób myliło te dwa znaczenia linii 30-metów, co wprowadzało sporo zamieszania.
Same rozgrywki I Ligi przeprowadzane są w dwóch etapach. W pierwszym, zwanym rundą zasadniczą, każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.
W drugim, drużyny dzielone są na dwie grupy:
1 grupa drużyny, które po pierwszym etapie rozgrywek zajmują miejsca I - IV
2 grupa drużyny, które po pierwszym etapie rozgrywek zajmują miejsca V - VIII
W każdej grupie, każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.
Do rozgrywek grupowych (drugi etap) drużyny przystępują z dorobkiem punktowym z pierwszego etapu. Za zwycięstwo w meczu drugiego etapu drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 pkt i 0 pkt za porażkę. Punkty dodaje się do dorobku punktowego z pierwszego etapu.
O końcowej klasyfikacji drużyn w grupach decyduje suma punktów meczowych. Przy równości - wyniki meczów drugiego etapu pomiędzy zainteresowanymi drużynami a w następnej kolejności
Miejsce zajmowane po pierwszym etapie.
Drużyny 1 grupy zajmą miejsca I - IV w DM I Ligi, a 2 grupy miejsca V - VIII.
Po zakończeniu rozgrywek, drużyna, która zajmie 1 miejsce w rozgrywkach I Ligi awansuje do EKSTRALIGI.
Drużyna, która zajmie 2 miejsce oraz drużyna, która w rozgrywkach EKSTRALIGI zajmie 7 miejsce rozegrają mecze barażowe. Zwycięzca uzupełnia skład EKSTRALIGI, pokonany – I ligi (na sezon 2001). Mecze barażowe zostaną rozegrane w formie dwóch meczów, po jednym na torze każdej z drużyn, przy czym gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna z I ligi.
Drużyna, która zajmie 8 miejsce w rozgrywkach I Ligi zdegradowana będzie do II ligi.
Drużyna, która zajmie 7 miejsce oraz drużyna, która w rozgrywkach II Ligi zajmie drugie miejsce rozegrają mecze barażowe. Zwycięzca uzupełnia skład I ligi, pokonany –
II ligi (na sezon 2001). Mecze barażowe zostaną rozegrane w formie dwóch meczów, po jednym na torze każdej z drużyn, przy czym gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna z II ligi.

2. SKŁAD DRUŻYNY I SPOSÓB ROZGRYWANIA MECZÓW
Drużyny uczestniczą w zawodach w zespołach liczących po 6 zawodników i opcjonalnie 1 zawodnik rezerwowy, W każdym zespole startuje obowiązkowo po 1 zawodniku, którzy nie przekroczyli 21 lat. Umownie zawodnicy ci będą nazywani zawodnikami młodzieżowymi. Mogą oni startować wyłącznie z numerami startowymi 6 i 14. Jeżeli do zawodów zgłoszony jest zawodnik rezerwowy, to musi to być zawodnik młodzieżowy i otrzymuje numer startowy 7 (zespół gości) i 15 (zespół gospodarzy).
W składzie drużyny może występować maksymalnie 2 zawodników zagranicznych, których suma indywidualnych KSM nie przekracza 16 punktów.
Żaden zawodnik zagraniczny do 21 lat nie wypełnia obowiązku startu zawodnika młodzieżowego w drużynie.
Mecze rozgrywane są wg systemu 15-biegowego, identycznie jak w 1999 roku.
Suma KSM drużyny (6 zawodników z najwyższymi indywidualnymi KSM) nie może przekroczyć 46 punktów.

3. ZAWODNICY ZAGRANICZNI
W sezonie 2000, każdy klub, którego drużyna startuje w rozgrywkach I Ligi, może podpisać umowy kontraktowe z maksymalnie 4 zawodnikami zagranicznymi.

II LIGA
składa się z 9 drużyn (6 z II ligi 1999 i 3 nowozgłoszone).

1. SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki II Ligi przeprowadzane są w jednym etapie, tj. każda drużyna spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.
Po zakończeniu rozgrywek, drużyna która zajmie 1 miejsce w rozgrywkach II Ligi awansuje do I Ligi.
Drużyna, która zajmie 2 miejsce oraz drużyna, która w rozgrywkach I Ligi zajmie 7 miejsce rozegrają mecze barażowe. Zwycięzca uzupełnia skład I ligi, pokonany – II ligi (na sezon 2001). Mecze barażowe zostaną rozegrane w formie dwóch meczów, po jednym na torze każdej z drużyn, przy czym gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna z II ligi.

2. SKŁAD DRUŻYNY I SPOSÓB ROZGRYWANIA MECZÓW
Drużyny uczestniczą w zawodach w zespołach liczących po 6 zawodników i opcjonalnie 1 zawodnik rezerwowy, W każdym zespole startuje obowiązkowo po 1 zawodniku, którzy nie przekroczyli 21 lat. Umownie zawodnicy ci będą nazywani zawodnikami młodzieżowymi. Mogą oni startować wyłącznie z numerami startowymi 6 i 14. Jeżeli do zawodów zgłoszony jest zawodnik rezerwowy, to musi to być zawodnik młodzieżowy i otrzymuje numer startowy 7 (zespół gości) i 15 (zespół gospodarzy).
W składzie drużyny może występować maksymalnie 2 zawodników zagranicznych, których suma indywidualnych KSM nie przekracza 16 punktów.
Zawodnik zagraniczny do 21 lat nie wypełnia obowiązku startu zawodnika młodzieżowego w drużynie.
Mecze rozgrywane są wg systemu 15-biegowego, identycznie jak w 1999 roku.
Suma KSM drużyny (6 zawodników z najwyższymi indywidualnymi KSM) nie może przekroczyć 46 punktów.

3. ZAWODNICY ZAGRANICZNI
W sezonie 2000, każdy klub, którego drużyna startuje w rozgrywkach I Ligi, może podpisać umowy kontraktowe z maksymalnie 4 zawodnikami zagranicznymi.

ZASADY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH LIG

1. Przerwa na badanie lekarskie zawodnika po upadku
Maksymalna przerwa na badanie lekarskie zawodnika po upadku wynosi 8 minut, liczone od momentu przerwania biegu do rozpoczęcia czasu 2 minut.

2. KSM
KSM dla zawodników zagranicznych oraz posiadających obywatelstwo polskie i innego kraju, którzy nie startowali w 1999 roku:
-uczestnicy GP 2000 z numerami startowymi 1 - 22 - 9,50
-pozostali - 6,50
KSM dla zawodników zagranicznych oraz posiadających obywatelstwo polskie i innego kraju, którzy w rozgrywkach DMP i DM II Ligi sezonu 1999 wzięli udział w mniej niż 15 biegach wynosi 6,50.

3. "Przeliczniki" KSM
KSM zawodnika, który w sezonie 1999 występował w I lidze a w sezonie 2000 będzie startował w I lub II lidze koryguje się mnożąc przez 1.3
KSM zawodnika, który w sezonie 1999 występował w II lidze a w sezonie 2000 będzie startował w Ekstralidze koryguje się dzieląc przez 1.3
W pozostałych przypadkach, zawodnik ma taką KSM, jaką uzyskał w sezonie 1999.


ZASADY FUNKCJONOWANIA KSM

1. Do każdego meczu u DMP i DM II ligi może być zgłoszona drużyna, której suma KSM nie przekracza 46 punktów.

2. Do sumy KSM drużyny wlicza się 6 najwyższych indywidualnych KSM zawodników, biorąc pod uwagę wszystkich (także rezerwowego) zgłoszonych do zawodów.

3. Indywidualne KSM zawodników są stałe przez cały sezon, obliczone po zakończeniu poprzedniego sezonu sportowego, w sposób określony w Art. 4-8

4. Zawodnikom, którzy nie uzyskali KSM przyznaje się punkty KSM wg następujących zasad:
-zawodnicy krajowi - 2,5 pkt.
-zawodnicy zagraniczni, uczestnicy cyklu Grand Prix, z pozycjami startowymi od 1 do 21 - 9,5 pkt.
-pozostali zawodnicy zagraniczni - 6,5 pkt.

5. Podstawą obliczenia indywidualnej KSM zawodnika jest tzw średnia punktowa (zwana w skrócie SBP) wyłącznie z meczów o DMP (bez meczów play-off) i DM II ligi. SBP oblicza się w następujący sposób: suma zdobytych na torze punktów i punktów bonusowych podzielona przez liczbę biegów, w których zawodnik wziął udział, wliczając w to również biegi nieukończone z powodu: wykluczeń, upadków, defektów. Wynik dzielenia zaokrągla się do 3 miejsc po przecinku dziesiętnym.
Za biegi nieukończone z powodu wykluczenia uważa się także biegi, w których:
-zawodnik nie stanął na starcie z powodu wcześniejszego wykluczenia (wykluczenie z określonych biegów lub do końca zawodów)
-zawodnikowi odebrano punkty w wyniku weryfikacji biegu lub meczu
Uważa się, że zawodnik nie wziął udziału w biegu, jeżeli nie stanął na starcie iegu powtórzonego z powodu niezawinionej kontuzji.

6. KSM oblicza się - z zastrzeżeniem przepisów Art. 8 - mnożąc SBP przez 4 (niezależnie od liczby biegów w których zawodnik wziął udział) i zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku dziesiętnym. Dla zawodników, którzy w danym sezonie kończą wiek juniora, wynik obniża się o 10 % z zaokrągleniem jak powyżej. Jeżeli obliczony wynik jest niższy od 2,5 pkt dla zawodnika krajowego i 6,5 pkt. dla zawodnika zagranicznego, przyjmuje się KSM równą odpowiednio 2,5 pkt i 6,5 pkt.

7. Jeżeli jakikolwiek zawodnik w danym sezonie sportowym będzie startował w innej klasie rozgrywkowej niż klasa, w której uzyskał KSM obliczoną jak Art. 5 i 6, jego KSM należy skorygować w odpowiedni sposób:
-pomnożyć przrz 1,3, jeżeli zawodnik przechodzi do niższej klasy rozgrywek
-podzielić przez 1,3 , jeżeli zawodnik przechodzi do wyższej klasy rozgrywek
Wynik (zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku dziesiętnym) nie może być wyższy niż 12,00 pkt. dla wszystkich zawodników i niższy niż 2,5 pkt. dla zawodników polskich, 6,5 pkt dla zawodników zagranicznych.
Zawodnik może startować w innej klasie rozgrywkowej w wyniku:
-zmiany barw klubowych
-pozostania w dotychczasowym klubie, który awansował do wyższej klasy lub został zdegradowany do klasy niższej.

8. KSM zawodnika, któremu w danym roku nadano licencję "Ż" po raz pierwszy i spełnia warunki zawodnika młodzieżowego, wynosi 2,5 pkt., jeżeli w następnych dwóch latach zawodnik ten nie zmienia barw klubowych i spełnia warunki zawodnika młodzieżowego, jego KSM wynosi również 2,5 pkt. Przepis powyższy dotyczy zawodników, którym licencja "Ż" zostanie nadana w roku 1999 i latach następnych.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt